Informacje

2017.12.20

Wesołych Świąt i roku 2018 szczęśliwego


KOLEŻANKI i KOLEDZY GEODECI !

Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia, to tradycyjne, najszczersze życzenia.

Wesołych Świąt i roku 2018 szczęśliwego.

Niech obficie da, co ma najlepszego !

życzy Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku

2017.12.05

Przedświąteczne zebranie


Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Prezesa ZO w Gdańsku serdecznie zapraszam na przedświąteczne zebranie gdańskiego Oddziału SGP, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. [wtorek] w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 – sala 204.

Początek spotkania - godzina 14:00.

Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO

 ZAPROSZENIE z PROGRAMEM 

2017.12.03

Szkolenie z ...


Kiedy Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku ogłaszał że w dniu 1 grudnia organizuje (nota bene ostatnie w 2017 roku) szkolenie nt. „Decyzje administracyjne w praktyce - przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości, po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego” w programie zapowiedział PREZENTACJĘ – niespodziankę, którą okazała się firma Canon/OCE. W swoim wystąpieniu jej przedstawiciel Pan Tomasz Żak pochwalił się najnowszymi urządzeniami. Atrakcją była zapowiedź iż każdy uczestnik otrzyma NIESPODZIANKĘ na nowy rok … Podczas przerwy zrobione grupowe zdjęcie wklejono w wydrukowany, na prezentowanym skanerze Oce ColorWave 700, kalendarz na 2018 rok !

Merytoryczna część spotkania, dedykowana pracownikom służby geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego (80% uczestników), biegłym sądowym z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonawcom prac geodezyjno – kartograficznych jak i osobom przygotowującym się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentom geodezji przed absolutorium, została poprowadzona przez kol. Mariana Brożynę - doświadczonego i uznanego specjalisty z zakresu geodezji, posiadającego wieloletnią praktykę w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej, samorządowej oraz sektorze prywatnym. Zrealizowano następujący program:

 1. Omówienie zasadniczych zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego obowiązujących od 1 czerwca 2017 r., wpływających na postępowanie przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości
 2. Procedury i decyzje przy rozgraniczaniu nieruchomości w trybie Kpa i ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Cel postępowania rozgraniczeniowego.
 • Ustalenie stron postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
 • Możliwość odmowy wszczęcia postępowania o rozgraniczenie w trybie Kpa.
 • Procedura i orzeczenie o kosztach postępowania rozgraniczeniowego.
 • Procedura oceny dokumentacji rozgraniczeniowej przez PODGiK przed wydaniem decyzji.
 • Formy zakończenia postępowania administracyjnego o rozgraniczeniu.
 • Organ odwoławczy w sprawach o rozgraniczenie.
 • Najczęściej popełniane nieprawidłowości w postępowaniu.
 • Orzecznictwo
 1. Procedury i decyzje administracyjne przy podziale nieruchomości w trybie Kpa
 • Organy właściwe do wydawania decyzji o zatwierdzeniu podziału w I instancji: z ustawy o gospodarce nieruchomościami, z prawa wodnego, z "specustaw" - drogowej, lotniskowej i in.
 • Organy odwoławcze w postępowaniu o podział nieruchomości.
 • Procedura oceny dokumentacji wymaganej do wszczęcia postępowania podziałowego i wydania decyzji o zatwierdzeniu podziału.
 • Najczęściej popełniane nieprawidłowości w postępowaniu.
 • Orzecznictwo
 1. Panel dyskusyjny tj. wymiana poglądów dotycząca treści wykładów jak i omówienie zagadnień zaproponowanych przez Uczestników wraz z analizą przypadków „z życia wziętych”.

Potwierdzeniem udziału w szkoleniu były stosowne zaświadczenia organizatora oraz ... hasło do plików (patrz zakładka szkolenia).

Warto wspomnieć, że podczas przerw kontynuowano wymianę poglądów nie tylko w przedmiocie szkolenia, a uatrakcyjnił je kolejny raz, wyśmienity catering firmy WOK z Pruszcza Gdańskiego. Zaś na sali B w NOT Gdańsk, gdzie szkolenia miało miejsce, przewijała się prezentacja zachęcająca do prenumeraty Przeglądu Geodezyjnego !

2017.11.16

Poszukiwany nauczyciel !


PSB - Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w GDAŃSKU poszukują nauczyciela/nauczycieli przedmiotów geodezyjnych. Nie jest wymagane przygotowanie pedagogiczne. Ilość zajęć w bieżącym roku szkolnym:

 • 8 godzin ćwiczeń geodezyjnych w klasie 1.
 • 8 godzin ćwiczeń geodezyjnych w klasie 2.
 • 5 godzin geodezja w klasie 1.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub  tel. 58 341-64-61

2017.11.13

Już niebawem szkolenie w Gdańsku !


Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku ZAPRASZA NA SZKOLENIE w dniu 1 grudnia 2017r. (piątek).

Miejsce: Siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, Sala B – II piętro

Szkolenie dedykowane jest pracownikom służby geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, biegłym sądowym z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonawcom prac geodezyjno–kartograficznych jak i osobom przygotowującym się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentom geodezji przed absolutorium.

Temat szkolenia: Decyzje administracyjne w praktyce - przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości, po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

Prowadzący szkolenie kol. Marian Brożyna jest doświadczonym i uznanym specjalistą z zakresu geodezji oraz rzeczoznawstwa majątkowego, posiadającymi wieloletnią praktykę w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej, samorządowej oraz sektorze prywatnym.

Przebieg szkolenia:

 • rejestracja uczestników: 900 – 930
 • czas szkolenia: 930 – 1600
 • w trakcie szkolenia przewidziana przerwa kanapkowa i kawowa

Szczegóły: ZAPROSZENIE I ZGŁOSZENIE 

2017.10.03

Październikowe zebranie ZO SGP w Gdańsku


Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszam na zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się w dniu 12 października od godz. 13.00 (czwartek). Miejsce zebrania Gdańsk, ul. Okopowa - budynek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - SALA nr 399E. Gospodarzem spotkania będzie Wiceprezes ZO kol. Krystian Kaczmarek – Pomorski WINGiK.

Program zebrania:

 1. Informacje z przebiegu Zebrania Zarządu Głównego SGP w Krakowie
 2. Informacje z wydarzeń od ostatniego zebrania ZO SGP w Gdańsku tj. od 13 lipca 2017 r.
 3. Informacja o szkoleniu, które odbyło się w dniach 14-15 września 2017 r. w Gołuniu
 4. Baza danych członków Oddziału z podziałem na Koła, w tym ściągalność składek -  abolicja zgodnie z § 15 Statutu SGP
 5. Zakresy spraw do omówienia: szkolenia, kontynuacja współpracy PBC i PSB, Komisja Morska, inne …
 6. Dyskusja
 7. Przyjęcie uchwał i wniosków
 8. Sprawy różne
ZAPRASZA w imieniu Prezesa ZO w Gdańsku Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO 
2017.08.29

We wrześniu spotykamy się w Gołuniu ?


Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku oraz  Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ZAPRASZAJĄ NA SZKOLENIE w dniach 14-15 września 2017r. (czwartek-piątek) - Hotel Gołuń w Gołuniu k/Wdzydz Kiszewskich.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, a także dla zaproszonych przedstawicieli firm geodezyjnych i kartograficznych oraz stowarzyszeń. Temat szkolenia: „Zadania z zakresu geodezji i kartografii w świetle nowych uregulowań prawnych”. Zgłoszenie, potwierdzenie wpłaty oraz dane do faktur należy przesłać do dnia  25.08.2017 r.

Udział w spotkaniu potwierdził Główny Geodeta Kraju.

Szczegółowy plan szkolenia HARMONOGRAMZAPROSZENIE I ZGŁOSZENIE  -  RELACJA TUTAJ

2017.07.14

Lipcowe zebranie ZO SGP w Gdańsku - relacja


Koleżanki i Koledzy !

Serdecznie zapraszam na zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się dnia 13 lipca 2017 r. [czwartek] w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 sala 204. Rozpoczęcie zebrania - godzina 13:00. Spotkania, na którym m.in. omówione zostaną wyniki XXXIX Zjazdu SGP w Olsztynie, organizuje TRÓJMIEJSKIE KOŁO "3M". ZAPRASZA w imieniu Prezesa ZO w Gdańsku Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO 
 
Zrealizowano następujący program:
1. Otwarcie zebrania - Przewodniczący Koła "3M" Jerzy Ludwichowski
2. Wręczenie honorowych odznak SGP:
    DIAMENTOWA - kol. Helena Przewoska-Indyk oraz SREBRNA - kol. Jan Gładki
3. Informacje z przebiegu XXXIX ZJAZDU w Olsztynie – relacja uczestników: R Cieślukowski / T Jewsienia / F Romanowski / R Rus
4. Baza danych członków Oddziału z podziałem na Koła, w tym ściągalność składek - abolicja zgodnie z §17 Statutu SGP
5. Podsumowanie zrealizowanego szkolenia z 30 maja 2017 r. „Ochrona danych osobowych …”
6. Zakresy spraw do omówienia:
     Szkolenie WINGiK (GOŁUŃ 14-15 wrzesień br.)
     Kontynuacja współpracy PBC (kolekcja 3D) i PSB (praktyki)
     Komisja morska (powołanie międzyoddziałowej komisji: Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn)
     Iubileusze seniorów oddziału
7. Dyskusja
8. Przyjęcie uchwał (przyjęto 5 nowych członków) i wniosków - kolejne zebranie koniec września br. w Bytowie (organizator kol. Karol Koss)
9. Sprawy różne
 
2017.07.02

XXXIX ZJAZD ...


W Olsztynie, w dniach 30 czerwiec - 2 lipiec 2017r. odbył się XXXIX ZJAZD SGP pod hasłem „Geodezja i Kartografia w budowaniu społeczeństwa informacyjnego”. Delegaci m.in. zmienili STATUT, udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrali WŁADZE na lata 2017-2021 w tym PREZESA Stowarzyszenia Geodetów Polskich kol. Janusza WALO. Więcej TUTAJ.

Nasz gdański oddział czynnie reprezentowali: kol. Florian Romanowski (honorowy patronat), kol. Tomasz Jewsienia (Komisja Mandatowa) oraz kol. Ryszard Rus (Komisja Wyborcza). Serdeczne podziękowania dla organizatorów tj. Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SGP w Olsztynie.

GALERIA

2017.06.13

21 czerwca w Gdańsku ...


W 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu Sejm RP oddał hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego. UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły

Otwarcie okolicznościowej wystawy 21 czerwca 2017r. w GDAŃSKU przy ul. Grobla 1 godzina 13:00. Wystawę w Gdańsku będzie można oglądać do 13 lipca. Później ekspozycja rusza w podróż po polskich miastach - odwiedzi Bydgoszcz, Toruń, Płock, Radom, Kielce, Sandomierz i Warszawę.

Na wystawie znajdą się mapy, plany, rysunki, fotografie z różnych epok, poczynając od XIII w., przez czasy Rzeczypospolitej szlacheckiej, okres rozbiorów, dwudziestolecia międzywojennego, aż po czasy współczesne. Będzie można zobaczyć chociażby jeden z dokumentów II pokoju toruńskiego z 1466 r., fragment kroniki Wisły i Nogatu dotyczący lat 1288-1407 z 1647 r., czy  dokument, w którym król Kazimierz Jagiellończyk nadaje Głównemu miastu Gdańsk Mierzeję Wiślaną z 16 czerwca 1454 r. Na wystawie pojawi się również relacja z podróży wiślanej i pobytu królowej Marysieńki Sobieskiej w Gdańsku z 1676 r., czy podziękowania króla Jana Kazimierza urzędowi miejskiemu Starej Warszawy za wydobycie z Wisły rzeczy królewskich, porzuconych tam przez Szwedów z października 1656 r. Wśród licznych fotografii będzie można zobaczyć te dotyczące rewii Flotylli Wiślanej w Toruniu z udziałem Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1921 r.

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4555-wystawa-%E2%80%9Ewis%C5%82a-w-dokumencie-archiwalnym%E2%80%9D,-czyli-rok-rzeki-wis%C5%82y-w-archiwach

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.