Biuletyn

2019.10.01

PRZYJACIELE STOWARZYSZENIA - medale „Amigo Societas" nadane na wniosek oddziału gdańskiego SGP: Wiesław Bielawski, Wiesław Byczkowski, Henryk Słonina, Florian Romanowski [2012], Adam Żurowski [2016 pośmiertnie], Mieczysław Struk [2016], Witold Wróblewski [2016]. Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku (PSB) [2019], Pomorska Biblioteka Cyfrowa (PBC) [2019], Maria Kasprzycka (MAH) [2019], Paweł Adamowicz [2019 pośmiertnie].
 
HONOROWY PREZES ZO SGP W GDAŃSKU (2000-2014); HONOROWY CZŁONEK SGP (1995): Stawowski Jerzy 
 
Zasłużeni dla oddziału: 
 
Odznaczenie Gryfa Pomorskiego dla Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku z rąk marszałka Mieczysława Struka odebrał w dniu 3 czerwca 2016 roku, podczas obchodów 70-lecia oddziału, Ryszard Cieślukowski, prezes ZO SGP w Gdańsku.

2019.06.23

Więcej

Podczas zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w PSB Gdańsk, uczniowie: Karolina Stępniewska – kl. 1E, Jakub Reszeja – kl. 2E oraz Natalia Grunwald – kl. 3E otrzymali, ufundowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Oddział SGP w Gdańsku, symboliczne upominki w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce przedmiotów geodezyjnych, życzenia wielu sukcesów wraz z sentencją na przyszłość: „Nauka to pokarm dla rozumu” / Lew Tołstoj /. Pani dyrektor PSB uhonorowała m.in. przedstawicieli oddziału dyplomami uznania

2019.06.23

Więcej

Na stanowisko dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, w wyborach uzupełniających, została wybrana dr hab. Joanna Żukowska. Jest pierwszą kobietą pełniącą tę funkcję w historii wydziału sięgającej 1904 roku. Nowo powołanej Pani Dziekan członkowie Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku składają serdeczne gratulacje wraz z życzeniami sukcesów na rzecz Politechniki Gdańskiej. Jednocześnie liczymy na współpracę ze środowiskiem geodetów Pomorza Gdańskiego. WIĘCEJ

2019.06.13

Więcej

Kilka wiodących firm na europejskim rynku fotolotniczym zjednoczyły się, aby utworzyć nowe stowarzyszenie promujące korzyści z wykonywania pomiarów lotniczych  dla szerszego sektora - komercyjnego i rządowego. Podobnie jak w zamyśle utworzenia działalności MAPPS w Stanach Zjednoczonych (krajowe stowarzyszenie firm w dziedzinie geodezji, danych przestrzennych i systemów informacji geograficznej), 6 czerwca zostało utworzone Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego (EAASI), a wkrótce potem odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Stowarzyszenia. Obecni byli Simon Musäus, senior vice president COWI, który został wybrany na Prezesa EAASI, Andre Jadot, Prezes Eurosense i nowo mianowany wiceprezes oraz Rachel Tidmarsh, Prezes Bluesky International wyznaczona na stanowisko skarbnika stowarzyszenia. Obecni byli także członkowie-założyciele: Giovanni Banchini, Prezes CGR SPA, Aicke Damrau, Prezes GeoFly, Klaus Legat, kierownik regionalny firmy Vermessung AVT oraz Florian Romanowski, Prezes OPEGIEKA w Elblągu, Członek Zarządu EAASI, który komentuje: „branża fotolotnicza w Europie postanowiła zrzeszyć się i wyjść „z ukrycia”. Magazyny zawodowe, media branżowe w ogólności, poświęcają wiele uwagi, a przez to promocji pozyskaniu danych z powietrza, w szczególności przez drony, jak również satelity. Branża fotolotnicza, która „de facto” wykonuje lwią część pozyskania danych z powietrza, które znajdują rozległe zastosowanie w wielu miejscach gospodarki: geodezji, topografii, systemach informacji przestrzennej, ochronie środowiska etc., jest traktowana „po macoszemu”. Czas to zmienić. Mamy taką wolę poprzez pracę z naszymi przyszłymi członkami i nie tylko dla ich korzyści, ale w konsekwencji dla całego sektora publicznego i komercyjnego.

WIĘCEJ www.eaasi.eu

2019.06.12

Więcej

W imieniu członków Oddziału SGP w Gdańsku, Honorowy Prezes Oddziału Ryszard Cieślukowski wraz z Prezesem Oddziału, przesłali LIST GRATULACYJNY nowo powołanemu Rektorowi Politechniki Gdańskiej. Czytamy w nim m.in.:

W imieniu członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku, w tym także studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej będących członkami SGP, składamy Panu serdeczne gratulacje z okazji wyboru na zaszczytną funkcję Rektora Politechniki Gdańskiej. Cieszymy się i jesteśmy dumni z faktu, że funkcję tę pełni pracownik naukowy, który w pracach badawczych pośród różnych technologii stosuje również metody geodezyjne.

Z Politechniką Gdańską łączy nas funkcjonujące tam Koło SGP „Hevelius”. W roku 2016 wspólnie zorganizowaliśmy Baltic Geodetic Congress połączony z 70-leciem naszego oddziału. Od kilku lat SGP Oddział Gdańsk uczestniczy w życiu uczelni, między innymi współpracuje z Pomorską Biblioteką Cyfrową w tworzeniu kolekcji „Geodezja i Kartografia”. W 2018 roku na sugestię Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, został powołany przez Zarząd Oddziału SGP zespół do zaopiniowania programu studiów magisterskich - kierunek Geodezja i Kartografia - w zakresie specjalności geomatyka i geoinformatyka. Przedmiotowa, pozytywna opinia została opracowana….

Życzymy dużo zdrowia, optymizmu oraz energii w działaniu w tym współpracy ze środowiskiem geodetów Pomorza Gdańskiego.”

Prof. Krzysztof Wilde (ur. 11 stycznia 1966 r. w Gdańsku) jest specjalistą w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki, ale także geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich.

CZYTAJ WIĘCEJ

2019.04.20

Więcej

Dnia 17 kwietnia br. PSB w Gdańsku była organizatorem konferencji pt. „Od szkoły do sukcesu na zawodowym rynku pracy”, a jej mottem były słowa Stanisława Staszica BYĆ NARODOWI UŻYTECZNYM. Uczestników konferencji przywitała szkolna grupa teatralna MONTAŻ widowiskiem pod tytułem „Odyseja budowlana”. Podczas konferencji zostały podpisane porozumienia o współpracy oraz list intencyjny z firmami: INPRO S. A., EKOINBUD Sp. z o.o., STOLMARK Sp. z o.o., Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno Kartograficznym Sp. z o.o., GEBERIT Sp. z o.o.

Prelegentami konferencji byli absolwenci naszej szkoły:

Krzysztof Maraszek – Wiceprezes Zarządu INPRO S.A.
Tomasz Balcerowski – Prezes EKOINBUD Sp. z o.o.
Tomasz Jewsienia – Geodeta Województwa Pomorskiego oraz Ryszard Rus – Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich oddział Gdańsk 
Sajmon Kęsy – Prezes Zarządu firmy STOLMARK
Krzysztof Littwin – przedstawiciel firmy Pekabex
Sajmon Kęsy – Prezes Zarządu firmy STOLMARK
Krzysztof Littwin – przedstawiciel firmy Pekabex.

Atrakcją konferencji był konkurs multimedialny KAHOOT z nagrodami. Geodezyjne pytania to:

ŻERDNIK to staropolska nazwa:

a/. budowlańca

b/. geodety

c/. ogrodnika

d/. żołnierza

PRAWO GEODEZYJNE i KARTOGRAFICZNE to ustawa z roku:

a/. 2009

b/. 1999

c/. 1989

d/. nie ma takiej ustawy

ZNASZ ODPOWIEDZI?

Galeria FOTO

2019.03.07

Więcej

W dniu 1 marca 2019 r. podczas wernisażu w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu (Wystawa 4 BIURKA) dokonano uroczystego podpisania porozumienia pomiędzy PSB w Gdańsku i SGP w Gdańsku. 

Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku współpracując z Państwowymi Szkołami Budownictwa wspierał będzie m.in. następującymi działaniami: współtworzeniem, doradztwem i opiniowaniem programu nauczania w zawodzie technik geodeta; upowszechnianiem najnowszych technologii geodezyjnych wśród kadry pedagogicznej i uczniów szkoły;udziałem w procesie edukacyjnym w zakresie realizacji programu nauczania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Państwowe Szkoły Budownictwa współpracując z Oddziałem Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku będą: zachęcały uczniów do podejmowania kształcenia na Politechnice Gdańskiej;organizowały konkursy i turnieje wiedzy geodezyjnej;udostępniały pracownie na potrzeby edukacji uczniów  i dorosłych, jak i na potrzeby innych akcji szkoleniowych organizowanych przez gdański Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich; upowszechniały informacje o wspólnej działalności i przedsięwzięciach podejmowanych przez strony porozumienia.

2019.02.25

Więcej

…w piątek 24 lutego 1989 roku powołana została do życia, aktem notarialny Rp. A/a Nr 1472 na rok 1989 w Państwowym Biurze Notarialnym w Gdańsku  przed notariuszem Janiną Tyszer…, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. pn. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPeGieKa tj. spółka pracownicza w wyniku przekształceń własnościowych elbląskiego zakładu terenowego OPGK w Gdańsku. To pierwsza prywatyzacja w polskiej geodezji…

WAŻNIEJSZE DATY z działalności spółki:

1989

luty

24

Powstaje, w wyniku przekształceń własnościowych elbląskiego zakładu terenowego OPGK w Gdańsku, spółka pracownicza OPeGieKa. Prezesem Zarządu został mgr inż. Florian Romanowski.

1990

grudzień

 

Przedsiębiorstwo Państwowe OPGK-Gdańsk likwiduje Zakład Terenowy nr 3 w Elblągu i sprzedaje majątek spółce OPeGieKa. Wiceprezesem Zarządu OPeGieKa zostaje mgr inż. Sławomir Świderski.

1992

październik 

 

Mgr inż. Adam Augustynowicz kończy studia na ART-Olsztyn i rozpoczyna pracę w OPeGieKa. W dniu 30 listopada 2016 zostaje PIERWSZYM Wiceprezesem Zarządu Spółki

1998

marzec

12

Staraniem KZ SGP przy OPeGieKa, Firmy OPeGieKa, Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości elbląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Elblągu zorganizowano ogólnokrajowe Seminarium-konferencja nt. "Numeryczny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej". ŁĄCZNIE do 2013 roku odbyło się XV KONFERENCJI.

2010

grudzień

 

W OPeGieKa: DRON (pierwszy na usługi geodezji w Polsce). W marcu 2011 – samolot SP-GEO, a kolejny SP_OPG w 2015 roku.

2011

kwiecień

27

Otwarcie GIS Center – firmy OPeGieKa w Elblągu.

2013

sierpień

13

Decyzją ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego Firma OPeGieKa Elbląg otrzymała status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Tym samym spółka dołączyła do wąskiego grona komercyjnych jednostek naukowych posiadających status centrum badawczo-rozwojowego. działalności innowacyjnej.

2014

czerwiec

24

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego „OPeGieKa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu postanawia zmienić nazwę spółki, na: OPEGIEKA Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością przy czym spółka może używać w obrocie skrótu: OPEGIEKA Sp. z o.o.

GRATULACJE - BRAWO WY ! – BRAWO MY !

2018.11.12

Więcej

Dnia 9 listopada 2018 r. Seniorzy wszystkich stowarzyszeń NOT w Gdańsku zostali zaproszeni na obchody 100 Rocznicy Niepodległości Polski. Po bardzo serdecznym powitaniu, o godz. 11:11, Seniorzy wraz z nauczycielami i młodzieżą szkolną odśpiewali Hymn Państwowy na dziedzińcu szkoły. W programie było bardzo pięknie przygotowane widowisko patriotyczne. Po obejrzeniu podniosłych i wzruszających występów zostaliśmy poczęstowani kawą i pysznym ciastem. Na zakończenie dzieci wręczyły wszystkim Seniorom biało-czerwone kwiaty, flagę państwową i własnoręczne wykonane Orły Białe. Było to bardzo miłe spotkanie wielopokoleniowe.

Dnia 14 listopada 2018 r. [o godz. 16:00 w siedzibie NOT, ul. Rajska 6 SALA TEATRALNA] odbyło się spotkanie Seniorów organizowane przez Zarząd NOT. W programie m.in. wystąpił nasz Senior Zbigniew Koziarz z wierszem swego autorstwa p.t.

Kochana Ojczyzna

Niech nam żyje dziś ! – Sto lat ! Polski Niepodległej !

Wydobytej z otchłani zaborów, zdeptanej i zaborcom podległej,

Wyrwanej mocą ducha naszych Przywódców światłych, upartych i niezłomnych.

Okupionej walka i krwią Polaków dzielnych, odważnych i niepokornych.

Legiony Polskie, które latem w 14 – tym z Oleandrów Krakowskich poszły na Warszawę,

Tocząc z Rosją zawzięte bitwy i potyczki krwawe,

Również zimą niezwykle ciężkie boje w polskich Karpatach,

Przeszły przez znój, krew, rany i śmierć w trudnych frontowych tarapatach.

A potem walka o Lwów, tej każdej polskiej piędzi ziemia święta,

Broniły Jej niezłomnie i z oddaniem życia Polskie Orlęta,

Powstrzymując bohatersko rosyjskie i ukraińskie wojenne bezprawie,

Jeden z Orląt „Nieznany Żołnierz”, do dziś z honorami leży w grobie w Warszawie.

Znów rok 1920, bitwa o Warszawę, jej obrona to cud nad Wisłą,

Tutaj zakusy panowania nad światem bolszewikom prysły,

Obrona Polski i świata to dzieło Polskich zwykłych Bohaterów,

20 lat później z zemsty w Katyniu, ruscy wymordowali 20 tysięcy polskich oficerów.

Napadł nas w 39-tym, wróg niemiecki, za sprawą Hitlera,

Totalnie chciał zniszczyć Polskę i Polaków – do dziś nas to uwiera,

Jednak dopadła ich klęska i rozpadł się cyniczny, zwycięstwa obraz skruchy,

Xa swe zbrodnie i napaść, pozostało im potępienie i klątwa osobistej pokuty.

Oddał nas Roosevelt i Churchill w Jałcie , Stalinowi na pożarcie,

Więc po wojnie  ruscy lat 50 mordowali, gnębili i  okradali nas uparcie,

Wielkość strat Polski po wojnie, pozostaje nadal liczbą nieznaną,

Jednak mamy dziś swobodę od ruskich i naszą wolną i kochaną.

Kochajmy Ją i pamiętajmy !, że wolności Polski zawsze trzeba bronić,

Umacniać przyjazne sojusze aby od wrogów umieć się osłonić,

W kraju wzmacniać jedność starań o wewnętrzną siłę racji,

Dobrych rządów, zgody, prawa i zasady demokracji.

Niechaj czyny i krew Legionistów, Lwowskich Orląt i Żołnierzy Warszawskiego Cudu,

Żołnierzy z Oksywia, spod Mławy, Bzury , z AK i powstańczego trudu,

Oficerów z Katynia, żołnierzy z Lenino, Tobruku , Messyny i Monte Cassino,

Lotników z RAF-u, marynarzy z Atlantyku, w naszej pamięci niech nigdy nie zaginą.

Dzisiaj dumnie powiewa na swobodnym wietrze nasza flaga biało – czerwona,

A na niej na białego orła głowie lśni złocista polskich królów korona,

Te 100 lat Polski to powód do wielkiego Polaków i Ojczyzny święta,

To duma nasza i chluba i niech każdy Polak o tym  codziennie pamięta !

Uroczysta GALA, zorganizowana z okazji 100 lecia NIEPODLEGŁEJ POLSKI, zakończyła się rozstrzygnięciem konkursu na najlepsze prace dyplomowe oraz wspólnym obiadem.  MiniGALERIA

2018.09.20

Więcej

18-19 września br. w Bibliotece Gdańskiej PAN oraz Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, odbyła się XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna pn. "Funkcjonalność a estetyka map". Organizatorzy to: Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Biblioteka Gdańska PAN.

Rok 2018 jest jubileuszowym dla polskiej geografii i kartografii. 27 stycznia 2018 r. minęło sto lat od dnia utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Natomiast pięćdziesiąt lat temu odbyła się pierwsza Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna zorganizowana przez Komisję Kartograficzną Polskiego Towarzystwa Geograficznego, z inicjatywy prof. Franciszka Uhorczaka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Głównym tematem konferencji były zagadnienia funkcjonalności map w kontekście ich estetyki, stanowiąc zarazem jedną z imprez upamiętniających stulecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sesja posterowa obejmowała trzy wystawy:

1/. Mapa i jej historia,

2/. Między Gdańskiem, Hamburgiem a Weimarem – Europa Artura Schopenhauera,

3/. Przykłady oryginalnych przekazów kartograficznych w zasobach PAN Biblioteka Gdańska, m.in. mapa dolnego odcinka Wisły od Torunia do ujścia (przełom XIX/XX w.) – treść geograficzna naniesiona na arkusze w oparciu o siatkę kartograficzną dotyczy jedynie niewielkiego obszaru, ograniczonego do koryta rzeki i jej brzegów. Dzięki odpowiednim zabiegom introligatorskim arkusze zostały tak połączone, że rzeka zachowuje w każdym miejscu poprawność orientacji, a po złożeniu harmonijki otrzymujemy format książki.

Gdański Oddział SGP reprezentowali kol. Elżbieta Hajdul – Przewodnicząca Koła Seniorów (mgr  geografii) oraz kol. Tomasz Jewsienia – Wiceprezes (Geodeta Województwa Pomorskiego) który w imieniu Marszałka Województwa, gratulując organizatorom, wspomniał o historii „ducha” tworzenia map oraz bezduszność dzisiejszych map bazodanowych …

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności