Biuletyn

2018.06.30

Więcej

Dzięki staraniom m.in. dyrekcji PSB z udziałem Dyrektora Wydziału Geodezji UM Gdańsk w dniu 28 czerwca 2018 roku RADA MIASTA GDAŃSKA nadała w Gdańsku - Jasieniu ulicy położonej na wschód od ulicy Tanecznej, której lokalizację określa załącznik Nr 1 do UCHWAŁY, nazwę ulica prof. Mariana Osińskiego - patrona Państwowych Szkół Budownictwa.

2018.06.30

Więcej

W PSB Gdańsk 22 czerwca 2018 roku odbyła się uroczysta akademia kończąca rok szkolny. Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku dla najlepszych uczniów: Daniela Seidel, Natalii Grunwald oraz Kaliny Szerszeń w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce przedmiotów geodezyjnych, z życzeniami wielu sukcesów ufundował albumy „Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego”. SGP reprezentowali Prezes i Wiceprezes gdańskiego Oddziału. Pani Renata Wypasek Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego wraz z całą Społecznością Szkoły wręczyła Dyplom uznania dla Pana Ryszarda Rusa Przedstawiciela Stowarzyszenia Geodetów Polskich w którym czytamy: „Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 jest okazją do złożenia Panu podziękowania za wspieranie szkoły we wszystkich inicjatywach, pomoc w organizacji przedsięwzięć edukacyjnych i realizację planów dotyczących przyszłości naszej placówki. Okazane wsparcie jest dla nas dowodem, że zawsze możemy liczyć na Pana pomoc, i że nigdy nie pozostajemy osamotnieni w naszych codziennych zmaganiach.”.

2018.06.19

Więcej

Kontynuując jubileusz 70-lecia PSB, w dniu 18 czerwca br. uczniowie klas geodezyjnych Państwowych Szkół Budowlanych w Gdańsku odwiedzili firmę OPEGIEKA z Elbląga. Wizyta odbyła się w ramach "Porozumienia o współpracy" SGP o/Gdańsk (Koło zakładowe OPEGIEKA) z PSB. Młodzi adepci sztuki geodezyjnej mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technikami pomiarów oraz technologiami realizacji innowacyjnych projektów. Zwiedzili DATA Center, wysłuchali informacji Prezesa Floriana Romanowskiego o rozwoju firmy. W dyskusji zapoznali się z możliwościami odbycia stażu zawodowego. 

O jubileuszu PSB TUTAJ

2018.05.08

Więcej

   Dnia 7 maja br odbyło się spotkanie Kół Seniorów NOT z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości uczestniczyło m.in. sześcioro członków naszego Koła Seniorów ZO SGP. Patriotyczne, okolicznościowe widowisko w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 50 w Gdańsku było bardzo podniosłym i wzruszającym akcentem tej uroczystości. Na zakończenie odczytał WIERSZ napisany specjalnie na uroczystość 3 Maja, nasz Senior Zbigniew Koziarz, wzbudzając ogromne zainteresowanie oraz aplauz zarówno wśród dzieci jak i Seniorów.                                    Galeria FOTO

Elżbieta Hajdul - przewodnicząca Koła Seniorów

2018.02.15

Więcej

Agenda  Jubileuszu 70-lecia:

9:30 – Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (Parafia Zmartwychwstania Pańskiego) - Gdańsk, ul. Mikołaja Gomółki 9

11:30 – Obchody Jubileuszu 70 –  lecia – Państwowe Szkoły Budownictwa, Al. Grunwaldzka 238

– część oficjalna

– część artystyczna

– bufet kawowy

– spotkania klasowe

19:00 – „Biesiada budowlana” – bezalkoholowa impreza taneczna z DJ (ciepły i zimny bufet)

http://www.psbgdansk.pl/jubileusz-70-lecia-psb/

Link do filmu z zaproszeniem:  http://www.psbgdansk.pl/o-szkole-2/multimedia/

Historia szkoły: http://www.psbgdansk.pl/historia/historia-psb-2/

GEODECI absolwenci - nie może Was zabraknąć !

2017.12.16

Więcej
   Dnia 14 grudnia 2017r. odbyło się  w siedzibie gdańskiego NOT już LI Spotkanie Seniorów. Z naszego stowarzyszenia udział wzięło dziewięcioro Seniorów. Po koncercie artystów Opery Bałtyckiej w Gdańsku oraz wspólnym kolędowaniu, w wspaniałej świątecznej atmosferze podzieliliśmy się opłatkiem, składając życzenia spokojnych i zdrowych świąt oraz dobrego Nowego 2018 Roku.
 
Seniorzy dziękując za przekazane życzenia od Prezesa, życzą również Wesołych Świąt gdańskiemu Zarządowi SGP.
 
Elżbieta Hajdul - przewodnicząca Koła Seniorów

2017.06.27

Więcej

Gromkie „100 lat” rozpoczęło spotkanie z kol. Mieczysławem Szułczyńskim - bo okazja szczególna: JUBILEUSZ 90-lecia !

To najstarszy, aktywny działacz SGP na Pomorzu Gdańskim. W młodości zaangażowany harcerz, a w czasie okupacji zatrudniony jako sanitariusz - ochotnik PCK. Geodezyjną pracę rozpoczyna w PPM w Poznaniu, równolegle pracuje w Technikum Geodezyjnym w Poznaniu jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Od 1958 roku pracuje w Gdańsku, początkowo w Geoprojekt-Gdańsk, następnie Urząd Wojewódzki – Wydział Komunalny Oddział Geodezji, Biuro Urządzania Lasów w Gdyni - Główny geodeta oddziału. Kierownik Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w UM Gdańsk, miejskie biuro ds. geodezji i kartografii oraz Geodeta m. Gdańska (1968-1980).

Prezes gdańskiego SGP wręczył jubilatowi okolicznościowy adres, a w nim m.in. ”Aktywna działalność od zarania w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich, dbałość jak i troska o dobro rodziny – to wszystko jest przyczynkiem do oddania Ci wszelkich honorów.” Był szampan, tort i wiele wzruszających opowieści …

MIECZYSŁAWIE życzymy dalszej aktywności, a nade wszystko ZDROWIA !

2017.05.18

Więcej

Zenon Kazimierz BANCER (s. Wiktora i Kazimiery) urodził się 6 maja 1929 roku w Warszawie. 

Członek PPR od 15.08.1948. Członek ZWM (09.1946-07.1948). Członek Zarządu Miejskiego ZWM w Sopocie (1946-1947). Członek ZMP (07.1948-1955). Przewodniczący Zarządu Zakładowego ZMP w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku (1950-1953). Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie (01.07.1965-30.04.1969).

Dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Gospodarki Komunalnej w Gdańsku (01.05.1969-31.12.1973). Dyrektor Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Gdańsku (01.01.1974-04.02.1980). Notabene: "Od 1 września 1973 roku uruchomiony został kierunek geodezyjny w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku. Najpierw uruchomiono pomaturalne studium zawodowe geodezji, działające w latach 1973­-1989, a od roku 1989 jest prowadzony nabór do 5-letniego Technikum Geodezyjnego. Duże zasługi w uruchomieniu kierunku geodezyjnego w P.S.B. ponieśli koledzy: Zenon Bancer,  Jerzy Przybylski, Jerzy Maciejczyk i Jan Żołobiński." - tekst z monografii SGP O/Gdańsk.

Zmarł 14 maja 2017 roku w Gdańsku. Pogrzeb odbył się w dniu 17 maja 2017r. na Cmenatrzu Srebrzysko w Gdańsku. W obecności licznie zgromadzonych działaczy z Sopotu oraz geodetów urna został złożona w rodzinnym grobowcu. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

2017.05.11

Więcej

W dniu 5 maja w siedzibie OPGK Gdańsk członkowie SGP w Gdańsku zorganizowali JUBILEUSZ 85-lecia kol. Piotra Górala. W okolicznościowym adresie czytamy m.in.: "... Byłeś świadkiem i uczestnikiem wielu ważnych wydarzeń, które decydowały nie tylko o Twoim życiu, ale o losach kraju i rozwoju geodezji. Twoje Zycie jest skarbnicą wiedzy, doświadczeń, które potrafiłeś przekazać kilku pokoleniom ludzi, z którymi spotykałeś się w pracy zawodowej w jednostkach geodezyjnych, a szczególnie będąc długoletnim Dyrektorem Wojewódzkiego Biura Geodezji i  Terenów Rolnych w Gdańsku, a także w aktywnej działalności   w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich. W tym szczególnym dniu dziękujemy Ci Dostojny Jubilacie za wszelkie trudy, owoce pracy, zasługi, koleżeńskość, życzliwość i szacunek, który nam okazujesz ..."

Serdecznie gratulujemy tak pięknego Jubileuszu i życzymy wszelkiej pomyślności - 100 LAT !!!

2017.03.31

Więcej

W dniu 30 marca 2017 roku uczestnicy spotkania podjęli jednomyślnie uchwałę o reaktywowaniu działalności KOŁA ŚRODOWISKOWEGO SGP "TRÓJMIASTO" przy gdańskim Oddziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Na 4 letnią kadencję, na przewodniczącego koła wybrano kol. Jerzego LUDWICHOWSKIEGO, który jednocześnie zostaje członkiem zarządu oddziału. GRATULACJE !

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem