Biuletyn

2018.09.19

Więcej

W bruk ulicy Św. Ducha, w punkcie, który wyznacza historyczny środek Gdańska, zamontowano kamień, który został uroczyście odsłonięty w sobotę, 15 września br. Pod kamień położono "kapsułę czasu" czyli butelkę ze sprawozdaniem ... 

Kamienne serce to projekt Tomasza Jażdżewskiego. Serce według projektu zwycięzcy wykonane jest z bloku granitu rapakiwi o bryle walca i wymiarach: średnica 700 mm i wysokość 160 mm. Górną powierzchnię kamienia pokrywa plan miasta z XVII w., z umieszczonym w centrum kamieniem. Na kamieniu wyryto rzeki, kanały i fosy, otacza go napis "Kamienne Serce Gdańska 1888 · 2018".

GEODECI jakie są współrzędne tego miejsca?

2018.07.19

Więcej

Z najnowszych obliczeń przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że najbardziej „urosło” województwo pomorskie – jego powierzchnia zwiększyła się o 1159 hektarów, z czego 904 ha należą do powiatu puckiego, a 255 ha do powiatu nowodworskiego. Hel zyskał 123 ha, Jastarnia 218 ha, Krokowa 266 ha, Władysławowo 297 ha, Krynica Morska 255 ha. Najmniej licznym miastem w Polsce jest Krynica Morska, w której mieszkają 1302 osoby. Jest to wynikiem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 2017 r. ws. szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej.  PUBLIKACJA GUS

Komentarz Geodety Województwa Pomorskiego: Prace nad wprowadzeniem do egib-u są w toku, więc Polska jeszcze powierzchniowo urośnie.”

Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23689669,polska-urosla-o-1643-hektary.html oraz https://www.forbes.pl/gospodarka/liczba-ludnosci-i-powierzchnia-polski-najwieksze-i-najmniejsze-miasta/sxr6268

Ponadto warto wiedzieć, że dane adresowe większości gmin w Polsce znalazły się w jednym miejscu. Na stronie http://integracja.gugik.gov.pl/daneadresowe, włączonej do portalu danepubliczne.gov.pl, udostępniono dane adresowe 2097 gmin (blisko 85% wszystkich). Jest to pierwszy efekt prac powołanego 4 lipca przez głównego geodetę kraju zespołu ds. adresów.

Waldemar Izdebski@WaldekIzdebski: Ułatwienie dostępu do danych to jedna sprawa. Druga to taka, że wystawienie danych na widok publiczny jest najlepszą weryfikacji ich jakości. Mam nadzieję, że kompletną bazę adresową da sie zbudować do końca roku. Zachęcam wszystkich do korzystania, weryfikacji i zgłaszania uwag.

Żródło: http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/pierwszy-efekt-dzialania-zespolu-adresowego-powolanego-przez-glownego-geodete-kraju

Jak na razie TRÓJMIASTA BRAK !!!

2018.06.30

Więcej

Dzięki staraniom m.in. dyrekcji PSB z udziałem Dyrektora Wydziału Geodezji UM Gdańsk w dniu 28 czerwca 2018 roku RADA MIASTA GDAŃSKA nadała w Gdańsku - Jasieniu ulicy położonej na wschód od ulicy Tanecznej, której lokalizację określa załącznik Nr 1 do UCHWAŁY, nazwę ulica prof. Mariana Osińskiego - patrona Państwowych Szkół Budownictwa.

2018.06.30

Więcej

W PSB Gdańsk 22 czerwca 2018 roku odbyła się uroczysta akademia kończąca rok szkolny. Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku dla najlepszych uczniów: Daniela Seidel, Natalii Grunwald oraz Kaliny Szerszeń w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce przedmiotów geodezyjnych, z życzeniami wielu sukcesów ufundował albumy „Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego”. SGP reprezentowali Prezes i Wiceprezes gdańskiego Oddziału. Pani Renata Wypasek Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego wraz z całą Społecznością Szkoły wręczyła Dyplom uznania dla Pana Ryszarda Rusa Przedstawiciela Stowarzyszenia Geodetów Polskich w którym czytamy: „Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 jest okazją do złożenia Panu podziękowania za wspieranie szkoły we wszystkich inicjatywach, pomoc w organizacji przedsięwzięć edukacyjnych i realizację planów dotyczących przyszłości naszej placówki. Okazane wsparcie jest dla nas dowodem, że zawsze możemy liczyć na Pana pomoc, i że nigdy nie pozostajemy osamotnieni w naszych codziennych zmaganiach.”.

2018.06.19

Więcej

Kontynuując jubileusz 70-lecia PSB, w dniu 18 czerwca br. uczniowie klas geodezyjnych Państwowych Szkół Budowlanych w Gdańsku odwiedzili firmę OPEGIEKA z Elbląga. Wizyta odbyła się w ramach "Porozumienia o współpracy" SGP o/Gdańsk (Koło zakładowe OPEGIEKA) z PSB. Młodzi adepci sztuki geodezyjnej mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technikami pomiarów oraz technologiami realizacji innowacyjnych projektów. Zwiedzili DATA Center, wysłuchali informacji Prezesa Floriana Romanowskiego o rozwoju firmy. W dyskusji zapoznali się z możliwościami odbycia stażu zawodowego. 

O jubileuszu PSB TUTAJ

2018.05.08

Więcej

   Dnia 7 maja br odbyło się spotkanie Kół Seniorów NOT z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości uczestniczyło m.in. sześcioro członków naszego Koła Seniorów ZO SGP. Patriotyczne, okolicznościowe widowisko w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 50 w Gdańsku było bardzo podniosłym i wzruszającym akcentem tej uroczystości. Na zakończenie odczytał WIERSZ napisany specjalnie na uroczystość 3 Maja, nasz Senior Zbigniew Koziarz, wzbudzając ogromne zainteresowanie oraz aplauz zarówno wśród dzieci jak i Seniorów.                                    Galeria FOTO

Elżbieta Hajdul - przewodnicząca Koła Seniorów

2018.02.15

Więcej

Agenda  Jubileuszu 70-lecia:

9:30 – Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (Parafia Zmartwychwstania Pańskiego) - Gdańsk, ul. Mikołaja Gomółki 9

11:30 – Obchody Jubileuszu 70 –  lecia – Państwowe Szkoły Budownictwa, Al. Grunwaldzka 238

– część oficjalna

– część artystyczna

– bufet kawowy

– spotkania klasowe

19:00 – „Biesiada budowlana” – bezalkoholowa impreza taneczna z DJ (ciepły i zimny bufet)

http://www.psbgdansk.pl/jubileusz-70-lecia-psb/

Link do filmu z zaproszeniem:  http://www.psbgdansk.pl/o-szkole-2/multimedia/

Historia szkoły: http://www.psbgdansk.pl/historia/historia-psb-2/

GEODECI absolwenci - nie może Was zabraknąć !

2017.12.16

Więcej
   Dnia 14 grudnia 2017r. odbyło się  w siedzibie gdańskiego NOT już LI Spotkanie Seniorów. Z naszego stowarzyszenia udział wzięło dziewięcioro Seniorów. Po koncercie artystów Opery Bałtyckiej w Gdańsku oraz wspólnym kolędowaniu, w wspaniałej świątecznej atmosferze podzieliliśmy się opłatkiem, składając życzenia spokojnych i zdrowych świąt oraz dobrego Nowego 2018 Roku.
 
Seniorzy dziękując za przekazane życzenia od Prezesa, życzą również Wesołych Świąt gdańskiemu Zarządowi SGP.
 
Elżbieta Hajdul - przewodnicząca Koła Seniorów

2017.06.27

Więcej

Gromkie „100 lat” rozpoczęło spotkanie z kol. Mieczysławem Szułczyńskim - bo okazja szczególna: JUBILEUSZ 90-lecia !

To najstarszy, aktywny działacz SGP na Pomorzu Gdańskim. W młodości zaangażowany harcerz, a w czasie okupacji zatrudniony jako sanitariusz - ochotnik PCK. Geodezyjną pracę rozpoczyna w PPM w Poznaniu, równolegle pracuje w Technikum Geodezyjnym w Poznaniu jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Od 1958 roku pracuje w Gdańsku, początkowo w Geoprojekt-Gdańsk, następnie Urząd Wojewódzki – Wydział Komunalny Oddział Geodezji, Biuro Urządzania Lasów w Gdyni - Główny geodeta oddziału. Kierownik Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w UM Gdańsk, miejskie biuro ds. geodezji i kartografii oraz Geodeta m. Gdańska (1968-1980).

Prezes gdańskiego SGP wręczył jubilatowi okolicznościowy adres, a w nim m.in. ”Aktywna działalność od zarania w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich, dbałość jak i troska o dobro rodziny – to wszystko jest przyczynkiem do oddania Ci wszelkich honorów.” Był szampan, tort i wiele wzruszających opowieści …

MIECZYSŁAWIE życzymy dalszej aktywności, a nade wszystko ZDROWIA !

2017.05.18

Więcej

Zenon Kazimierz BANCER (s. Wiktora i Kazimiery) urodził się 6 maja 1929 roku w Warszawie. 

Członek PPR od 15.08.1948. Członek ZWM (09.1946-07.1948). Członek Zarządu Miejskiego ZWM w Sopocie (1946-1947). Członek ZMP (07.1948-1955). Przewodniczący Zarządu Zakładowego ZMP w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku (1950-1953). Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie (01.07.1965-30.04.1969).

Dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Gospodarki Komunalnej w Gdańsku (01.05.1969-31.12.1973). Dyrektor Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Gdańsku (01.01.1974-04.02.1980). Notabene: "Od 1 września 1973 roku uruchomiony został kierunek geodezyjny w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku. Najpierw uruchomiono pomaturalne studium zawodowe geodezji, działające w latach 1973­-1989, a od roku 1989 jest prowadzony nabór do 5-letniego Technikum Geodezyjnego. Duże zasługi w uruchomieniu kierunku geodezyjnego w P.S.B. ponieśli koledzy: Zenon Bancer,  Jerzy Przybylski, Jerzy Maciejczyk i Jan Żołobiński." - tekst z monografii SGP O/Gdańsk.

Zmarł 14 maja 2017 roku w Gdańsku. Pogrzeb odbył się w dniu 17 maja 2017r. na Cmenatrzu Srebrzysko w Gdańsku. W obecności licznie zgromadzonych działaczy z Sopotu oraz geodetów urna został złożona w rodzinnym grobowcu. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem