Biuletyn

2016.07.20

Więcej

Po raz pierwszy w Polsce! Dagome iudex i skarby Watykanu w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Takiej wystawy w naszym kraju jeszcze nie było! Po raz pierwszy w historii zostanie zaprezentowany m.in. Dagome iudex - najstarszy zachowany dokument dotyczący państwa polskiego - akt nadania papiestwu państwa gnieźnieńskiego. Dokument spisany po łacinie jest adresowany do papieża. Zawiera między innymi opis granic Polski około 990 roku

Ekspozycja „Lux in Oriente - Lux ex Oriente. Polska i Stolica Apostolska - 1050 lat historii” potrwa od 24 lipca do 20 października 2016 roku. Szczegóły TUTAJ

2016.07.18

Więcej

   W ramach obchodów BKG'2016 w dniu 3 czerwca br. zastabilizowano Reper (Jubileuszowy Punkt Wysokościowy) na galerii Ergo Areny w miejscu, w którym przebiega granica między Gdańskiem i Sopotem, na którym znajduje się opis wraz z LOGO według projektu Agnieszki Radzkiej. Decyzją Geodety Miasta Gdańska kol. Bogdana KOCZOTA po nadaniu współrzędnych zostanie włączony do Państwowej Osnowy Geodezyjnej. Wykonawcami prac byli geodeci z firm DIAZ, GeoDex oraz OPGK.Ponadto we wnętrzu hali wytyczono dwa punkty identyfikujące symbolicznie przebieg granicy pomiędzy gminami. Wyniki pomiaru TUTAJ

Robocze współrzędne:

X=60033052,12; Y=6537612,14 (układ 2000)

Z=12,61 (Kronsztadt 86bis)

ZAPRASZAMY do OGLĄDANIA oraz CZYTANIA Geoforum

2016.07.01

Więcej

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych prowadzi 70 lat swoją działalność w różnych formach organizacyjnych pod różnymi nazwami i w różnych formach podległości. Aktualnie jako jednostka budżetowa Samorządu Województwa Pomorskiego,  ukierunkowana na potrzeby dwóch najważniejszych kontrahentów:

  1. Społeczności wiejskich w zakresie geodezyjnej obsługi gospodarki ziemią oraz procesów inwestycyjnych na wsi
  2. Państwa - przy realizacji zadań wynikających z aktualnie obowiązującej ,,polityki rolnej"

O korelacji między studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a planem urządzeniowo-rolnym gminy jak i poprawie organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej przy pomocy zabiegów urządzeniowo-rolnych w PREZENTACJI pt. „Zagospodarowanie przestrzenne i prawo budowlane” w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 27 czerwca 2016 r. mówiła mgr inż. Ewa Witkowska – Dyrektor WBGiTR w Gdańsku.

2016.06.18

Więcej

W dniu 16 czerwca 2016r. w gabinecie Prezydenta Miasta Elbląg odbyło się spotkanie z udziałem Geodety Elbląga kol. Sławomira Skorupy, Wiceprezesa ZO SGP w Gdańsku kol. Floriana Romanowskiego (Prezesa OPEGIEKA Elbląg) oraz Przewodniczącego BKG'2016 kol. Ryszarda Rus. Spotkanie stanowiło rodzaj podsumowania obchodów 70-lecia gdańskiego oddziału SGP, którego członkami są geodeci z Pomorza Gdańskiego (dawne woj. gdańskie i elbląskie). Wręczono Prezydentowi Elbląga Witoldowi Wróblewskiemu medal „Amigo Societas” (Przyjaciel Stowarzyszenia) jako wyraz szczególnego uznania i podziękowania za współpracę oraz należną podkreślenia postawę wobec Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Podziękowania złożono również Geodecie Powiatowemu oraz Prezesowi OPEGIEKA za zaangażowanie w przygotowania "naszego święta". Spotkanie było okazją do dyskusji nad przyszłością zawodu geomatyka ...

W dniu 2 czerwca 2016r. medal „Amigo Societas”, podczas Jubileuszowej Sesji 70-lecia SGP w Gdańsku, otrzymał Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego.

2016.06.16

Więcej

Na zaproszenie Pani Bożeny Hakuć - Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej w dniu 15 czerwca 2016r. odbyło się spotkanie z udziałem Geodety Województwa Pomorskiego, Geodetów Miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz Wiceprezesa gdańskiego Oddziału SGP nt. możliwości utworzenia CYFROWEJ KOLEKCJI pn. "Geodezja i kartografia". Podczas spotkania zapoznano uczestników z technikami pracy w Bibliotece Cyfrowej PG. W dyskusji uzgodniono że Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku złoży JM Rektorowi Politechniki Gdańskiej akces współdziałania w tworzeniu kolekcji. Celem rozpoczęcia prac przekazano pliki cyfrowe z pendriva BKG'2016 oraz roczniki Przeglądu Geodezyjnego 1945-1950. Przekazana pierwsza część ARCHIWALIÓW SGP do zeskanowania to niezbędne min. dla rozpoczęcia tworzenia w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej  "naszej, zawodowej kolekcji". Zapraszamy do odwiedzenia: http://pbc.gda.pl/dlibra i dalej  http://pbc.gda.pl/dlibra/collectiondescription 

2016.06.09

Więcej

   W dniu 3 czerwca 2016r. uczestników Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego zainteresowanych prezentacją Centrum Badawczo – Rozwojowego GIS CENTRE (CB-R) gościła spółka OPEGIEKA z Elbląga (m.in. wraz z dc4b kongresowy SPONSOR). Wśród licznej kadry kierowniczej urzędów, pracowników naukowych, studentów wizytujących firmę, gośćmi byli: Pana Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju (GGK) i Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Pan Stanisław Cegielski – Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie, Pana Bogdana Grzechnika - Przedstawiciel Zarządu Geodezyjnej Izby Gospodarczej oraz prof. Mirosław Żak.                   SZCZEGÓŁY TUTAJ

2016.06.08

Więcej

   Podczas Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego na Dziedzińcu Heweliusza Politechniki Gdańskiej zorganizowano wystawę „Powrót do przeszłości: Od mierniczego do geomatyka”. Na ekspozycję składały się cztery biurka – warsztaty pracy geodety – z lat 50., 70., 90. i współczesne. "KUSTOSZEM" wystawy był kol. Jarosław DAWIDOWICZ - nauczyciel z Techniku Geodezyjnego PSB w Gdańsku. Największą jej atrakcją okazał się wojskowy TEODOLIT ARTYLERYJSKI z PERYSKOPEM (5).

Podczas wystawy, biorąc udział w KONKURSIE należało odgadnąć 10 ponumerowanych instrumentów "z epoki". Niestety, nawet z pomocą GOOGLE, nie udało się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. Najlepsze wyniki to 8 poprawnych typowań. Zwycięzcami konkursu zostali:

1 MIEJSCE - podziałka transwersalna / worek kongresowy / kartka PP

Katarzyna KOWALSKA z Żukowa - studentka geodezji na PG

2 MIEJSCE - pion / worek kongresowy / kartka PP

Michał RACŁAW z Lubrańca

3 MIEJSCE – igła rektyfikacyjna / worek kongresowy / kartka PP

Aleksandra KULIKOWSKA z Gdańska - studentka geodezji na PG 

Przewodniczący KO BKG'2016 wręczył nagrody w dniu 7 czerwca br. przed GMACHEM GŁÓWNYM Politechniki Gdańskiej.

2016.05.06

Więcej

Marcin Kujawa, s. Henryka (ur. 13 marca 1971 r.) - geodeta z dużym doświadczeniem zawodowym, prowadził firmę geodezyjną GEOMAT w Żukowie. Absolwent Technikum Geodezyjnego w Gdańsku. Uprawnienia zawodowe zdobył w 1997 roku.

Szanowany i ceniony …

Skromny, z wieloma pasjami, nie tylko do geodezji …

Cenił nade wszystko rodzinę …

Zmarł nagle, w trakcie realizacji swego hobby …

Rodzina oraz grono Koleżanek i Kolegów geodetów pożegnają Marcina – Przyjaciela, rzetelnego i uczciwego Człowieka - na Cmentarzu Komunalnym w Gdańsku - Łostowice w sobotę 7 maja 2016r. 

Kondolencje oraz szczere wyrazy współczucia dla rodziny. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

2016.02.03

Więcej

W dniu 25 stycznia 2016 roku na stanowisko Geodety Województwa Pomorskiego powołano kol. Tomasza JEWSIENIĘ.

Zarządu Oddziałku SGP w Gdańsku przekazał list gratulacyjny w którym m.in. czytamy:

"W związku z objęciem przez Pana stanowiska Geodety Województwa Pomorskiego proszę przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia spełnienia wszystkich planów zawodowych oraz sukcesów przy realizacji zadań w zakresie statutowej działalności Departamentu. Podjęcie nowego, zaszczytnego obowiązku kierowania pomorską geodezją to poważne wyzwanie związane z zapewnieniem ładu w informacji przestrzennej naszego województwa".

ŻRÓDŁO: http://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,14910.html 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności