Biuletyn

2021.05.01

PRZYJACIELE STOWARZYSZENIA - medale „Amigo Societas" nadane na wniosek oddziału gdańskiego SGP: Wiesław Bielawski, Wiesław Byczkowski, Henryk Słonina, Florian Romanowski [2012], Adam Żurowski [2016 pośmiertnie], Mieczysław Struk [2016], Witold Wróblewski [2016]. Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku (PSB) [2019], Pomorska Biblioteka Cyfrowa (PBC) [2019], Maria Kasprzycka (MAH) [2019], Paweł Adamowicz [2019 pośmiertnie].
 
HONOROWY PREZES ZO SGP W GDAŃSKU (2000-2014); HONOROWY CZŁONEK SGP (1995): Stawowski Jerzy 
 
Zasłużeni dla oddziału: 
 
Odznaczenie Gryfa Pomorskiego dla Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku z rąk marszałka Mieczysława Struka odebrał w dniu 3 czerwca 2016 roku, podczas obchodów 70-lecia oddziału, Ryszard Cieślukowski, prezes ZO SGP w Gdańsku.

2020.08.03

Więcej

W dniu 3 lipca 2020 r. w Gdańsku zmarł Mieczysław Szułczyński – były Geodeta Miasta Gdańska. Uroczystości żałobne odbyły się na Cmentarzu Łostowice w Gdańsku w dniu 9 lipca 2020 r. Pochowany [nr kwatery 136/rząd 13/nr grobu 9] obok ukochanej żony Heleny [26.01.1936-5.09.2019]. Pożegnaliśmy Mieczysława – człowieka szlachetnego i wyjątkowego, wielkiego serca. Przyjaciela, Kolegę, Geodetę i Nauczyciela. Ceniony autorytet zawodu, z ogromną pasją zaangażowany w działalności społecznej, mistrz dla młodzieży, kochający życie i ludzi. Odszedł człowiek z którym chciało się rozmawiać i przebywać. I ta Jego uderzająca skromność, erudycja i życzliwość. Niech spoczywa w spokoju.

W dniu 13 lipca 2020 r. po zrewitalizowaniu budynku położonego w Gdańsku przy ul. Lastadia 2   (dawne gimnazjum z roku 1937), nastąpiło jego oficjalne przekazanie nowemu gospodarzowi – Wydziałowi Geodezji Urzędu Miasta Gdańska. Dyrektor wydziału, Bogumił Koczot powiedział: - Ten budynek jest dla nas szczególny przez jego wartość historyczną i mury, które doskonale służyć będą Państwowemu Zasobowi Geodezyjno - Kartograficznemu znajdującemu się pod naszą opieką. Ten zasób to opis naszego codziennego życia, majątku miasta i jego mieszkańców. Od niego rozpoczyna się i kończy każda inwestycja w Gdańsku. Relacja wideo

W dniu 29 czerwca 2020 r. w nowej siedzibie Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku odbyła się uroczystość pożegnania Dyrektora Bogumiła Koczota, który przechodzi na emeryturę. Wśród gości była reprezentacja ZO SGP w Gdańsku i przekazała okolicznościowy adres, w którym m.in. czytamy: Przejścia na emeryturę to niewątpliwie ważny moment w życiu każdego z nas. Dla jednych oznacza to koniec drogi zawodowej i wycofanie się z aktywności społecznej. Dla innych zaś to dopiero początek prawdziwej aktywności, szansa by lepiej i pełniej wykorzystać dany od losu czas. Życzymy wielu sukcesów i dalszej współpracy. Życzenia złożył również Tomasz Jewsienia – Geodeta Województwa Pomorskiego wręczając pamiątkowy album o Kaszubach.

W dniu 30 czerwca 2020 r. na stanowisko p.o. Dyrektora Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku powołano kol. Beatę Gaj. Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku składa serdeczne gratulacje i życzy spełnienia wszystkich planów zawodowych oraz sukcesów przy realizacji zadań na nowym stanowisku. W przygotowanym okolicznościowym adresie można przeczytać: Objęcie nowego stanowiska to przede wszystkim przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w przedmiocie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy - nota bene aktualnie poważnie aktualizowanej. Dlatego chciałbym przy tej okazji zapewnić, że jako organizacja społeczna będziemy wspierać w realizacji powierzonych Pani zadań. Razem możemy efektywniej działać na rzecz naszego środowiska. Jestem przekonany, że współpraca pomiędzy administracją geodezyjną, a wykonawstwem geodezyjno-kartograficznym będzie miała nowy wymiar w nowej jakże okazałej siedzibie wydziału, przy ul. Lastadia 2 co jest gwarancją bezpieczeństwa zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. materiałów opisujących historię lokalnej społeczności.

ŻRÓDŁO

2020.05.28

Więcej

15 maja 2020 r. zakończyła się czasowa prezentacja WYSTAWY 4 BIURKA w elbląskim Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Przedstawiciele gdańskiego SGP przekazali dyrektorowi muzeum podziękowania wraz z egzemplarzem pierwszego tomu Słownika Biograficznego Geodetów i Kartografów Polskich. W okolicznościowym adresie czytamy:

W związku z zakończeniem trwania wystawy czasowej p.n. 4 BIURKA na terenie elbląskiego Muzeum Archeologiczno-Historycznego proszę przyjąć od gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich serdeczne podziękowania.

Ekspozycja 4 BIURKA to stanowiąca hołd geodetów Pomorza Gdańskiego na 100-lecie POLSKIEJ (niepodległej) GEODEZJI w formie „zagraconych” biurek pełnych dokumentów
i przyrządów z epoki, a ich uzupełnieniem instrumenty geodezyjne, podręczniki i książki sprzed lat. Ogółem zaprezentowano ponad 300 eksponatów w formie czterech warsztatów pracy:

  1. mierniczego (przysięgłego) z lat międzywojnia [1919-1939];
  2. mierniczego-geodety z okresu po II wojnie światowej [1945-1969];
  3. geodety z czasów PRL [1970-1990];
  4. współczesnego geomatyka - XXI wiek,

których uzupełnieniem był: stół konferencyjny oraz regał z historyczną literaturą.

Jubileusz 100-lecia stowarzyszenia to niezwykłe święto i wydarzenie w trakcie, którego dokonaliśmy oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczyliśmy cele i zadania na przyszłość. Jubileusz SGP był podsumowaniem działalności społecznej, organizatorskiej, technicznej i zawodowej geodetów polskich. Skłonił do refleksji, wspomnień i przemyśleń.

Okres prezentacji wystawy w MAH [nota bene muzeum zostało uhonorowane przez SGP medalem AMIGO SOCIETAS] stanowił możliwość zapoznania szerszego grona społeczności ze specyfiką naszego zawodu. Docelowe miejsce wystawy zostało zorganizowane w pomieszczeniach elbląskiej firmy OPEGIEKA. Dzięki uprzejmości władz spółki kolejne pokolenia geodetów będą miały możliwość doświadczyć jak na przestrzeni lat postępowało doskonalenie narzędzi pracy, jak kształtowały się umiejętności człowieka, nie tylko techniczne. Retro_GEOizba ma charakter ekspozycji stałej z możliwością uzupełniania o kolejne eksponaty „z epoki”.

Merytoryczną opieką izba została otoczona przez Koło Zakładowe SGP przy OPEGIEKA.  ZAPRASZAMY!  Elbląg, Al. Tysiąclecia 11

Dla przypomnienia, geodezyjno-kartograficzne eksponaty sprzed lat można zobaczyć:

MUZEUM GEODEZYJNE w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym w nowej siedzibie przy ul. Biograficzna 2, 01-991 Warszawa-Młociny  http://muzeum.wpg.com.pl/

MUZEUM GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE w Opatowie (Powiatowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji) przy ul. Szpitalna 4A, 27-500 Opatów  https://www.facebook.com/MuzGeoKart/ / http://www.pcktir.opatow.pl/

 

2020.04.02

Więcej

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich powołał z dniem 1 kwietnia 2020 r. Pana Andrzeja Żylisa na stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 

Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku wystosował okolicznościowy adres w którym m.in. czytamy: "W związku z powołaniem Pana na stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego proszę przyjąć od gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich serdeczne gratulacje... chciałbym przy tej okazji zapewnić, że jako organizacja społeczna będziemy Pana wspierać w realizacji powierzonych Panu zadań. Razem możemy efektywniej działać na rzecz naszego środowiska. Jestem przekonany, że współpraca pomiędzy administracją geodezyjną, a wykonawstwem geodezyjno-kartograficznym będzie miała nowy wymiar... życzę Panu w imieniu własnym jak również całego Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, dużo sił oraz wytrwałości, a także satysfakcji z wykonywanej pracy jak również pomyślności w życiu osobistym. W imieniu Zarządu Oddziału Prezes Ryszard Rus"

Otrzymaliśmy podziękowania następującej treści:

Szanowny Panie Prezesie.

Serdecznie dziękuję za życzenia i deklarację wsparcia. Powołanie na to stanowisko to dla mnie z jednej strony zaszczyt, a z drugiej strony kolejne duże wyzwanie w moim życiu zawodowym. Bardzo liczę na owocną z Państwem współpracę. Mam nadzieję, że razem uda nam się wiele dobrego zrobić na rzecz naszego środowiska.

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia dla wszystkich. Andrzej Żylis

Pan Andrzej Żylis na stanowisku Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zastąpił odchodzącego na emeryturę Pana Krystiana Kaczmarka, któremu za zasługi dla geodezji Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich w obecności Wicewojewody Pomorskiego Mariusza Łuczyka wręczył nadany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

2020.02.19

Więcej

19 lutego 1920 roku Dekretem Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego (z 28.11.1919 r) powołana zostaje do działania Służba Hydrograficzna Marynarki Wojennej RP. Pierwszym szefem służby zostaje kpt. mar. Józef Unrug, późniejszy admirał i dowódca floty. Pierwszą siedzibą Urzędu jest Puck. Przejęcie mienia od administracji niemieckiej przygotowała jeszcze w styczniu 1920 r grupa oficerów w składzie: kpt. mar. Józef Unrug, por. mar. Jerzy Rychlewski i ppor. mar. Stanisław Szwarc. Pierwszym najważniejszym zadaniem związanym z utrzymaniem ciągłości żeglugi było przejęcie latarni morskich, pływającego oznakowania nawigacyjnego, instalacji na lądzie, staw, nabieżników i, oraz utworzenie służby do obsługi tych instalacji.

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej – KIEROWNICTWO - Szef BHMW - kmdr Dariusz KOLATOR / Zastępca szefa - cz.p.o. kmdr Dariusz GRABIEC

W dniu 4 lutego 2020 roku na uroczystej zbiórce na ORP Błyskawica odbyło się pożegnanie ubywającego do rezerwy byłego szefa BHMW kmdr Andrzeja Kowalskiego oraz szefa szkolenia 3. FO kmdr dr Kazimierza Pulkowskiego. W uroczystości uczestniczyli między innymi: w imieniu Inspektora MW kontradmirał Krzysztof Zdonek, dowódca 3 Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, rektor-komendant AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, szef Biura kmdr Dariusz Kolator oraz kadra jednostek Marynarki Wojennej i BHMW.

100-lecie Polskiej Służby Hydrograficznej

19 lutego 1920 r. został utworzony Urząd Hydrograficzny Marynarki Wojennej, będący pierwszą polską instytucją państwową realizującą zadania hydrograficzne na rzecz Odrodzonej Polski. Data ta jest traktowana jako początek funkcjonowania Polskiej Służby Hydrograficznej działającej zarówno w strukturach Marynarki Wojennej jak i cywilnej administracji morskiej. Mając na uwadze to, że rok 2020 jest rokiem jubileuszowym, w którym przypada 100-rocznica utworzenia Polskiej Służby Hydrograficznej, zaplanowano trzy główne punkty obchodów tej rocznicy:

19 lutego 2020 r. - uroczysta konferencja poświęcona 100-rocznicy utworzenia Polskiej Służby Hydrograficznej, organizowana przez BHMW we współpracy z Dywizjonem Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Akademią Marynarki Wojennej oraz Stowarzyszeniem Hydrografów Morskich RP, miejsce: Gdynia;

06 czerwca 2020 r. - konferencja łącząca obchody 100-lecia funkcjonowania Polskiej Służby Hydrograficznej i 60-lecia funkcjonowania archeologii morskiej z udziałem zaproszonych przedstawicieli IHO, miejsce: Gdańsk, organizowana przez BHMW oraz Narodowe Muzeum Morskie. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa i pokaz sprzętu hydrograficznego czołowych firm polskich i zagranicznych.

27 czerwca 2020 r. - impreza masowa, obchody Światowego Dnia Hydrografii (World Hydrography Day), miejsce: Gdynia - wystawa i pokaz sprzętu oraz wyposażenia hydrograficznego, seminarium producentów sprzętu i wyposażenia hydrograficznego. Całość organizowana przez BHMW, dZH MW, Urząd Morski w Gdyni oraz Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP.

Źródło: https://bhmw.gov.pl/pl/pages/100-lecie-polskiej-suzby-hydrograficznej-2019-12-27-v/

W imieniu Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku na ręce Szef BHMW - kmdr Dariusza KOLATORA skierowano LIST GRATULACYJNY następującej treści:

Szanowny Panie Komandorze,

Z okazji uroczystych obchodów 100-lecia działania Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej składam na ręce Pana Komandora, od geodetów ze Stowarzyszeniu Geodetów Polskich, najlepsze życzenia i wyrazy szacunku dla wszystkich pracowników.
19 lutego 1920 roku został utworzony Urząd Hydrograficzny Marynarki Wojennej, będący pierwszą polską instytucją państwową realizującą zadania hydrograficzne na rzecz Odrodzonej Polski.

Pragnę przekazać wyrazy najwyższego uznania i wdzięczności za zaangażowanie i nieustanną gotowość do stania na straży bezpieczeństwa. Sto lat temu nasi rodacy stanęli przed trudnym zadaniem odbudowy polskiej państwowości. Konieczne było powołanie instytucji, które zapewniłyby sprawne funkcjonowanie odrodzonego państwa. W pierwszych miesiącach wolności Naczelnik Józef Piłsudski wydał dekret, który określił zasady działania Służby Hydrograficznej Marynarki Wojennej RP.

Jesteście Państwo służbą, która od samego początku była i jest nadal aktywnie zaangażowana w zadania związane z utrzymaniem ciągłości żeglugi oraz wypełnianiem najwyższych standardów unijnych oraz międzynarodowych. Pragnę nadmienić, że 5 maja 1972 r. Stowarzyszenie Geodetów Polskich powołało Oddziałową Komisję Morską, a następnie Główną Komisję Morską przy Zarządzie Głównym SGP z siedzibą w Gdańsku. Przewodnictwo tej komisji powierzono kol. Zbigniewowi Koziarzowi, a w jej skład weszli przedstawiciele wszystkich ośrodków zajmujących się zagadnieniami hydrografii, geodezji morskiej, geodezyjnej obsługi budownictwa morskiego, przemysłu stoczniowego z Gdańska, Szczecina, Koszalina, Świnoujścia, Warszawy i Łodzi. Działała ona w ścisłym powiązaniu z oddziałową Komisją Morską w Gdańsku. Komisja podjęła różnorodne działania w zakresie określonych dla niej kierunków. Od 26 czerwca 1986 roku przewodniczącym Głównej Komisji Morskiej był kol. Adam Żurowski organizując szereg różnotematycznych sesji, sympozjów, narad i konferencji w tym na szczególną uwagę zasługują 4 cykliczne krajowe konferencje zorganizowane pn. „Geodezja w gospodarce morskiej”, które odbyły się w Trójmieście (1975 – 1997) wspólnie z BHMW i Urzędem Morskim w Gdyni. Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku podczas Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego’2016 (70-lecie oddziału) odnowił kontakt z Biurem Hydrograficznym, który zaowocował referatem autorstwa Komandora Andrzeja Doleckiego pt „Polskie Morskie Mapy Nawigacyjne”. W 2018 roku byliśmy gośćmi Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Ponadto planujemy zorganizować kolejną V „konferencję morską” celem przybliżenia czym nasi członkowie-geodeci mogą pochwalić się w pracach na rzecz gospodarki morskiej, m.in. przy wyznaczaniu i pomiarze linii podstawowej oraz przy badaniu stanu technicznego obiektów hydrograficznych z wykorzystaniem podwodnych dronów.

Dziękuję i gratuluję Szefowi Biura oraz wszystkim pracownikom Służby za Państwa aktywność i profesjonalizm. Życzę, aby Państwa działania były źródłem zawodowej satysfakcji.

Z wyrazami szacunku

Ryszard Rus    Prezes SGP w Gdańsku

Gdańsk, dnia 19 lutego 2020 r.

2019.06.23

Więcej

Podczas zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w PSB Gdańsk, uczniowie: Karolina Stępniewska – kl. 1E, Jakub Reszeja – kl. 2E oraz Natalia Grunwald – kl. 3E otrzymali, ufundowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Oddział SGP w Gdańsku, symboliczne upominki w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce przedmiotów geodezyjnych, życzenia wielu sukcesów wraz z sentencją na przyszłość: „Nauka to pokarm dla rozumu” / Lew Tołstoj /. Pani dyrektor PSB uhonorowała m.in. przedstawicieli oddziału dyplomami uznania

2019.06.23

Więcej

Na stanowisko dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, w wyborach uzupełniających, została wybrana dr hab. Joanna Żukowska. Jest pierwszą kobietą pełniącą tę funkcję w historii wydziału sięgającej 1904 roku. Nowo powołanej Pani Dziekan członkowie Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku składają serdeczne gratulacje wraz z życzeniami sukcesów na rzecz Politechniki Gdańskiej. Jednocześnie liczymy na współpracę ze środowiskiem geodetów Pomorza Gdańskiego. WIĘCEJ

2019.06.13

Więcej

Kilka wiodących firm na europejskim rynku fotolotniczym zjednoczyły się, aby utworzyć nowe stowarzyszenie promujące korzyści z wykonywania pomiarów lotniczych  dla szerszego sektora - komercyjnego i rządowego. Podobnie jak w zamyśle utworzenia działalności MAPPS w Stanach Zjednoczonych (krajowe stowarzyszenie firm w dziedzinie geodezji, danych przestrzennych i systemów informacji geograficznej), 6 czerwca zostało utworzone Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego (EAASI), a wkrótce potem odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Stowarzyszenia. Obecni byli Simon Musäus, senior vice president COWI, który został wybrany na Prezesa EAASI, Andre Jadot, Prezes Eurosense i nowo mianowany wiceprezes oraz Rachel Tidmarsh, Prezes Bluesky International wyznaczona na stanowisko skarbnika stowarzyszenia. Obecni byli także członkowie-założyciele: Giovanni Banchini, Prezes CGR SPA, Aicke Damrau, Prezes GeoFly, Klaus Legat, kierownik regionalny firmy Vermessung AVT oraz Florian Romanowski, Prezes OPEGIEKA w Elblągu, Członek Zarządu EAASI, który komentuje: „branża fotolotnicza w Europie postanowiła zrzeszyć się i wyjść „z ukrycia”. Magazyny zawodowe, media branżowe w ogólności, poświęcają wiele uwagi, a przez to promocji pozyskaniu danych z powietrza, w szczególności przez drony, jak również satelity. Branża fotolotnicza, która „de facto” wykonuje lwią część pozyskania danych z powietrza, które znajdują rozległe zastosowanie w wielu miejscach gospodarki: geodezji, topografii, systemach informacji przestrzennej, ochronie środowiska etc., jest traktowana „po macoszemu”. Czas to zmienić. Mamy taką wolę poprzez pracę z naszymi przyszłymi członkami i nie tylko dla ich korzyści, ale w konsekwencji dla całego sektora publicznego i komercyjnego.

WIĘCEJ www.eaasi.eu

2019.06.12

Więcej

W imieniu członków Oddziału SGP w Gdańsku, Honorowy Prezes Oddziału Ryszard Cieślukowski wraz z Prezesem Oddziału, przesłali LIST GRATULACYJNY nowo powołanemu Rektorowi Politechniki Gdańskiej. Czytamy w nim m.in.:

W imieniu członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku, w tym także studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej będących członkami SGP, składamy Panu serdeczne gratulacje z okazji wyboru na zaszczytną funkcję Rektora Politechniki Gdańskiej. Cieszymy się i jesteśmy dumni z faktu, że funkcję tę pełni pracownik naukowy, który w pracach badawczych pośród różnych technologii stosuje również metody geodezyjne.

Z Politechniką Gdańską łączy nas funkcjonujące tam Koło SGP „Hevelius”. W roku 2016 wspólnie zorganizowaliśmy Baltic Geodetic Congress połączony z 70-leciem naszego oddziału. Od kilku lat SGP Oddział Gdańsk uczestniczy w życiu uczelni, między innymi współpracuje z Pomorską Biblioteką Cyfrową w tworzeniu kolekcji „Geodezja i Kartografia”. W 2018 roku na sugestię Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, został powołany przez Zarząd Oddziału SGP zespół do zaopiniowania programu studiów magisterskich - kierunek Geodezja i Kartografia - w zakresie specjalności geomatyka i geoinformatyka. Przedmiotowa, pozytywna opinia została opracowana….

Życzymy dużo zdrowia, optymizmu oraz energii w działaniu w tym współpracy ze środowiskiem geodetów Pomorza Gdańskiego.”

Prof. Krzysztof Wilde (ur. 11 stycznia 1966 r. w Gdańsku) jest specjalistą w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki, ale także geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich.

CZYTAJ WIĘCEJ

2019.04.20

Więcej

Dnia 17 kwietnia br. PSB w Gdańsku była organizatorem konferencji pt. „Od szkoły do sukcesu na zawodowym rynku pracy”, a jej mottem były słowa Stanisława Staszica BYĆ NARODOWI UŻYTECZNYM. Uczestników konferencji przywitała szkolna grupa teatralna MONTAŻ widowiskiem pod tytułem „Odyseja budowlana”. Podczas konferencji zostały podpisane porozumienia o współpracy oraz list intencyjny z firmami: INPRO S. A., EKOINBUD Sp. z o.o., STOLMARK Sp. z o.o., Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno Kartograficznym Sp. z o.o., GEBERIT Sp. z o.o.

Prelegentami konferencji byli absolwenci naszej szkoły:

Krzysztof Maraszek – Wiceprezes Zarządu INPRO S.A.
Tomasz Balcerowski – Prezes EKOINBUD Sp. z o.o.
Tomasz Jewsienia – Geodeta Województwa Pomorskiego oraz Ryszard Rus – Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich oddział Gdańsk 
Sajmon Kęsy – Prezes Zarządu firmy STOLMARK
Krzysztof Littwin – przedstawiciel firmy Pekabex
Sajmon Kęsy – Prezes Zarządu firmy STOLMARK
Krzysztof Littwin – przedstawiciel firmy Pekabex.

Atrakcją konferencji był konkurs multimedialny KAHOOT z nagrodami. Geodezyjne pytania to:

ŻERDNIK to staropolska nazwa:

a/. budowlańca

b/. geodety

c/. ogrodnika

d/. żołnierza

PRAWO GEODEZYJNE i KARTOGRAFICZNE to ustawa z roku:

a/. 2009

b/. 1999

c/. 1989

d/. nie ma takiej ustawy

ZNASZ ODPOWIEDZI?

Galeria FOTO

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności