Biuletyn

2019.03.07

Więcej

W dniu 1 marca 2019 r. podczas wernisażu w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu (Wystawa 4 BIURKA) dokonano uroczystego podpisania porozumienia pomiędzy PSB w Gdańsku i SGP w Gdańsku. 

Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku współpracując z Państwowymi Szkołami Budownictwa wspierał będzie m.in. następującymi działaniami: współtworzeniem, doradztwem i opiniowaniem programu nauczania w zawodzie technik geodeta; upowszechnianiem najnowszych technologii geodezyjnych wśród kadry pedagogicznej i uczniów szkoły;udziałem w procesie edukacyjnym w zakresie realizacji programu nauczania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Państwowe Szkoły Budownictwa współpracując z Oddziałem Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku będą: zachęcały uczniów do podejmowania kształcenia na Politechnice Gdańskiej;organizowały konkursy i turnieje wiedzy geodezyjnej;udostępniały pracownie na potrzeby edukacji uczniów  i dorosłych, jak i na potrzeby innych akcji szkoleniowych organizowanych przez gdański Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich; upowszechniały informacje o wspólnej działalności i przedsięwzięciach podejmowanych przez strony porozumienia.

2019.02.25

Więcej

…w piątek 24 lutego 1989 roku powołana została do życia, aktem notarialny Rp. A/a Nr 1472 na rok 1989 w Państwowym Biurze Notarialnym w Gdańsku  przed notariuszem Janiną Tyszer…, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. pn. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPeGieKa tj. spółka pracownicza w wyniku przekształceń własnościowych elbląskiego zakładu terenowego OPGK w Gdańsku. To pierwsza prywatyzacja w polskiej geodezji…

WAŻNIEJSZE DATY z działalności spółki:

1989

luty

24

Powstaje, w wyniku przekształceń własnościowych elbląskiego zakładu terenowego OPGK w Gdańsku, spółka pracownicza OPeGieKa. Prezesem Zarządu został mgr inż. Florian Romanowski.

1990

grudzień

 

Przedsiębiorstwo Państwowe OPGK-Gdańsk likwiduje Zakład Terenowy nr 3 w Elblągu i sprzedaje majątek spółce OPeGieKa. Wiceprezesem Zarządu OPeGieKa zostaje mgr inż. Sławomir Świderski.

1992

październik 

 

Mgr inż. Adam Augustynowicz kończy studia na ART-Olsztyn i rozpoczyna pracę w OPeGieKa. W dniu 30 listopada 2016 zostaje PIERWSZYM Wiceprezesem Zarządu Spółki

1998

marzec

12

Staraniem KZ SGP przy OPeGieKa, Firmy OPeGieKa, Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości elbląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Elblągu zorganizowano ogólnokrajowe Seminarium-konferencja nt. "Numeryczny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej". ŁĄCZNIE do 2013 roku odbyło się XV KONFERENCJI.

2010

grudzień

 

W OPeGieKa: DRON (pierwszy na usługi geodezji w Polsce). W marcu 2011 – samolot SP-GEO, a kolejny SP_OPG w 2015 roku.

2011

kwiecień

27

Otwarcie GIS Center – firmy OPeGieKa w Elblągu.

2013

sierpień

13

Decyzją ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego Firma OPeGieKa Elbląg otrzymała status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Tym samym spółka dołączyła do wąskiego grona komercyjnych jednostek naukowych posiadających status centrum badawczo-rozwojowego. działalności innowacyjnej.

2014

czerwiec

24

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego „OPeGieKa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu postanawia zmienić nazwę spółki, na: OPEGIEKA Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością przy czym spółka może używać w obrocie skrótu: OPEGIEKA Sp. z o.o.

GRATULACJE - BRAWO WY ! – BRAWO MY !

2018.11.12

Więcej

Dnia 9 listopada 2018 r. Seniorzy wszystkich stowarzyszeń NOT w Gdańsku zostali zaproszeni na obchody 100 Rocznicy Niepodległości Polski. Po bardzo serdecznym powitaniu, o godz. 11:11, Seniorzy wraz z nauczycielami i młodzieżą szkolną odśpiewali Hymn Państwowy na dziedzińcu szkoły. W programie było bardzo pięknie przygotowane widowisko patriotyczne. Po obejrzeniu podniosłych i wzruszających występów zostaliśmy poczęstowani kawą i pysznym ciastem. Na zakończenie dzieci wręczyły wszystkim Seniorom biało-czerwone kwiaty, flagę państwową i własnoręczne wykonane Orły Białe. Było to bardzo miłe spotkanie wielopokoleniowe.

Dnia 14 listopada 2018 r. [o godz. 16:00 w siedzibie NOT, ul. Rajska 6 SALA TEATRALNA] odbyło się spotkanie Seniorów organizowane przez Zarząd NOT. W programie m.in. wystąpił nasz Senior Zbigniew Koziarz z wierszem swego autorstwa p.t.

Kochana Ojczyzna

Niech nam żyje dziś ! – Sto lat ! Polski Niepodległej !

Wydobytej z otchłani zaborów, zdeptanej i zaborcom podległej,

Wyrwanej mocą ducha naszych Przywódców światłych, upartych i niezłomnych.

Okupionej walka i krwią Polaków dzielnych, odważnych i niepokornych.

Legiony Polskie, które latem w 14 – tym z Oleandrów Krakowskich poszły na Warszawę,

Tocząc z Rosją zawzięte bitwy i potyczki krwawe,

Również zimą niezwykle ciężkie boje w polskich Karpatach,

Przeszły przez znój, krew, rany i śmierć w trudnych frontowych tarapatach.

A potem walka o Lwów, tej każdej polskiej piędzi ziemia święta,

Broniły Jej niezłomnie i z oddaniem życia Polskie Orlęta,

Powstrzymując bohatersko rosyjskie i ukraińskie wojenne bezprawie,

Jeden z Orląt „Nieznany Żołnierz”, do dziś z honorami leży w grobie w Warszawie.

Znów rok 1920, bitwa o Warszawę, jej obrona to cud nad Wisłą,

Tutaj zakusy panowania nad światem bolszewikom prysły,

Obrona Polski i świata to dzieło Polskich zwykłych Bohaterów,

20 lat później z zemsty w Katyniu, ruscy wymordowali 20 tysięcy polskich oficerów.

Napadł nas w 39-tym, wróg niemiecki, za sprawą Hitlera,

Totalnie chciał zniszczyć Polskę i Polaków – do dziś nas to uwiera,

Jednak dopadła ich klęska i rozpadł się cyniczny, zwycięstwa obraz skruchy,

Xa swe zbrodnie i napaść, pozostało im potępienie i klątwa osobistej pokuty.

Oddał nas Roosevelt i Churchill w Jałcie , Stalinowi na pożarcie,

Więc po wojnie  ruscy lat 50 mordowali, gnębili i  okradali nas uparcie,

Wielkość strat Polski po wojnie, pozostaje nadal liczbą nieznaną,

Jednak mamy dziś swobodę od ruskich i naszą wolną i kochaną.

Kochajmy Ją i pamiętajmy !, że wolności Polski zawsze trzeba bronić,

Umacniać przyjazne sojusze aby od wrogów umieć się osłonić,

W kraju wzmacniać jedność starań o wewnętrzną siłę racji,

Dobrych rządów, zgody, prawa i zasady demokracji.

Niechaj czyny i krew Legionistów, Lwowskich Orląt i Żołnierzy Warszawskiego Cudu,

Żołnierzy z Oksywia, spod Mławy, Bzury , z AK i powstańczego trudu,

Oficerów z Katynia, żołnierzy z Lenino, Tobruku , Messyny i Monte Cassino,

Lotników z RAF-u, marynarzy z Atlantyku, w naszej pamięci niech nigdy nie zaginą.

Dzisiaj dumnie powiewa na swobodnym wietrze nasza flaga biało – czerwona,

A na niej na białego orła głowie lśni złocista polskich królów korona,

Te 100 lat Polski to powód do wielkiego Polaków i Ojczyzny święta,

To duma nasza i chluba i niech każdy Polak o tym  codziennie pamięta !

Uroczysta GALA, zorganizowana z okazji 100 lecia NIEPODLEGŁEJ POLSKI, zakończyła się rozstrzygnięciem konkursu na najlepsze prace dyplomowe oraz wspólnym obiadem.  MiniGALERIA

2018.09.20

Więcej

18-19 września br. w Bibliotece Gdańskiej PAN oraz Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, odbyła się XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna pn. "Funkcjonalność a estetyka map". Organizatorzy to: Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Biblioteka Gdańska PAN.

Rok 2018 jest jubileuszowym dla polskiej geografii i kartografii. 27 stycznia 2018 r. minęło sto lat od dnia utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Natomiast pięćdziesiąt lat temu odbyła się pierwsza Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna zorganizowana przez Komisję Kartograficzną Polskiego Towarzystwa Geograficznego, z inicjatywy prof. Franciszka Uhorczaka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Głównym tematem konferencji były zagadnienia funkcjonalności map w kontekście ich estetyki, stanowiąc zarazem jedną z imprez upamiętniających stulecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sesja posterowa obejmowała trzy wystawy:

1/. Mapa i jej historia,

2/. Między Gdańskiem, Hamburgiem a Weimarem – Europa Artura Schopenhauera,

3/. Przykłady oryginalnych przekazów kartograficznych w zasobach PAN Biblioteka Gdańska, m.in. mapa dolnego odcinka Wisły od Torunia do ujścia (przełom XIX/XX w.) – treść geograficzna naniesiona na arkusze w oparciu o siatkę kartograficzną dotyczy jedynie niewielkiego obszaru, ograniczonego do koryta rzeki i jej brzegów. Dzięki odpowiednim zabiegom introligatorskim arkusze zostały tak połączone, że rzeka zachowuje w każdym miejscu poprawność orientacji, a po złożeniu harmonijki otrzymujemy format książki.

Gdański Oddział SGP reprezentowali kol. Elżbieta Hajdul – Przewodnicząca Koła Seniorów (mgr  geografii) oraz kol. Tomasz Jewsienia – Wiceprezes (Geodeta Województwa Pomorskiego) który w imieniu Marszałka Województwa, gratulując organizatorom, wspomniał o historii „ducha” tworzenia map oraz bezduszność dzisiejszych map bazodanowych …

2018.09.19

Więcej

W bruk ulicy Św. Ducha, w punkcie, który wyznacza historyczny środek Gdańska, zamontowano kamień, który został uroczyście odsłonięty w sobotę, 15 września br. Pod kamień położono "kapsułę czasu" czyli butelkę ze sprawozdaniem ... 

Kamienne serce to projekt Tomasza Jażdżewskiego. Serce według projektu zwycięzcy wykonane jest z bloku granitu rapakiwi o bryle walca i wymiarach: średnica 700 mm i wysokość 160 mm. Górną powierzchnię kamienia pokrywa plan miasta z XVII w., z umieszczonym w centrum kamieniem. Na kamieniu wyryto rzeki, kanały i fosy, otacza go napis "Kamienne Serce Gdańska 1888 · 2018".

GEODECI jakie są współrzędne tego miejsca?

2018.07.19

Więcej

Z najnowszych obliczeń przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że najbardziej „urosło” województwo pomorskie – jego powierzchnia zwiększyła się o 1159 hektarów, z czego 904 ha należą do powiatu puckiego, a 255 ha do powiatu nowodworskiego. Hel zyskał 123 ha, Jastarnia 218 ha, Krokowa 266 ha, Władysławowo 297 ha, Krynica Morska 255 ha. Najmniej licznym miastem w Polsce jest Krynica Morska, w której mieszkają 1302 osoby. Jest to wynikiem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 2017 r. ws. szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej.  PUBLIKACJA GUS

Komentarz Geodety Województwa Pomorskiego: Prace nad wprowadzeniem do egib-u są w toku, więc Polska jeszcze powierzchniowo urośnie.”

Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23689669,polska-urosla-o-1643-hektary.html oraz https://www.forbes.pl/gospodarka/liczba-ludnosci-i-powierzchnia-polski-najwieksze-i-najmniejsze-miasta/sxr6268

Ponadto warto wiedzieć, że dane adresowe większości gmin w Polsce znalazły się w jednym miejscu. Na stronie http://integracja.gugik.gov.pl/daneadresowe, włączonej do portalu danepubliczne.gov.pl, udostępniono dane adresowe 2097 gmin (blisko 85% wszystkich). Jest to pierwszy efekt prac powołanego 4 lipca przez głównego geodetę kraju zespołu ds. adresów.

Waldemar Izdebski@WaldekIzdebski: Ułatwienie dostępu do danych to jedna sprawa. Druga to taka, że wystawienie danych na widok publiczny jest najlepszą weryfikacji ich jakości. Mam nadzieję, że kompletną bazę adresową da sie zbudować do końca roku. Zachęcam wszystkich do korzystania, weryfikacji i zgłaszania uwag.

Żródło: http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/pierwszy-efekt-dzialania-zespolu-adresowego-powolanego-przez-glownego-geodete-kraju

Jak na razie TRÓJMIASTA BRAK !!!

2018.06.30

Więcej

Dzięki staraniom m.in. dyrekcji PSB z udziałem Dyrektora Wydziału Geodezji UM Gdańsk w dniu 28 czerwca 2018 roku RADA MIASTA GDAŃSKA nadała w Gdańsku - Jasieniu ulicy położonej na wschód od ulicy Tanecznej, której lokalizację określa załącznik Nr 1 do UCHWAŁY, nazwę ulica prof. Mariana Osińskiego - patrona Państwowych Szkół Budownictwa.

2018.06.30

Więcej

W PSB Gdańsk 22 czerwca 2018 roku odbyła się uroczysta akademia kończąca rok szkolny. Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku dla najlepszych uczniów: Daniela Seidel, Natalii Grunwald oraz Kaliny Szerszeń w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce przedmiotów geodezyjnych, z życzeniami wielu sukcesów ufundował albumy „Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego”. SGP reprezentowali Prezes i Wiceprezes gdańskiego Oddziału. Pani Renata Wypasek Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego wraz z całą Społecznością Szkoły wręczyła Dyplom uznania dla Pana Ryszarda Rusa Przedstawiciela Stowarzyszenia Geodetów Polskich w którym czytamy: „Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 jest okazją do złożenia Panu podziękowania za wspieranie szkoły we wszystkich inicjatywach, pomoc w organizacji przedsięwzięć edukacyjnych i realizację planów dotyczących przyszłości naszej placówki. Okazane wsparcie jest dla nas dowodem, że zawsze możemy liczyć na Pana pomoc, i że nigdy nie pozostajemy osamotnieni w naszych codziennych zmaganiach.”.

2018.06.19

Więcej

Kontynuując jubileusz 70-lecia PSB, w dniu 18 czerwca br. uczniowie klas geodezyjnych Państwowych Szkół Budowlanych w Gdańsku odwiedzili firmę OPEGIEKA z Elbląga. Wizyta odbyła się w ramach "Porozumienia o współpracy" SGP o/Gdańsk (Koło zakładowe OPEGIEKA) z PSB. Młodzi adepci sztuki geodezyjnej mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technikami pomiarów oraz technologiami realizacji innowacyjnych projektów. Zwiedzili DATA Center, wysłuchali informacji Prezesa Floriana Romanowskiego o rozwoju firmy. W dyskusji zapoznali się z możliwościami odbycia stażu zawodowego. 

O jubileuszu PSB TUTAJ

2018.05.08

Więcej

   Dnia 7 maja br odbyło się spotkanie Kół Seniorów NOT z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości uczestniczyło m.in. sześcioro członków naszego Koła Seniorów ZO SGP. Patriotyczne, okolicznościowe widowisko w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 50 w Gdańsku było bardzo podniosłym i wzruszającym akcentem tej uroczystości. Na zakończenie odczytał WIERSZ napisany specjalnie na uroczystość 3 Maja, nasz Senior Zbigniew Koziarz, wzbudzając ogromne zainteresowanie oraz aplauz zarówno wśród dzieci jak i Seniorów.                                    Galeria FOTO

Elżbieta Hajdul - przewodnicząca Koła Seniorów

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności