Biuletyn

2017.01.01

Więcej

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku (Dz.U. z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 1134) w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, oraz zmiany nazwy gminy, z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina Jastarnia uzyskuje status gminy miejsko-wiejskiej, w skład której wchodzi miasto Jastarnia i obszar wiejski: osada Kuźnica i osada Jurata. O zmiany polegające na wyłączeniu z granic Jastarni miejscowości Kuźnica i Jurata wnioskowali radni Jastarni. Od 2017 roku Jastarnia to obszar o powierzchni 430 hektarów.

To kolejna podobna zmiana w powiecie puckim – w 2015 roku podobny proces przebiegł na terenie gminy i miasta Władysławowo. Tam również zmiana nastąpiła na wniosek radnych, a Chłapowo, Rozewie, Chałupy, Jastrzębia Góra, Tupadły, Karwia i Ostrowo stały się osobnymi miejscowościami.

2016.12.14

Więcej

30 września 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk skierował do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany (KU-B). Poniżej kilka wybranych propozycji i uwag do projektu KU-B.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich: http://geoforum.pl/upload/files/pliki/161121_sgp_kub.pdf

http://geoforum.pl/?page=news&id=22718&link=sgp-ocenia-kodeks-urbanistyczno-budowlany&menu=46819,46868

Geodezyjna Izba Gospodarcza: http://geoforum.pl/upload/files/pliki/161122_kub_gig.pdf

http://geoforum.pl/?page=news&id=22721&link=gig-sceptycznie-o-kodeksie-urbanistyczno-budowlanym&menu=46819,46868

Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne: http://geoforum.pl/upload/files/pliki/161123_psg.pdf

http://geoforum.pl/?page=news&id=22729&link=pomorskie-stowarzyszenie-geodezyjne-o-kodeksie-urbanistyczno-budowlanym&menu=46819,46868

Polska Izba Inżynierów Budownictwa: http://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2951-zgaszamy-uwagi-do-kodeksu-urbanistyczno-budowlanego  a tam m.in. postulat WAŻNY dla nas geodetów do Art. 357 § 1. Uczestnikami procesu inwestycyjnego są inwestor oraz, w przypadku inwestycji wymagającej sporządzenia projektu budowlanego, o ile przepisy wydane na podstawie art. 315 nie stanowią inaczej: 4) geodeta wykonujący czynności geodezyjne w procesie inwestycyjnym.

Jako środowisko geodezyjne powinniśmy dokonać wszelkich starań, aby od lat nagłaśniany postulat Stowarzyszenia Geodetów Polskich zakończyły się uchwaleniem Ustawy z artykułem 357 w brzmieniu jak powyżej. Notabene: okazuje się, że cierpliwość oraz „walka o swoje” popłaca. Przykładem konferencja „Współdziałanie inżynierów budownictwa i geodezji w procesie budowlanym.”, którą WOIIB współorganizowała ze: Stowarzyszeniem Geodetów Polskich i CUTOB-PZITB w Poznaniu 21 czerwca 2016 r. Szczegóły: http://woiib.org.pl/index.php/aktualnosci-2016/859-wspoldzialanie-inzynierow-budownictwa-i-geodezji-w-procesie-budowlanym.html

Aktualnie trwają ogólnopolskie konsultacje MIiB m.in.:

Gdańsk: :http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/zuchowski-kodeks-urbanistyczno-budowlany-wszystkim-ulatwi-zycie/03jn21

Katowice: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797406.htm

Wrocław: http://www.tvdoiib.pl/?cat=3 a tam m.in. PREZENTACJA SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ KU-B, CZ.2   ... gdzie pomiędzy 14 a 20 minutą trochę o naszych, geodezyjnych opracowaniach !

Konsultacje projektu KU-B potrwają do końca listopada br. Podsumowanie regionalnych konsultacji zaplanowano na 16 grudnia w Warszawie.

Projekt resortu budownictwa zmiażdżony przez Radę Legislacyjną

Projekt KU-B dostępny TUTAJ

2016.11.21

Więcej

W dniu 21 listopada 2016 roku na stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego powołano kol. Krystiana KACZMARKA

Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku składa serdeczne gratulacje i życzy spełnienia wszystkich planów zawodowych oraz sukcesów przy realizacji zadań na nowym stanowisku.

ŻRÓDŁO: http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/wojewodzka-inspekcja-geodezyjna-i-kartograficzna 

2016.11.02

Więcej

Wybory władz XIX kadencji Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku odbyły się w dniu 20 października 2016 roku, wybierając na stanowisko Prezesa Panią profesor dr hab. inż. Bożennę Kawalec-Pietrenko, prof. zw. PG. Pani profesor Bożenna Kawalec-Pietrenko jest zasłużonym pracownikiem Politechniki Gdańskiej w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Chemicznym.

Członkiem Pomorskiej Rady XIX kadencji z ZO SGP w Gdańsku został wybrany kol. Tomasz Jewsienia, a Rady Regionalnej FSNT NOT w Elblągu – kol. Janusz Augustynowicz. 

2016.07.20

Więcej

Po raz pierwszy w Polsce! Dagome iudex i skarby Watykanu w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Takiej wystawy w naszym kraju jeszcze nie było! Po raz pierwszy w historii zostanie zaprezentowany m.in. Dagome iudex - najstarszy zachowany dokument dotyczący państwa polskiego - akt nadania papiestwu państwa gnieźnieńskiego. Dokument spisany po łacinie jest adresowany do papieża. Zawiera między innymi opis granic Polski około 990 roku

Ekspozycja „Lux in Oriente - Lux ex Oriente. Polska i Stolica Apostolska - 1050 lat historii” potrwa od 24 lipca do 20 października 2016 roku. Szczegóły TUTAJ

2016.07.18

Więcej

   W ramach obchodów BKG'2016 w dniu 3 czerwca br. zastabilizowano Reper (Jubileuszowy Punkt Wysokościowy) na galerii Ergo Areny w miejscu, w którym przebiega granica między Gdańskiem i Sopotem, na którym znajduje się opis wraz z LOGO według projektu Agnieszki Radzkiej. Decyzją Geodety Miasta Gdańska kol. Bogdana KOCZOTA po nadaniu współrzędnych zostanie włączony do Państwowej Osnowy Geodezyjnej. Wykonawcami prac byli geodeci z firm DIAZ, GeoDex oraz OPGK.Ponadto we wnętrzu hali wytyczono dwa punkty identyfikujące symbolicznie przebieg granicy pomiędzy gminami. Wyniki pomiaru TUTAJ

Robocze współrzędne:

X=60033052,12; Y=6537612,14 (układ 2000)

Z=12,61 (Kronsztadt 86bis)

ZAPRASZAMY do OGLĄDANIA oraz CZYTANIA Geoforum

2016.07.01

Więcej

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych prowadzi 70 lat swoją działalność w różnych formach organizacyjnych pod różnymi nazwami i w różnych formach podległości. Aktualnie jako jednostka budżetowa Samorządu Województwa Pomorskiego,  ukierunkowana na potrzeby dwóch najważniejszych kontrahentów:

  1. Społeczności wiejskich w zakresie geodezyjnej obsługi gospodarki ziemią oraz procesów inwestycyjnych na wsi
  2. Państwa - przy realizacji zadań wynikających z aktualnie obowiązującej ,,polityki rolnej"

O korelacji między studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a planem urządzeniowo-rolnym gminy jak i poprawie organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej przy pomocy zabiegów urządzeniowo-rolnych w PREZENTACJI pt. „Zagospodarowanie przestrzenne i prawo budowlane” w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 27 czerwca 2016 r. mówiła mgr inż. Ewa Witkowska – Dyrektor WBGiTR w Gdańsku.

2016.06.18

Więcej

W dniu 16 czerwca 2016r. w gabinecie Prezydenta Miasta Elbląg odbyło się spotkanie z udziałem Geodety Elbląga kol. Sławomira Skorupy, Wiceprezesa ZO SGP w Gdańsku kol. Floriana Romanowskiego (Prezesa OPEGIEKA Elbląg) oraz Przewodniczącego BKG'2016 kol. Ryszarda Rus. Spotkanie stanowiło rodzaj podsumowania obchodów 70-lecia gdańskiego oddziału SGP, którego członkami są geodeci z Pomorza Gdańskiego (dawne woj. gdańskie i elbląskie). Wręczono Prezydentowi Elbląga Witoldowi Wróblewskiemu medal „Amigo Societas” (Przyjaciel Stowarzyszenia) jako wyraz szczególnego uznania i podziękowania za współpracę oraz należną podkreślenia postawę wobec Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Podziękowania złożono również Geodecie Powiatowemu oraz Prezesowi OPEGIEKA za zaangażowanie w przygotowania "naszego święta". Spotkanie było okazją do dyskusji nad przyszłością zawodu geomatyka ...

W dniu 2 czerwca 2016r. medal „Amigo Societas”, podczas Jubileuszowej Sesji 70-lecia SGP w Gdańsku, otrzymał Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego.

2016.06.16

Więcej

Na zaproszenie Pani Bożeny Hakuć - Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej w dniu 15 czerwca 2016r. odbyło się spotkanie z udziałem Geodety Województwa Pomorskiego, Geodetów Miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz Wiceprezesa gdańskiego Oddziału SGP nt. możliwości utworzenia CYFROWEJ KOLEKCJI pn. "Geodezja i kartografia". Podczas spotkania zapoznano uczestników z technikami pracy w Bibliotece Cyfrowej PG. W dyskusji uzgodniono że Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku złoży JM Rektorowi Politechniki Gdańskiej akces współdziałania w tworzeniu kolekcji. Celem rozpoczęcia prac przekazano pliki cyfrowe z pendriva BKG'2016 oraz roczniki Przeglądu Geodezyjnego 1945-1950. Przekazana pierwsza część ARCHIWALIÓW SGP do zeskanowania to niezbędne min. dla rozpoczęcia tworzenia w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej  "naszej, zawodowej kolekcji". Zapraszamy do odwiedzenia: http://pbc.gda.pl/dlibra i dalej  http://pbc.gda.pl/dlibra/collectiondescription 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności