Informacje - Oddział w Gdańsku

2020.07.06

Więcej

W wieku 93 lat zmarł Mieczysław Szułczyński, odszedł wspaniały geodeta z naszego środowiska. Wzorzec profesjonalizmu, kultury osobistej i koleżeństwa. Urodzony 16 czerwca 1927 r. w Poznaniu. Szkoła średnia: Gimnazjum w Poznaniu – 1947 r. oraz Państwowa Szkoła Mierniczo-Melioracyjna po zmianie nazwy Liceum Miernicze w Poznaniu – 1949 r. W roku 1969 ukończył Wydział Administracji i Prawa na Uniwersytecie Toruńskim filia w Gdańsku, uzyskując dyplom magistra prawa administracyjnego (praca dyplomowa z planowania przestrzennego). W czasie okupacji zatrudniony jako sanitariusz, a od 3 lutego 1945 roku ochotnik PCK. Pracę jako geodeta rozpoczął 15.07.1949 r. w PPM w Poznaniu, równolegle pracuje w Technikum Geodezyjnym w Poznaniu jako nauczyciel przedmiotów zawodowych (1953-1958). Od 1958 roku pracuje w Gdańsku, początkowo w Geoprojekt-Gdańsk, następnie Urząd Wojewódzki – Wydział Komunalny Oddział Geodezji pod kierownictwem Władysława Basisa. W latach 1961-1968 Biuro Urządzania Lasów w Gdyni - Główny geodeta oddziału. Kierownik Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w UM Gdańsk, miejskie biuro ds. geodezji i kartografii oraz Geodeta m. Gdańska (1968-1980). Od 1 maja 1980 r. pracuje w PWiK Gdańsk - m.in. specjalista ds. strefy ochronnej Straszyn. Prace eksportowe: Irak (1974-1975) i Libia z OPGK-Kraków (1981-1983) oraz obsługa geodezyjna budowy Lotnisko Szeremietiewo w Moskwie – 1978 rok. W OPGK-Gdańsk zatrudniony jako inspektor kontroli wewnętrznej (1984-1987). Na emeryturze od 1987 roku pracuje na zlecenie w firmie Geobis, UM Gdańsk Wydział Geodezji - geodezyjna mapa numeryczna Gdańska oraz własna działalność gospodarcza do 2010 r.

W Stowarzyszeniu Geodetów Polskich od 5.12.1949 roku, gdzie pełnił następujące funkcje:

  1. 1951 - 1954 sekretarz Zarządu Oddziału w Poznaniu
  2. 1986 - 1989 sekretarz Zarządu Oddziału w Gdańsku
  3. 2004 - 2010 członek Zarządu Oddziału w Gdańsku
  4. 1977 - 1980 Sąd Koleżeński Oddziału w Gdańsku
  5. 2010 - 2013 Sąd Koleżeński Oddziału w Gdańsku

Ostatnio aktywny członek KOŁA SENIORÓW gdańskiego SGP.

Szef Zespołu ds. technologii przy Zarządzie Oddziału w Gdańsku - współautor opracowań poradników (technologii) nt. podziałów i rozgraniczeń oraz map dc. projektowych. Autor monografii: Działalność społeczno-zawodowa geodetów na Pomorzu w okresie przedwojennym (1918 – 1939). Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Geodezyjnym w Gdańsku. Uprawnienia zawodowe nr świadectwa 6191 z dnia 26.06.1987 r. Odznaczenia państwowe:  Srebrny Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Resortowe: Złota Odznaka „Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii”, Medal „Za zasługi dla obronność kraju”. Odznaki NOT i SGP: Złota Odznaka Honorowa NOT, Diamentowa Odznaka Honorowa SGP (2008), Dyplom Honorowy Zasłużonego Seniora SGP. Podczas Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego w dniu 2 czerwca 2016 roku uhonorowany „Dyplomem w dowód uznania” wręczonym przez Dyrektora Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Panią Renatę Wypasek za wieloletnie prowadzenie zajęć w gdańskim Technikum Geodezyjnym.

W 2017 roku uroczyście obchodzono 90-lecie najstarszego, aktywnego działacza SGP na Pomorzu Gdańskim.

Uhonorowany Medalem 100-lecia SGP [nota bene osobiście nieodebrany w związku ze złym stanem zdrowia - Gala Jubileuszowa dn. 7.02.2020 r. – najstarszy z grona 100 geodetów] jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku za szczególne zasługi w służbie stowarzyszenia.

Zmarł 3 lipca 2020 r. w Gdańsku. Uroczystości żałobne odbędą się na Cmentarzu Łostowice w Gdańsku w dniu 9 czerwca 2020 r.

Niektórzy Go znali, pamiętają, a może niektórzy tylko z opowiadań. Jego długa, a jakże wspaniała droga zawodowa. Pamiętamy śp. Mietka, jako wspaniałego, ciepłego, życzliwego kolegę, człowieka o niezwykle wysokiej kulturze osobistej, profesjonalistę zawodu. Niewielu takich ludzi spotyka się na swojej drodze…

ŻEGNAJ PRZYJACIELU!.  R.I.P.  Wyrazy głębokiego współczucia dla wszystkich, których ta śmierć dotknęła.

2020.06.16

Więcej

Janusz Augustynowicz, mgr inż. geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Urodził się 24 sierpnia 1943 r. w Łukowie, syn Bronisława i Lucyny. Od 1945 roku zamieszkały w Szczytnie, a od 1975 roku w Elblągu. Szkoła średnia: Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie ukończył w roku 1962. Studia wyższa: Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (1962 r.- inżynierskie, 1977 r. - magisterskie). Studia podyplomowe z Organizacji i Zarządzania: ukończył na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Ekonomiki Produkcji w 1981 roku.

Praca zawodowa: WBGiTR w Olsztynie i Elblągu (1966–1984), Urząd Wojewódzki w Elblągu (1984–1998), Zespół Szkół Budowlanych (1995–1996). 28 maja 1990 roku Wojewoda Elbląski mianował mgr inż. Janusz Augustynowicza na stanowisko Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu wraz z funkcją Geodety Województwa Elbląskiego. W tym okresie otrzymuje Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji II stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Geodezji i Kartografii dla zespołu w składzie; Janusz Augustynowicz, Sławomir Świderski i Florian Romanowski za "Opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu zasobu geodezyjnego i kartograficznego  obszaru miasta Elbląga". Uznano, że opracowanie elbląskie ma charakter innowacji organizacyjnej, stanowi kompleksowe rozwiązanie techniczne i technologiczne z możliwością wykorzystania przez inne ośrodki. Po reformie administracyjnej RP (likwidacja woj. elbląskiego) z dniem 1 stycznia 1999 roku rozpoczyna pracę jako Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Elblągu (1999–2011).

Był bardzo aktywnym członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich od 1 lutego 1967 roku. Przez wiele kadencji w latach 1983–1998 był członkiem Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku. Z rekomendacji Zarządu Głównego SGP w latach 1990–2014 uczestniczył w pracach Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

W Naczelnej Organizacji Technicznej - z ramienia Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku - uczestniczy przez wiele lat (od 1980 r.) w działalności Rady Regionalnej FSNT NOT w Elblągu pełniąc odpowiedzialne funkcje w tym: członka Zarządu wielu kadencji, Prezesa Zarządu Rady Regionalnej (1997–2000), V-Prezesa Zarządu RR (2001–2004), a ostatnio Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RR (2012–2020).

W latach 1982–2006 członek Komisji Gospodarki i Polityki Przestrzennej PAN Oddział w Gdańsku. Uprawnienia zawodowe: geodezyjne (GUGiK nr 1987 z 1985 r.), rzeczoznawca majątkowy (Minister GPiB nr 1725 z 1995 r.). W latach 1986-2013 Biegły Sądowy w zakresie geodezji. Od 2011 roku po 46 latach pracy zawodowej na emeryturze, aktywnie uczestniczy w działalności NOT Elbląg oraz SGP oddział w Gdańsku. Ponadto członek Rady Nadzorczej spółki OPEGIEKA w latach 2015-2020.

Odznaczenia państwowe, resortowe i społeczne:

  • Państwowe: Krzyże Zasługi: Brązowy (1976), Srebrny (1983), Złoty (1988), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005).
  • Resortowe: Medal za zasługi dla obronności Kraju (1990), Srebrna Odznaka za zasługi w dziedzinie Geodezji i Kartografii (1984), Odznaka Zasłużony Pracownik Rolnictwa (1980).
  • Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji II stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie geodezji i kartografii (1998).
  • Odznaki Honorowe NOT: Srebrna (1987); Złota (1991); Diamentowa (2016) oraz Medal Pamiątkowy z okazji 50-lecia NOT w Gdańsku (1997). Tytułu Zasłużony Senior NOT (2019).
  • Odznaki Honorowe SGP: Srebrna (1984) i Złota (2009). Medal 100-lecia SGP [nota bene osobiście nieodebrany w związku z wypadkiem samochodowym do jakiego doszło w drodze na Galę Jubileuszową dn. 7.02.2020 r.] jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku za szczególne zasługi w służbie stowarzyszenia.

Zmarł w dniu 12 czerwca 2020 r. w Elblągu. Msza żałobna odbędzie się 19 czerwca 2020 r. (piątek) o godzinie 11:00 w kościele Świętego Brata Alberta przy ulicy Częstochowskiej 28 w Elblągu, a po niej odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym Agrykola w Elblągu.

Janusz Augustynowicz był niekwestionowanym autorytetem zawodowym w ogólnopolskim środowisku geodezyjnym. Chętnie dzielił się wiedzą z każdym kto tego potrzebował. Był ciepłym, kulturalnym przełożonym, kolegą, przyjacielem. Był bardzo aktywny w działalności społecznej. Pozostanie w naszej pamięci na zawsze!

R.I.P.

Geodeci regionu elbląskiego i pomorskiego

 

2020.03.05

Więcej

W związku z zagrożeniem koronawirusem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, organizator zdecydował o odwołaniu ZEBRANIA w dniu 19.03.br. Powyższe ma związek z decyzją Rządu RP o podjęciu zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2  na terenie RP [Dz. U. z 2020 r. poz. 374]. Wszystkie zgłoszenia zostają przeniesione na inny termin, a wpłaty zwrócone. O nowym, bezpiecznym terminie szkolenia, poinformuję niezwłocznie po okresie kwarantanny!

Serdecznie ZAPRASZAM na zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. [czwartek] w Gdańsku-Letnicy, ul. Sucha 12 – sala konferencyjna WBGiTR-Gdańsk. Zebranie ma charakter otwarty...

Prezes gdańskiego SGP                                                               PROGRAM

2020.03.03

Więcej

W związku z zagrożeniem koronawirusem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, organizator zdecydował o odwołaniu SZKOLENIA w dniu 7.04.br. Powyższe ma związek z decyzją Rządu RP o podjęciu zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2  na terenie RP [Dz. U. z 2020 r. poz. 374]. Wszystkie zgłoszenia zostają przeniesione na inny termin, a wpłaty zwrócone. O nowym, bezpiecznym terminie szkolenia, poinformujemy niezwłocznie po okresie kwarantanny!     ZO SGP w Gdańsku.

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku ZAPRASZA NA SZKOLENIE.

TEMAT: Zadania geodety i organu administracji w procesie inwestycyjno-budowlanym w aspekcie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Celem szkolenia jest przybliżenie potrzeby uwzględniania w działalności inwestycyjnej, problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych, jak również omówienie spraw dotyczących rekultywacji gruntów wobec prowadzonej eksploatacji kopalin. Na szkoleniu nastąpi z jednej strony przypomnienie podstawowych pojęć i rozwiązań, tym samym ugruntowanie dotychczasowej wiedzy uczestników, a także jej poszerzenie, z drugiej strony omówienie praktycznych problemów w oparciu o orzecznictwo sądów. Szkolenie powinno doprowadzić do skuteczniejszego egzekwowania obowiązków wynikających z przepisów ustawy. Szkolenie dedykowane jest do geodetów realizujących zadania geodezyjne i kartograficzne zmierzające do zmiany przeznaczenia gruntu rolnego i leśnego na cele inwestycyjne oraz osób zajmujących się ochroną gruntów rolnych i leśnych, gospodarką nieruchomościami, ewidencją gruntów i budynków, gleboznawczą klasyfikacją gruntów.

Szkolenie poprowadzą: dr inż. Ludmiła Pietrzak - geodeta uprawniony, rzeczoznawca majątkowy, klasyfikator gruntów, Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego SGP, Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego; mgr inż. Jerzy Kozłowski - b. Naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w Departamencie Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, geodeta uprawniony; dr hab. inż. Bożena Smreczak – Pracownik naukowy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach – współautor aktualnej urzędowej tabeli klas gruntów; mgr inż. Ewa Witkowska – dyrektor WBGiTR w Gdańsku, geodeta uprawniony.

TERMIN: 7 KWIECIEŃ 2020 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 do 16.00

MIEJSCE: AMBER Hotel80-165 Gdańsk ul. Powstańców Warszawskich 45 - UCZESTNICY SZKOLENIA mają do dyspozycji bezpłatny PARKING.

Szczegóły (program, formularz zgłoszenia, lokalizacja).

Ilość miejsc ograniczona - zgłoszenia do dnia 20 marca 2020 r. - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

2019.12.24

Więcej

Motto:

Życzę WAM zdrowia, a resztę kombinujecie!

(Stanisław Tym)

Jak obyczaj stary głosi

Według ojców naszych wiary,

Pragnę złożyć Wam życzenia

W dniu Bożego Narodzenia.

Niech ta gwiazdka betlejemska,

Która świeci dziś o zmroku,

Doprowadzi Was szczęśliwie

Do spotkania w Nowym Roku.

PREZES SGP w Gdańsku

2019.12.02

Więcej

Serdecznie ZAPRASZAM na zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. [wtorek] w w Gdańsku, ul. Pniewskiego 3 – sala konferencyjna OPGK w Gdańsku. Zebranie ma charakter otwarty...

Po zebraniu - Spotkanie świąteczno-noworoczne - kolacja w ZIELONEJ PAPUDZE – godz. 16:00           https://www.zielona-papuga.pl/

UWAGA: kolacja składkowa po 50 PLN od osoby – ZGŁOSZENIA wraz z wpłatą do 12.12.2019 r. u Prezesów Kół SGP, Skarbnika ZO i Sekretarza ZO

Prezes gdańskiego SGP                                                               PROGRAM

2019.11.28

Więcej

W Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni (największym teatrze muzycznym w Polsce - 3 sceny mieszczą łącznie ponad 1580 widzów) - 27 listopada 2019 roku grupa 42 członków i sympatyków SGP wybrała się na spektakl HAIRSPRAY - największe musicalowe wydarzenie roku…

To przebój broadwayowski, który zachwyca nie tylko imponującą obsadą (na scenie pojawia się 70 aktorów i tancerzy - dwukrotnie więcej niż w amerykańskim pierwowzorze), barwnymi kostiumami stylizowanymi na lata 60., pomysłową scenografią oraz szaloną choreografią i porywającą muzyką. Tworzy to świat nieco bajkowy na który jednak przyjemnie się patrzy, urzekający wizualnie, ale niepozbawiony ważnych problemów... [Puszysta nastolatka Tracy Turnblad wierzy, że jej przeznaczeniem jest taniec. Dziewczyna marzy o występie w znanym telewizyjnym widowisku. Autor show zachwyca się popisami Tracy i zaprasza ją do występu w programie. Nastolatka szybko zdobywa sympatię widzów, pozostawiając w cieniu dotychczasową gwiazdę widowiska].

Dla piszącego te słowa szczególnie zaskakująca postać to mama Tracy - EDNY… dlaczego? - sprawdź OBSADA

Widowisko z napisami w języku angielskim. Czas trwania: 2 h 40 min (jedna przerwa). Owacje na stojąco - BIS!

Relacjonował Ryszard, który ze Zdzisławem marzy o roli EDNY laughing  oraz dziękuje Tomkowi i Basi za inspirację!

2019.10.31

Więcej

1 listopada szczególny dzień...

Zapalamy symboliczny znicz ku pamięci zmarłych koleżanek i kolegów, tych których już nie ma wśród nas.

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach żywych” /Karol Wojtyła/

2019.10.31

Więcej

GEODETKI i GEODECI !

Studenci geodezji

Uprzejmie informuję, że Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich przy Zespole Rzeczoznawców Zarządu Głównego SGP zamierza zorganizować kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji w zakresach 1,2,4. Termin kursu zostanie określony po zgłoszeniu się grupy minimum 20 osób chętnych do udziału w kursie.

Koleżanki i Koledzy chcący wziąć udział w kursie proszeni są o przesłanie ZGŁOSZENIA drogą mailową do Sekretarza gdańskiego ZO SGP kol. Barbary Kaczmarczyk na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 listopada 2019 r. Koszt kursu nie przekroczy kwoty 1.500 PLN brutto/os. Proponowany termin 01/02’2020 – ok. 55 godzin/4 spotkania sobotnio-niedzielne. Planowane miejsce PSB w Gdańsku.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 Z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezes Oddziału SGP w Gdańsku

2019.09.05

Więcej

Serdecznie ZAPRASZAM na zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. [czwartek] w Gdańsku-Letnicy - siedziba WBGiTR, ul. Sucha 12 – sala konferencyjna. Zebranie ma charakter otwarty...

Prezes gdańskiego SGP                      PROGRAM

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności