Informacje - Oddział w Gdańsku

2018.11.14

Więcej

Jak to w Elblągu – było WSPANIALE! - gospodarze: kol. Sławomir Skorupa – Geodeta Miasta Elbląga oraz kol. Florian Romanowski – Prezes OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu są wzorem dla kolejnych organizatorów gdańskich zebrań oddziałowych.

Spotkanie rozpoczęła wizyta w Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Muzeum dr Marii Kasprzyckiej uczestnicy zebrania mogli zapoznać się z najbogatszym w Polsce zbiorem zabytków archeologicznych pochodzących z 30-letnich badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie Starego Miasta w Elblągu, dzięki którym poznano układ urbanistyczny miasta, formy zabudowy murowanej i drewnianej, ale również uzyskano dokładne informacje o funkcjonujących w Elblągu gałęziach wytwórczości czy prowadzonej przez elblążan wymianie handlowej. Olbrzymi zbiór zabytków z gliny, skór, szkła, metalu i drewna daje barwny obraz kultury materialnej miasta, ukazuje poziom życia jego mieszkańców oraz obrazuje życie codzienne elblążan od XIII do pocz. XX w. Większość odkrytych przez elbląskich archeologów zabytków znaleziono w latrynach, które są prawdziwymi skarbnicami dla badaczy. Tutaj do naszych czasów przetrwały instrumenty muzyczne, znaki pielgrzymie, tabliczki woskowe czy zabawki dziecięce, niezwykle cenne źródła wiedzy o dawnym Elblągu... więcej TUTAJ  Zachęcamy do odwiedzenia obiektów MA-H przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11 w Elblągu – NAPRAWDĘ WARTO! Spotkanie w muzeum było ważne również z powodu uzgodnienia terminu i miejsca geodezyjnej wystawy „4 BIURKA” na terenie MA-H w 2019 roku. O szczegółach będziemy informować…

Przed rozpoczęciem realizacji programu zebrania, jego uczestnicy:

1/. zapoznali się z organizacją pracy miejskiego ODGiKu w Elblągu,

2/. degustowali m.in. kartacze w opegiekowskiej kantynie.

Zebranie otworzył Przewodniczący Koła Zakładowego OPEGIEKA kol. Sławomir Czkuj witając przybyłych, w szczególności Zastępcę GGK Karola Kossa – członka zarządu gdańskiego SGP. Następnie Prezes Florian Romanowski prezentował osiągnięcia OPEGIEKA. 

Na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Ryszarda Rus, który złożył relacje z:

 1. zebrania ZG w dniu 11.09.2018 r. w Warszawie (Statut SGP / Zjazd Nadzwyczajny).
 2. zaawansowania prac KO obchodów 100-lecia SGP w tym wystawa „4 BIURKA” jako element wniosku o finansowanie działalności upowszechniającej naukę [DUN_ID nr 422962 z dnia 30 września 2018 r.] pn. „Wsparcie zadań popularyzatorskich dla osiągnięć naukowo-technicznych w ramach obchodów 100-lecia SGP. Uzgodniono oddziałowy, 10-cio osobowy skład na galę jubileuszową.

Następnie skarbnik kol. Zbigniew Rynkiewicz przekazał ważne informacje po szkoleniu w ZG w dniu 26.09.2018 r. m.in. o zasadach rozliczania FV jak i o plikach JPK.

W sprawy do omówienia:

 • podsumowano spotkanie z hydrografami Marynarki Wojennej w Gdyni oraz naradę szkoleniową w Szymbarku – dziękując organizatorom za włożony wysiłek…
 • dyskutowano o przygotowaniach do szkolenia w dniu 3 grudnia br. oraz o organizacji imprez w 2019 roku: m.in. XXXVI Mistrzostwa Tenisa Ziemnego w Gdańsku połączone ze szkoleniem w dniach 30-31 sierpień 2019 r. oraz Dzień Geodety Europejskiego (Światowego) – 21 marzec 2019 r.
 • uzgodniono zakres bazy danych członków oddziału z podziałem na koła, w tym pisemne wezwania do opłacenia zaległych składek członkowskich.

Zdecydowano, że w dniu 14 grudnia br. zorganizowane zostanie otwarte spotkanie przedświąteczno-noworoczne.

W sprawach różnych PWINGiK kol. Krystian Kaczmarek poinformował, że Wojewoda Pomorski powoła m.in. Tomasza Jewsienię ma członka Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej o co wnioskował ZO SGP w Gdańsku. Na zakończenie obrad przyjęto kolejne 2 osoby na członków SGP: kol. Elizę Hryniewicz-Fiedusik z Elbląga oraz kol. Tomasza Pieczkowskiego z Gdyni - GRATULACJE.      GALERIA

2018.11.11

Więcej

Wystawa „4 BIURKA” tj. powrót do przeszłości: od mierniczego do geomatyka, została przygotowana, z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich i 100-lecia POLSKIEJ (niepodległej) GEODEZJI, przez gdański oddział SGP.

[nota bene: realizacja wystawy odbywa się w ramach wniosku do MNiSzW o finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN_ID nr 422962 z dnia 30 września 2018 roku) pn. „Wsparcie zadań popularyzatorskich dla osiągnięć naukowo-technicznych w ramach obchodów 100-lecia SGP”]

PRAPREMIERA 11 listopada 2018 roku w Państwowych Szkołach Budownictwa (Technikum Geodezyjnym) w Gdańsku (PSB). Wystawa będzie miała charakter objazdowy. Od stycznia 2019 roku miejscem prezentacji będzie Elbląg (OPEGIEKA oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne)…

Ekspozycja składa się z czterech biurek tj. warsztatów pracy:

1. Mierniczego z lat międzywojnia [1919-1939]

2. Mierniczego-Geodety z okresu po II wojnie światowej [1945-1969] tzw. gomułkowskie [DAR Urzędu Miasta w Sopocie]

3. Geodety z czasów PRL [1970-1990] tzw. gierkowskie

4. Współczesnego geomatyka - XXI wiek

Uzupełnieniem są: stół konferencyjny oraz regał...

„Zagracone” biurka są pełne dokumentów i przyrządów z epoki, a ich uzupełnieniem instrumenty geodezyjne, podręczniki i książki sprzed lat. ZGROMADZONO ca 300 EKSPONATÓW - na zachętę miniGALERIA

ZAPRASZAM w imieniu członków gdańskiego oddziału SGP do odwiedzenia PSB w Gdańsku. Kustoszem wystawy jest kol. Jarosław Dawidowicz – geodeta, nauczyciel przedmiotów zawodowych w gdańskim Technikum Geodezyjnym. Wystawa jest dostępna z korytarza na II piętrze szkoły. Aby ją zwiedzić proszę indywidualnie umawiać wizyty z kustoszem - tel. kom. 503 428 701

Prezes gdańskiego SGP Ryszard Rus

…tytułowe ONUCE dla bezpruderyjnych:

https://www.youtube.com/watch?v=tROUEL_iWMQ oraz https://www.youtube.com/watch?v=PTZRRnqbHDk

2018.11.09

Więcej

Koleżanki i Koledzy !

W imieniu Prezesa ZO w Gdańsku serdecznie zapraszam na jesienne zebranie gdańskiego Oddziału SGP, które odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r. [wtorek] w siedzibie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i OPEGIEKA - Elbląg, ul. Tysiąclecia 11. Początek spotkania godzina 13:00, którego gospodarzami będą: kol. Sławomir Skorupa – Geodeta Miasta Elbląga oraz kol. Florian Romanowski – Prezes OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu.

Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO             ZAPROSZENIE z PROGRAMEM 

2018.10.16

Więcej

Początek obchodów 100-lecia GEODEZJI POLSKIEJ dała ŁODŹ.

Uroczysta GALA, w której wzięli udział: przedstawiciele łódzkiego środowiska geodezyjnego, inwestorzy oraz partnerzy, stanowiąca kulminację obchodów 100-lecia Służby Geodezyjnej w Łodzi odbyła się 15 października 2018 roku. W formie dyskusji panelowych przeplatanych krótkimi prezentacjami nt. historii geodezji w Polsce i w Łodzi, dorobku Łódzkiej Geodezji, planów inwestycyjnych oraz nowych technologii wykorzystywanych w branży upłynęła zasadnicza część gali poprzedzona wręczeniem Jubileuszowych Medali przez Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską. Okolicznościowe medale otrzymali najbardziej zasłużeni w dziedzinie geodezji, w służbie Łodzi. Gali towarzyszyły: wystawy tematyczne oraz prezentacje uczestników, urozmaicone rysunkami autorstwa Jarosława Wiktorowskiego. Druga część gali to uroczysta kolacja i wieczór koleżeński, które uświetnił występ Big Bandu „Fabryka Wełny”.

Prezes SGP Janusz Walo złożył gratulacje Łódzkim Geodetom, a oddział gdański SGP reprezentował Prezes Ryszard Rus, wręczając Dyrektorowi Łódzkiego Ośrodka Geodezji Janowi Schnerchowi, Geodecie Miasta Łodzi, okolicznościowy adres wraz z pamiątkowym albumem. SGP jako PARTNER MERYTORYCZNY GALI reprezentował ODDZIAŁ ŁÓDZKI.

WIĘCEJ

2018.10.07

Więcej

W dniach 5-6 października 2018 r. w Barcelonie odbyło się Zgromadzenie Ogólne CLGE [Comité de Liaison des géomètres Européens].

Uczestnikiem z Polski był PREZES elbląskiej OPEGIEKAb. Prezes gdańskiego Oddziału SGP, kol. Florian Romanowski (reprezentujący PGK). 

Jednym z punktów obrad były przygotowania do obchodów 21 marca 2019 r. – Dnia Europejskiego Geodety [nota bene święto ustanowione zostało przez Europejską Organizację Geodetów w 500-setną rocznicę urodzin Merkatora (5.03.1512), flamandzkiego prekursora współczesnej kartografii].

Pełny program zgromadzenia TUTAJ

2018.10.05

Więcej

 

W dniach 3-4 października 2018 r. w Centrum Edukacji i Promocji Regionu, w Szymbarku, pod patronatem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego odbyła się narada szkoleniowa pt: „Nowe wyzwania dla administracji geodezyjnej w świetle zmian w geodezji i kartografii”.

Zrealizowano następujący program:

3 października 2018 r.:

 • Otwarcie obrad – wystąpienia Pomorskiego WINGiK Krystiana Kaczmarka w imieniu Wojewody Pomorskiego oraz Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Wiesława Byczkowskiego.
 • Wystąpienie Waldemara Izdebskiego Głównego Geodety Kraju (relacja GUGiK)
 • „Ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków linii podstawowej – stan realizacji prac” – WIGK Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (Andrzej Żylis) oraz WGKiK Starostwa Powiatowego w Pucku (Geodeta powiatowy Marek Cygiert)
 • „RODO w geodezji” – Informacje Bezpieczne Jaszewski, Kawczyńska, Piasecki s.c.
 • „Geodezja 4.0” - OPEGIEKA sp. z o.o. w Elblągu (I wiceprezes Adam Augustynowicz)
 • „Narzędzia i metody wspomagające projektowe zarządzanie oraz weryfikację prac geodezyjnych i kartograficznych (w zakresie EGiB, BDOT500, GESUT itp.)” - OPGK sp. z o.o. w Gdańsku (prezes Karol Kaim)
 • „Rozwiązania CANON-a dla służby geodezyjnej” - Canon Polska Sp. z .o.o. (Tomasz Żak)

Pierwszy dzień zakończyła uroczysta kolacja z udziałem Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Wiesława Byczkowskiego (przyjaciela geodetów)

4 października 2018 r.:

 • Narada robocza PWINGiK – Omówienie i przedyskutowanie wybranych zagadnień problemowych zgłaszanych przez powiaty województwa pomorskiego (prowadząca inspektor Janina Peliksza-Tanan)
 • „Konstytucja Biznesu w geodezji i kartografii” - Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne (Michał Pellowski)
 • „Dopuszczalność łączenia działek ewidencyjnych” - Starostwo Powiatowe w Kartuzach (kierownik PODGiK Wiesław Gruszka)
 • Dyskusja i podsumowanie spotkania
 • Zwiedzanie obiektów CEPR w towarzystwie przewodnika przy doskonałej pogodzie i dopisujących humorach

Naradę prowadzili: Krystian Kaczmarek (Pomorski WINGiK; wiceprezes ZO SGP) oraz Tomasz Jewsienia (Geodeta Województwa Pomorskiego; wiceprezes ZO SGP). W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób przede wszystkim przedstawicieli pomorskich starostw powiatowych oraz przedsiębiorców geodezyjnych. Tytułowe „opary RODO” były zapewne klu spotkania za sprawą burzliwej dyskusji w sprawie udostępniania nr księgi wieczystej …

Atrakcją spotkania był przygotowany przez firmę Canon – kalendarz ze zdjęciem uczestników. Oddział gdański SGP ufundował jubileuszowy notes wraz z sygnowanym długopisem.

Duże zainteresowanie szkoleniem potwierdziło organizatorom, że takie narady szkoleniowe wpisują się w oczekiwania środowiska geodezyjnego.

WIĘCEJ                          PREZENTACJE                           mini GALERIA

2018.09.21

Więcej

Z inicjatywy kol. kmdr Zbigniewa Koziarza oraz dzięki uprzejmości Dowódcy 3. Flotylli Komandora Mirosława Jurkowlańca, w dniu 20 września br. grupa 16 członków gdańskiego Oddziału SGP spotkała się z Dywizjonem Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP. Wizyta miała charakter spotkania technicznego z załogami okrętów: podwodnego oraz hydrograficznego. Nadmienić należy, że gdańskie SGP ma wieloletnie związki z gospodarką morską m.in. poprzez organizowane przez Główną Komisję Morską konferencje naukowo-techniczne nt. „Geodezja w gospodarce morskiej” we współpracy z Biurem Hydrograficznym oraz Urzędem Morskim w Gdyni. Spotkanie znakomicie wpisało się w harmonogram obchodów 100-lecia SGP oraz POLSKIEJ GEODEZJI [nota bene na budynku Komendy Portu Wojennego w Gdyni możemy przeczytać: „Z dniem 28 listopada 1918 roku nakazuję utworzyć Marynarkę Polską” / Józef Piłsudski /]. Uzgodniono konieczność kolejnych spotkań ...

Szczególny charakter miał spacer na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu, którego historia sięga roku 1936. W drodze do nekropoli „Willa Unruga” wchodząca w skład dawnego zespołu Dowództwa Floty i Koszar Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu.

Spotkanie, którego organizatorem była kol. Elżbieta Hajdul (przewodnicząca Koła Seniorów) zakończyło się lunchem w wojskowej Tawernie „Pod Kordem” - na terenie Akademii Marynarki Wojennej.

2018.09.04

Więcej

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we współpracy z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku w dniach 3-4 października 2018 r. (środa - czwartek) organizuje w

Hotelu Szymbark w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku

szkolenie „Nowe wyzwania dla administracji geodezyjnej w świetle zmian w geodezji i kartografii" przeznaczone dla pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także dla zaproszonych przedstawicieli firm geodezyjnych i kartograficznych oraz stowarzyszeń. Więcej TUTAJ

2018.08.30

Więcej

Nabór na zastępcę Głównego Geodety Kraju rozstrzygnięty! Członek Zarządu Oddziału gdańskiego SGP kol. Karol Koss, geodeta powiatowy w Bytowie, wygrał nabór na stanowisko zastępcy głównego geodety krajuWięcej TUTAJ

Oprócz oczywistej, osobistej satysfakcji kol. Karola, to przecież splendor dla naszego środowiska, nie tylko SGP-owskiego ale również zawodowego z "Północy". Niezwykle istotne jest też to, że GUGiK "dostaje" człowieka, który funkcjonował w realnej, prawdziwej geodezji. Przy obecnym stanie kadrowym w GUGiK, informacja jak funkcjonuje administracja publiczna w terenie, firmy geodezyjne - te mniejsze i te większe - jest na wagę złota, tego w obecnym składzie "Centrali" najwyraźniej brakuje. Idzie młodość - czas na zmianę warty! Gratulacje!

2018.07.19

Więcej

Z najnowszych obliczeń przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że najbardziej „urosło” województwo pomorskie – jego powierzchnia zwiększyła się o 1159 hektarów, z czego 904 ha należą do powiatu puckiego, a 255 ha do powiatu nowodworskiego. Hel zyskał 123 ha, Jastarnia 218 ha, Krokowa 266 ha, Władysławowo 297 ha, Krynica Morska 255 ha. Najmniej licznym miastem w Polsce jest Krynica Morska, w której mieszkają 1302 osoby. Jest to wynikiem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 2017 r. ws. szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej.  PUBLIKACJA GUS

Komentarz Geodety Województwa Pomorskiego: Prace nad wprowadzeniem do egib-u są w toku, więc Polska jeszcze powierzchniowo urośnie.”

Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23689669,polska-urosla-o-1643-hektary.html oraz https://www.forbes.pl/gospodarka/liczba-ludnosci-i-powierzchnia-polski-najwieksze-i-najmniejsze-miasta/sxr6268

Ponadto warto wiedzieć, że dane adresowe większości gmin w Polsce znalazły się w jednym miejscu. Na stronie http://integracja.gugik.gov.pl/daneadresowe, włączonej do portalu danepubliczne.gov.pl, udostępniono dane adresowe 2097 gmin (blisko 85% wszystkich). Jest to pierwszy efekt prac powołanego 4 lipca przez głównego geodetę kraju zespołu ds. adresów.

Waldemar Izdebski@WaldekIzdebski: Ułatwienie dostępu do danych to jedna sprawa. Druga to taka, że wystawienie danych na widok publiczny jest najlepszą weryfikacji ich jakości. Mam nadzieję, że kompletną bazę adresową da sie zbudować do końca roku. Zachęcam wszystkich do korzystania, weryfikacji i zgłaszania uwag.

Żródło: http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/pierwszy-efekt-dzialania-zespolu-adresowego-powolanego-przez-glownego-geodete-kraju

Jak na razie TRÓJMIASTA BRAK !!!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności