Informacje - Oddział w Gdańsku

2018.06.28

Więcej

Koleżanki i Koledzy !

W imieniu Prezesa ZO w Gdańsku serdecznie zapraszam na letnie zebranie gdańskiego Oddziału SGP, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r. [czwartek] w siedzibie Starostwa Powiatowego w BYTOWIE, ul. Domańskiego 2. Początek spotkania godzina 13:30, którego gospodarzem będzie kol. Karol Koss – geodeta powiatowy.

Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO             ZAPROSZENIE z PROGRAMEM 

2018.06.13

Więcej

12 czerwca 2018 roku w sali multimedialnej Biblioteki Politechniki Gdańskiej uczestników powitała Pani Anna Wałek - Dyrektor Biblioteki.

Na spotkaniu poruszono następuje tematy:

 • aktualizacja treści Porozumienia o współtworzeniu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
 • obecna infrastruktura techniczna oraz planowana aktualizacja oprogramowania dLibra 6.0
 • wyniki ankiety "Badanie użytkowników PBC" przeprowadzonej w marcu 2018 r.
 • problemy zgłaszane przez użytkowników oraz zauważone przez redaktorów z Biblioteki PG

W dyskusji omawiane były zagadnienia związane z dalszym rozwojem i przebudową, tak aby zwiększyć funkcjonalność i dostosować bibliotekę do zmieniających się potrzeb użytkowników. Postulowano o przeprowadzenie szkoleń dla partnerów PBC. Wszystko wskazuje na to, że już niebawem nastąpią zmiany na lepsze !

[nota bene: kolekcja "Geodezja i kartografia" aktualnie zawiera 176 pozycji. Niebawem zostaną dodane: „Zarys historii organizacji społecznych geodetów polskich 1918-1968” pod redakcją Stanisława Tymowskiego oraz „Zarys historii Stowarzyszenia Geodetów Polskich 1969-1994” pod redakcją Stanisława Pachuty].

Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentował Ryszard Rus - Prezes gdańskiego oddziału.

Bieżące wydarzenia w PBC można śledzić: https://www.facebook.com/PomorskaBibliotekaCyfrowa/ 

POLECAMY !

2018.05.19

Więcej

18 maja na terenie Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku obchodzono 70. urodziny. Szkoła, która kształci m.in. na kierunku TECHNIK GEODETA.

[nota bene: Technikum Geodezyjne w Gdańsku otwarto we wrześniu 1962 roku, które mieściło się budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Topolowej. Działalność dydaktyczną prowadzono pod patronatem Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, który zabezpieczał kadrę wykładowców, zabiegał o wyposażenie szkoły w odpowiedni sprzęt i materiały. Po likwidacji Technikum Geodezyjnego w 1970 roku podjęto starania przywrócenia kształcenia w tym zawodzie. 1 września 1973 roku uruchomiony został kierunek technik geodeta w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku. Najpierw uruchomiono pomaturalne studium zawodowe geodezji, a następnie rozpoczęto nabór do 5-letniego Technikum Geodezyjnego. Duże zasługi w uruchomieniu kierunku geodezyjnego w PSB ponieśli koledzy: Zenon Bancer, Jerzy Przybylski, Jerzy Maciejczyk i Jan Żołobiński, a nauczycielami przedmiotów zawodowych byli m.in.: Z.Brodzki, B.Kołaczyński, A.Nalepa, A.Orzeł, M.Szułczyński.]

Wśród gości-uczestników byli geodeci-absolwenci reprezentujący gdański Oddział SGP, którzy przekazali dyrekcji szkoły okolicznościowy ADRES. Elbląska spółka OPEGIEKA prezentowała DRONa, który wykonał ZDJĘCIA uczestnikom jubileuszu, warszawskie TPI (dystrybutor sprzętu Topcon) ufundował breloczki-libele, a gdańskie OPGK sponsorowało okolicznościowe wydawnictwo (album) pod redakcją Macieja Kosycarza.   FOTORELACJA   Więcej: TUTAJ

2018.04.10

Więcej

Koleżanki i Koledzy !

W imieniu Prezesa ZO w Gdańsku serdecznie zapraszam na wiosenne zebranie gdańskiego Oddziału SGP, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. [wtorek] w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 – sala 204. Początek spotkania - godzina 14:00.

UWAGA: na godz. 13,00 zapraszam członków PREZYDIUM ZO: R.Cieślukowski, K.Kaczmarek, T.Jewsienia, S.Skorupa, E.Witkowska, P.Wysocki, Z.Rynkiewicz

Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO                       ZAPROSZENIE z PROGRAMEM 

2018.03.29

Więcej

 

   Z okazji Świąt Wielkiej Nocy gdański Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia, życzy samych radości ...

Niech będzie zdrowie, niech będzie szczęście, dobrobyt niech u Was gości !

2018.03.18

Więcej

Ustawa z dnia 21,08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1393) przewiduje dla osób zajmujących określone stanowiska lub pełniących funkcje w służbie publicznej ZAKAZ ich łączenia z zajęciami ogólnie mówiąc związanymi z działalnością gospodarczą. W związku z powyższym, po rezygnacji kol. Tomasza Jewsienia (Geodeta Województwa Pomorskiego) ze społecznej funkcji prezesa oddziału, w dniu 16 marca 2018 roku odbyło się Walne NADZWYCZAJNE Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku. Wyniki głosowania:

1/. Kol. Ryszard Rus zostaje wybrany na PREZESA Oddziału SGP w Gdańsku,

2/. Kol. Tomasz Jewsienia zostaje wybrany na członka Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku.

Zgodnie ze Statutem SGP bezpośrednio po WNZW odbyło się posiedzenie Zarządu gdańskiego oddziału SGP na którym kol. Tomasz Jewsienia został wybrany na Wiceprezesa Oddziału SGP w Gdańsku.

… a zatem ZAMIANA lub/i ZMIANA?                                                                                                             GALERIA

2018.03.02

Więcej

W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Prezesa gdańskiego oddziału SGP zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2018 r. /piątek/ godz. 14:30 [I termin]; godz. 14:45 [II termin] w Domu Technika „NOT” [sala E; II piętro], ul. Rajska 6, w Gdańsku odbędzie się Walne NADZWYCZAJNE Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku.  

Porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego obrad oraz Sekretarza WNZW.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdania Prezesa Oddziału z działalności za lata 2017 – 2018 wraz z uzasadnieniem zwołania WNZW.
 6. Dyskusja.
 7. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Prezesa Oddziału.
 8. Wybór Prezesa Oddziału wraz z uzupełnieniem składu Prezydium ZO,
 9. Podsumowanie.

W zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie Oddziału SGP w Gdańsku.

ZAWIADAMIA i serdecznie zaprasza w imieniu Prezesa SGP w Gdańsku

Barbara Kaczmarczyk (Sekretarz ZO)

2017.12.20

Więcej

KOLEŻANKI i KOLEDZY GEODECI !

Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia, to tradycyjne, najszczersze życzenia.

Wesołych Świąt i roku 2018 szczęśliwego.

Niech obficie da, co ma najlepszego !

życzy Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku

2017.12.05

Więcej

Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Prezesa ZO w Gdańsku serdecznie zapraszam na przedświąteczne zebranie gdańskiego Oddziału SGP, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. [wtorek] w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 – sala 204.

Początek spotkania - godzina 14:00.

Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO

 ZAPROSZENIE z PROGRAMEM 

2017.12.03

Więcej

Kiedy Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku ogłaszał że w dniu 1 grudnia organizuje (nota bene ostatnie w 2017 roku) szkolenie nt. „Decyzje administracyjne w praktyce - przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości, po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego” w programie zapowiedział PREZENTACJĘ – niespodziankę, którą okazała się firma Canon/OCE. W swoim wystąpieniu jej przedstawiciel Pan Tomasz Żak pochwalił się najnowszymi urządzeniami. Atrakcją była zapowiedź iż każdy uczestnik otrzyma NIESPODZIANKĘ na nowy rok … Podczas przerwy zrobione grupowe zdjęcie wklejono w wydrukowany, na prezentowanym skanerze Oce ColorWave 700, kalendarz na 2018 rok !

Merytoryczna część spotkania, dedykowana pracownikom służby geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego (80% uczestników), biegłym sądowym z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonawcom prac geodezyjno – kartograficznych jak i osobom przygotowującym się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentom geodezji przed absolutorium, została poprowadzona przez kol. Mariana Brożynę - doświadczonego i uznanego specjalisty z zakresu geodezji, posiadającego wieloletnią praktykę w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej, samorządowej oraz sektorze prywatnym. Zrealizowano następujący program:

 1. Omówienie zasadniczych zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego obowiązujących od 1 czerwca 2017 r., wpływających na postępowanie przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości
 2. Procedury i decyzje przy rozgraniczaniu nieruchomości w trybie Kpa i ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Cel postępowania rozgraniczeniowego.
 • Ustalenie stron postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
 • Możliwość odmowy wszczęcia postępowania o rozgraniczenie w trybie Kpa.
 • Procedura i orzeczenie o kosztach postępowania rozgraniczeniowego.
 • Procedura oceny dokumentacji rozgraniczeniowej przez PODGiK przed wydaniem decyzji.
 • Formy zakończenia postępowania administracyjnego o rozgraniczeniu.
 • Organ odwoławczy w sprawach o rozgraniczenie.
 • Najczęściej popełniane nieprawidłowości w postępowaniu.
 • Orzecznictwo
 1. Procedury i decyzje administracyjne przy podziale nieruchomości w trybie Kpa
 • Organy właściwe do wydawania decyzji o zatwierdzeniu podziału w I instancji: z ustawy o gospodarce nieruchomościami, z prawa wodnego, z "specustaw" - drogowej, lotniskowej i in.
 • Organy odwoławcze w postępowaniu o podział nieruchomości.
 • Procedura oceny dokumentacji wymaganej do wszczęcia postępowania podziałowego i wydania decyzji o zatwierdzeniu podziału.
 • Najczęściej popełniane nieprawidłowości w postępowaniu.
 • Orzecznictwo
 1. Panel dyskusyjny tj. wymiana poglądów dotycząca treści wykładów jak i omówienie zagadnień zaproponowanych przez Uczestników wraz z analizą przypadków „z życia wziętych”.

Potwierdzeniem udziału w szkoleniu były stosowne zaświadczenia organizatora oraz ... hasło do plików (patrz zakładka szkolenia).

Warto wspomnieć, że podczas przerw kontynuowano wymianę poglądów nie tylko w przedmiocie szkolenia, a uatrakcyjnił je kolejny raz, wyśmienity catering firmy WOK z Pruszcza Gdańskiego. Zaś na sali B w NOT Gdańsk, gdzie szkolenia miało miejsce, przewijała się prezentacja zachęcająca do prenumeraty Przeglądu Geodezyjnego !

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności