Informacje - Oddział w Gdańsku

2018.10.07

Więcej

W dniach 5-6 października 2018 r. w Barcelonie odbyło się Zgromadzenie Ogólne CLGE [Comité de Liaison des géomètres Européens].

Uczestnikiem z Polski był PREZES elbląskiej OPEGIEKAb. Prezes gdańskiego Oddziału SGP, kol. Florian Romanowski (reprezentujący PGK). 

Jednym z punktów obrad były przygotowania do obchodów 21 marca 2019 r. – Dnia Europejskiego Geodety [nota bene święto ustanowione zostało przez Europejską Organizację Geodetów w 500-setną rocznicę urodzin Merkatora (5.03.1512), flamandzkiego prekursora współczesnej kartografii].

Pełny program zgromadzenia TUTAJ

2018.10.05

Więcej

 

W dniach 3-4 października 2018 r. w Centrum Edukacji i Promocji Regionu, w Szymbarku, pod patronatem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego odbyła się narada szkoleniowa pt: „Nowe wyzwania dla administracji geodezyjnej w świetle zmian w geodezji i kartografii”.

Zrealizowano następujący program:

3 października 2018 r.:

 • Otwarcie obrad – wystąpienia Pomorskiego WINGiK Krystiana Kaczmarka w imieniu Wojewody Pomorskiego oraz Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Wiesława Byczkowskiego.
 • Wystąpienie Waldemara Izdebskiego Głównego Geodety Kraju (relacja GUGiK)
 • „Ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków linii podstawowej – stan realizacji prac” – WIGK Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (Andrzej Żylis) oraz WGKiK Starostwa Powiatowego w Pucku (Geodeta powiatowy Marek Cygiert)
 • „RODO w geodezji” – Informacje Bezpieczne Jaszewski, Kawczyńska, Piasecki s.c.
 • „Geodezja 4.0” - OPEGIEKA sp. z o.o. w Elblągu (I wiceprezes Adam Augustynowicz)
 • „Narzędzia i metody wspomagające projektowe zarządzanie oraz weryfikację prac geodezyjnych i kartograficznych (w zakresie EGiB, BDOT500, GESUT itp.)” - OPGK sp. z o.o. w Gdańsku (prezes Karol Kaim)
 • „Rozwiązania CANON-a dla służby geodezyjnej” - Canon Polska Sp. z .o.o. (Tomasz Żak)

Pierwszy dzień zakończyła uroczysta kolacja z udziałem Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Wiesława Byczkowskiego (przyjaciela geodetów)

4 października 2018 r.:

 • Narada robocza PWINGiK – Omówienie i przedyskutowanie wybranych zagadnień problemowych zgłaszanych przez powiaty województwa pomorskiego (prowadząca inspektor Janina Peliksza-Tanan)
 • „Konstytucja Biznesu w geodezji i kartografii” - Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne (Michał Pellowski)
 • „Dopuszczalność łączenia działek ewidencyjnych” - Starostwo Powiatowe w Kartuzach (kierownik PODGiK Wiesław Gruszka)
 • Dyskusja i podsumowanie spotkania
 • Zwiedzanie obiektów CEPR w towarzystwie przewodnika przy doskonałej pogodzie i dopisujących humorach

Naradę prowadzili: Krystian Kaczmarek (Pomorski WINGiK; wiceprezes ZO SGP) oraz Tomasz Jewsienia (Geodeta Województwa Pomorskiego; wiceprezes ZO SGP). W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób przede wszystkim przedstawicieli pomorskich starostw powiatowych oraz przedsiębiorców geodezyjnych. Tytułowe „opary RODO” były zapewne klu spotkania za sprawą burzliwej dyskusji w sprawie udostępniania nr księgi wieczystej …

Atrakcją spotkania był przygotowany przez firmę Canon – kalendarz ze zdjęciem uczestników. Oddział gdański SGP ufundował jubileuszowy notes wraz z sygnowanym długopisem.

Duże zainteresowanie szkoleniem potwierdziło organizatorom, że takie narady szkoleniowe wpisują się w oczekiwania środowiska geodezyjnego.

WIĘCEJ                          PREZENTACJE                           mini GALERIA

2018.09.21

Więcej

Z inicjatywy kol. kmdr Zbigniewa Koziarza oraz dzięki uprzejmości Dowódcy 3. Flotylli Komandora Mirosława Jurkowlańca, w dniu 20 września br. grupa 16 członków gdańskiego Oddziału SGP spotkała się z Dywizjonem Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP. Wizyta miała charakter spotkania technicznego z załogami okrętów: podwodnego oraz hydrograficznego. Nadmienić należy, że gdańskie SGP ma wieloletnie związki z gospodarką morską m.in. poprzez organizowane przez Główną Komisję Morską konferencje naukowo-techniczne nt. „Geodezja w gospodarce morskiej” we współpracy z Biurem Hydrograficznym oraz Urzędem Morskim w Gdyni. Spotkanie znakomicie wpisało się w harmonogram obchodów 100-lecia SGP oraz POLSKIEJ GEODEZJI [nota bene na budynku Komendy Portu Wojennego w Gdyni możemy przeczytać: „Z dniem 28 listopada 1918 roku nakazuję utworzyć Marynarkę Polską” / Józef Piłsudski /]. Uzgodniono konieczność kolejnych spotkań ...

Szczególny charakter miał spacer na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu, którego historia sięga roku 1936. W drodze do nekropoli „Willa Unruga” wchodząca w skład dawnego zespołu Dowództwa Floty i Koszar Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu.

Spotkanie, którego organizatorem była kol. Elżbieta Hajdul (przewodnicząca Koła Seniorów) zakończyło się lunchem w wojskowej Tawernie „Pod Kordem” - na terenie Akademii Marynarki Wojennej.

2018.09.04

Więcej

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we współpracy z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku w dniach 3-4 października 2018 r. (środa - czwartek) organizuje w

Hotelu Szymbark w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku

szkolenie „Nowe wyzwania dla administracji geodezyjnej w świetle zmian w geodezji i kartografii" przeznaczone dla pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także dla zaproszonych przedstawicieli firm geodezyjnych i kartograficznych oraz stowarzyszeń. Więcej TUTAJ

2018.08.30

Więcej

Nabór na zastępcę Głównego Geodety Kraju rozstrzygnięty! Członek Zarządu Oddziału gdańskiego SGP kol. Karol Koss, geodeta powiatowy w Bytowie, wygrał nabór na stanowisko zastępcy głównego geodety krajuWięcej TUTAJ

Oprócz oczywistej, osobistej satysfakcji kol. Karola, to przecież splendor dla naszego środowiska, nie tylko SGP-owskiego ale również zawodowego z "Północy". Niezwykle istotne jest też to, że GUGiK "dostaje" człowieka, który funkcjonował w realnej, prawdziwej geodezji. Przy obecnym stanie kadrowym w GUGiK, informacja jak funkcjonuje administracja publiczna w terenie, firmy geodezyjne - te mniejsze i te większe - jest na wagę złota, tego w obecnym składzie "Centrali" najwyraźniej brakuje. Idzie młodość - czas na zmianę warty! Gratulacje!

2018.07.19

Więcej

Z najnowszych obliczeń przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że najbardziej „urosło” województwo pomorskie – jego powierzchnia zwiększyła się o 1159 hektarów, z czego 904 ha należą do powiatu puckiego, a 255 ha do powiatu nowodworskiego. Hel zyskał 123 ha, Jastarnia 218 ha, Krokowa 266 ha, Władysławowo 297 ha, Krynica Morska 255 ha. Najmniej licznym miastem w Polsce jest Krynica Morska, w której mieszkają 1302 osoby. Jest to wynikiem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 2017 r. ws. szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej.  PUBLIKACJA GUS

Komentarz Geodety Województwa Pomorskiego: Prace nad wprowadzeniem do egib-u są w toku, więc Polska jeszcze powierzchniowo urośnie.”

Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23689669,polska-urosla-o-1643-hektary.html oraz https://www.forbes.pl/gospodarka/liczba-ludnosci-i-powierzchnia-polski-najwieksze-i-najmniejsze-miasta/sxr6268

Ponadto warto wiedzieć, że dane adresowe większości gmin w Polsce znalazły się w jednym miejscu. Na stronie http://integracja.gugik.gov.pl/daneadresowe, włączonej do portalu danepubliczne.gov.pl, udostępniono dane adresowe 2097 gmin (blisko 85% wszystkich). Jest to pierwszy efekt prac powołanego 4 lipca przez głównego geodetę kraju zespołu ds. adresów.

Waldemar Izdebski@WaldekIzdebski: Ułatwienie dostępu do danych to jedna sprawa. Druga to taka, że wystawienie danych na widok publiczny jest najlepszą weryfikacji ich jakości. Mam nadzieję, że kompletną bazę adresową da sie zbudować do końca roku. Zachęcam wszystkich do korzystania, weryfikacji i zgłaszania uwag.

Żródło: http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/pierwszy-efekt-dzialania-zespolu-adresowego-powolanego-przez-glownego-geodete-kraju

Jak na razie TRÓJMIASTA BRAK !!!

2018.06.28

Więcej

Koleżanki i Koledzy !

W imieniu Prezesa ZO w Gdańsku serdecznie zapraszam na letnie zebranie gdańskiego Oddziału SGP, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r. [czwartek] w siedzibie Starostwa Powiatowego w BYTOWIE, ul. Domańskiego 2. Początek spotkania godzina 13:30, którego gospodarzem będzie kol. Karol Koss – geodeta powiatowy.

Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO             ZAPROSZENIE z PROGRAMEM 

2018.06.13

Więcej

12 czerwca 2018 roku w sali multimedialnej Biblioteki Politechniki Gdańskiej uczestników powitała Pani Anna Wałek - Dyrektor Biblioteki.

Na spotkaniu poruszono następuje tematy:

 • aktualizacja treści Porozumienia o współtworzeniu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
 • obecna infrastruktura techniczna oraz planowana aktualizacja oprogramowania dLibra 6.0
 • wyniki ankiety "Badanie użytkowników PBC" przeprowadzonej w marcu 2018 r.
 • problemy zgłaszane przez użytkowników oraz zauważone przez redaktorów z Biblioteki PG

W dyskusji omawiane były zagadnienia związane z dalszym rozwojem i przebudową, tak aby zwiększyć funkcjonalność i dostosować bibliotekę do zmieniających się potrzeb użytkowników. Postulowano o przeprowadzenie szkoleń dla partnerów PBC. Wszystko wskazuje na to, że już niebawem nastąpią zmiany na lepsze !

[nota bene: kolekcja "Geodezja i kartografia" aktualnie zawiera 176 pozycji. Niebawem zostaną dodane: „Zarys historii organizacji społecznych geodetów polskich 1918-1968” pod redakcją Stanisława Tymowskiego oraz „Zarys historii Stowarzyszenia Geodetów Polskich 1969-1994” pod redakcją Stanisława Pachuty].

Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentował Ryszard Rus - Prezes gdańskiego oddziału.

Bieżące wydarzenia w PBC można śledzić: https://www.facebook.com/PomorskaBibliotekaCyfrowa/ 

POLECAMY !

2018.05.19

Więcej

18 maja na terenie Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku obchodzono 70. urodziny. Szkoła, która kształci m.in. na kierunku TECHNIK GEODETA.

[nota bene: Technikum Geodezyjne w Gdańsku otwarto we wrześniu 1962 roku, które mieściło się budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Topolowej. Działalność dydaktyczną prowadzono pod patronatem Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, który zabezpieczał kadrę wykładowców, zabiegał o wyposażenie szkoły w odpowiedni sprzęt i materiały. Po likwidacji Technikum Geodezyjnego w 1970 roku podjęto starania przywrócenia kształcenia w tym zawodzie. 1 września 1973 roku uruchomiony został kierunek technik geodeta w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku. Najpierw uruchomiono pomaturalne studium zawodowe geodezji, a następnie rozpoczęto nabór do 5-letniego Technikum Geodezyjnego. Duże zasługi w uruchomieniu kierunku geodezyjnego w PSB ponieśli koledzy: Zenon Bancer, Jerzy Przybylski, Jerzy Maciejczyk i Jan Żołobiński, a nauczycielami przedmiotów zawodowych byli m.in.: Z.Brodzki, B.Kołaczyński, A.Nalepa, A.Orzeł, M.Szułczyński.]

Wśród gości-uczestników byli geodeci-absolwenci reprezentujący gdański Oddział SGP, którzy przekazali dyrekcji szkoły okolicznościowy ADRES. Elbląska spółka OPEGIEKA prezentowała DRONa, który wykonał ZDJĘCIA uczestnikom jubileuszu, warszawskie TPI (dystrybutor sprzętu Topcon) ufundował breloczki-libele, a gdańskie OPGK sponsorowało okolicznościowe wydawnictwo (album) pod redakcją Macieja Kosycarza.   FOTORELACJA   Więcej: TUTAJ

2018.04.10

Więcej

Koleżanki i Koledzy !

W imieniu Prezesa ZO w Gdańsku serdecznie zapraszam na wiosenne zebranie gdańskiego Oddziału SGP, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. [wtorek] w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 – sala 204. Początek spotkania - godzina 14:00.

UWAGA: na godz. 13,00 zapraszam członków PREZYDIUM ZO: R.Cieślukowski, K.Kaczmarek, T.Jewsienia, S.Skorupa, E.Witkowska, P.Wysocki, Z.Rynkiewicz

Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO                       ZAPROSZENIE z PROGRAMEM 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności