Informacje - Oddział w Gdańsku

2018.07.19

Więcej

Z najnowszych obliczeń przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że najbardziej „urosło” województwo pomorskie – jego powierzchnia zwiększyła się o 1159 hektarów, z czego 904 ha należą do powiatu puckiego, a 255 ha do powiatu nowodworskiego. Hel zyskał 123 ha, Jastarnia 218 ha, Krokowa 266 ha, Władysławowo 297 ha, Krynica Morska 255 ha. Najmniej licznym miastem w Polsce jest Krynica Morska, w której mieszkają 1302 osoby. Jest to wynikiem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 2017 r. ws. szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej.  PUBLIKACJA GUS

Komentarz Geodety Województwa Pomorskiego: Prace nad wprowadzeniem do egib-u są w toku, więc Polska jeszcze powierzchniowo urośnie.”

Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23689669,polska-urosla-o-1643-hektary.html oraz https://www.forbes.pl/gospodarka/liczba-ludnosci-i-powierzchnia-polski-najwieksze-i-najmniejsze-miasta/sxr6268

Ponadto warto wiedzieć, że dane adresowe większości gmin w Polsce znalazły się w jednym miejscu. Na stronie http://integracja.gugik.gov.pl/daneadresowe, włączonej do portalu danepubliczne.gov.pl, udostępniono dane adresowe 2097 gmin (blisko 85% wszystkich). Jest to pierwszy efekt prac powołanego 4 lipca przez głównego geodetę kraju zespołu ds. adresów.

Waldemar Izdebski@WaldekIzdebski: Ułatwienie dostępu do danych to jedna sprawa. Druga to taka, że wystawienie danych na widok publiczny jest najlepszą weryfikacji ich jakości. Mam nadzieję, że kompletną bazę adresową da sie zbudować do końca roku. Zachęcam wszystkich do korzystania, weryfikacji i zgłaszania uwag.

Żródło: http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/pierwszy-efekt-dzialania-zespolu-adresowego-powolanego-przez-glownego-geodete-kraju

Jak na razie TRÓJMIASTA BRAK !!!

2018.06.28

Więcej

Koleżanki i Koledzy !

W imieniu Prezesa ZO w Gdańsku serdecznie zapraszam na letnie zebranie gdańskiego Oddziału SGP, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r. [czwartek] w siedzibie Starostwa Powiatowego w BYTOWIE, ul. Domańskiego 2. Początek spotkania godzina 13:30, którego gospodarzem będzie kol. Karol Koss – geodeta powiatowy.

Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO             ZAPROSZENIE z PROGRAMEM 

2018.06.13

Więcej

12 czerwca 2018 roku w sali multimedialnej Biblioteki Politechniki Gdańskiej uczestników powitała Pani Anna Wałek - Dyrektor Biblioteki.

Na spotkaniu poruszono następuje tematy:

 • aktualizacja treści Porozumienia o współtworzeniu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
 • obecna infrastruktura techniczna oraz planowana aktualizacja oprogramowania dLibra 6.0
 • wyniki ankiety "Badanie użytkowników PBC" przeprowadzonej w marcu 2018 r.
 • problemy zgłaszane przez użytkowników oraz zauważone przez redaktorów z Biblioteki PG

W dyskusji omawiane były zagadnienia związane z dalszym rozwojem i przebudową, tak aby zwiększyć funkcjonalność i dostosować bibliotekę do zmieniających się potrzeb użytkowników. Postulowano o przeprowadzenie szkoleń dla partnerów PBC. Wszystko wskazuje na to, że już niebawem nastąpią zmiany na lepsze !

[nota bene: kolekcja "Geodezja i kartografia" aktualnie zawiera 176 pozycji. Niebawem zostaną dodane: „Zarys historii organizacji społecznych geodetów polskich 1918-1968” pod redakcją Stanisława Tymowskiego oraz „Zarys historii Stowarzyszenia Geodetów Polskich 1969-1994” pod redakcją Stanisława Pachuty].

Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentował Ryszard Rus - Prezes gdańskiego oddziału.

Bieżące wydarzenia w PBC można śledzić: https://www.facebook.com/PomorskaBibliotekaCyfrowa/ 

POLECAMY !

2018.05.19

Więcej

18 maja na terenie Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku obchodzono 70. urodziny. Szkoła, która kształci m.in. na kierunku TECHNIK GEODETA.

[nota bene: Technikum Geodezyjne w Gdańsku otwarto we wrześniu 1962 roku, które mieściło się budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Topolowej. Działalność dydaktyczną prowadzono pod patronatem Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, który zabezpieczał kadrę wykładowców, zabiegał o wyposażenie szkoły w odpowiedni sprzęt i materiały. Po likwidacji Technikum Geodezyjnego w 1970 roku podjęto starania przywrócenia kształcenia w tym zawodzie. 1 września 1973 roku uruchomiony został kierunek technik geodeta w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku. Najpierw uruchomiono pomaturalne studium zawodowe geodezji, a następnie rozpoczęto nabór do 5-letniego Technikum Geodezyjnego. Duże zasługi w uruchomieniu kierunku geodezyjnego w PSB ponieśli koledzy: Zenon Bancer, Jerzy Przybylski, Jerzy Maciejczyk i Jan Żołobiński, a nauczycielami przedmiotów zawodowych byli m.in.: Z.Brodzki, B.Kołaczyński, A.Nalepa, A.Orzeł, M.Szułczyński.]

Wśród gości-uczestników byli geodeci-absolwenci reprezentujący gdański Oddział SGP, którzy przekazali dyrekcji szkoły okolicznościowy ADRES. Elbląska spółka OPEGIEKA prezentowała DRONa, który wykonał ZDJĘCIA uczestnikom jubileuszu, warszawskie TPI (dystrybutor sprzętu Topcon) ufundował breloczki-libele, a gdańskie OPGK sponsorowało okolicznościowe wydawnictwo (album) pod redakcją Macieja Kosycarza.   FOTORELACJA   Więcej: TUTAJ

2018.04.10

Więcej

Koleżanki i Koledzy !

W imieniu Prezesa ZO w Gdańsku serdecznie zapraszam na wiosenne zebranie gdańskiego Oddziału SGP, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. [wtorek] w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 – sala 204. Początek spotkania - godzina 14:00.

UWAGA: na godz. 13,00 zapraszam członków PREZYDIUM ZO: R.Cieślukowski, K.Kaczmarek, T.Jewsienia, S.Skorupa, E.Witkowska, P.Wysocki, Z.Rynkiewicz

Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO                       ZAPROSZENIE z PROGRAMEM 

2018.03.29

Więcej

 

   Z okazji Świąt Wielkiej Nocy gdański Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia, życzy samych radości ...

Niech będzie zdrowie, niech będzie szczęście, dobrobyt niech u Was gości !

2018.03.18

Więcej

Ustawa z dnia 21,08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1393) przewiduje dla osób zajmujących określone stanowiska lub pełniących funkcje w służbie publicznej ZAKAZ ich łączenia z zajęciami ogólnie mówiąc związanymi z działalnością gospodarczą. W związku z powyższym, po rezygnacji kol. Tomasza Jewsienia (Geodeta Województwa Pomorskiego) ze społecznej funkcji prezesa oddziału, w dniu 16 marca 2018 roku odbyło się Walne NADZWYCZAJNE Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku. Wyniki głosowania:

1/. Kol. Ryszard Rus zostaje wybrany na PREZESA Oddziału SGP w Gdańsku,

2/. Kol. Tomasz Jewsienia zostaje wybrany na członka Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku.

Zgodnie ze Statutem SGP bezpośrednio po WNZW odbyło się posiedzenie Zarządu gdańskiego oddziału SGP na którym kol. Tomasz Jewsienia został wybrany na Wiceprezesa Oddziału SGP w Gdańsku.

… a zatem ZAMIANA lub/i ZMIANA?                                                                                                             GALERIA

2018.03.02

Więcej

W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Prezesa gdańskiego oddziału SGP zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2018 r. /piątek/ godz. 14:30 [I termin]; godz. 14:45 [II termin] w Domu Technika „NOT” [sala E; II piętro], ul. Rajska 6, w Gdańsku odbędzie się Walne NADZWYCZAJNE Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku.  

Porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego obrad oraz Sekretarza WNZW.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdania Prezesa Oddziału z działalności za lata 2017 – 2018 wraz z uzasadnieniem zwołania WNZW.
 6. Dyskusja.
 7. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Prezesa Oddziału.
 8. Wybór Prezesa Oddziału wraz z uzupełnieniem składu Prezydium ZO,
 9. Podsumowanie.

W zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie Oddziału SGP w Gdańsku.

ZAWIADAMIA i serdecznie zaprasza w imieniu Prezesa SGP w Gdańsku

Barbara Kaczmarczyk (Sekretarz ZO)

2017.12.20

Więcej

KOLEŻANKI i KOLEDZY GEODECI !

Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia, to tradycyjne, najszczersze życzenia.

Wesołych Świąt i roku 2018 szczęśliwego.

Niech obficie da, co ma najlepszego !

życzy Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku

2017.12.05

Więcej

Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Prezesa ZO w Gdańsku serdecznie zapraszam na przedświąteczne zebranie gdańskiego Oddziału SGP, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. [wtorek] w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 – sala 204.

Początek spotkania - godzina 14:00.

Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO

 ZAPROSZENIE z PROGRAMEM 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności