Informacje - Oddział w Gdańsku

2017.12.03

Więcej

Kiedy Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku ogłaszał że w dniu 1 grudnia organizuje (nota bene ostatnie w 2017 roku) szkolenie nt. „Decyzje administracyjne w praktyce - przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości, po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego” w programie zapowiedział PREZENTACJĘ – niespodziankę, którą okazała się firma Canon/OCE. W swoim wystąpieniu jej przedstawiciel Pan Tomasz Żak pochwalił się najnowszymi urządzeniami. Atrakcją była zapowiedź iż każdy uczestnik otrzyma NIESPODZIANKĘ na nowy rok … Podczas przerwy zrobione grupowe zdjęcie wklejono w wydrukowany, na prezentowanym skanerze Oce ColorWave 700, kalendarz na 2018 rok !

Merytoryczna część spotkania, dedykowana pracownikom służby geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego (80% uczestników), biegłym sądowym z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonawcom prac geodezyjno – kartograficznych jak i osobom przygotowującym się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentom geodezji przed absolutorium, została poprowadzona przez kol. Mariana Brożynę - doświadczonego i uznanego specjalisty z zakresu geodezji, posiadającego wieloletnią praktykę w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej, samorządowej oraz sektorze prywatnym. Zrealizowano następujący program:

 1. Omówienie zasadniczych zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego obowiązujących od 1 czerwca 2017 r., wpływających na postępowanie przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości
 2. Procedury i decyzje przy rozgraniczaniu nieruchomości w trybie Kpa i ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Cel postępowania rozgraniczeniowego.
 • Ustalenie stron postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
 • Możliwość odmowy wszczęcia postępowania o rozgraniczenie w trybie Kpa.
 • Procedura i orzeczenie o kosztach postępowania rozgraniczeniowego.
 • Procedura oceny dokumentacji rozgraniczeniowej przez PODGiK przed wydaniem decyzji.
 • Formy zakończenia postępowania administracyjnego o rozgraniczeniu.
 • Organ odwoławczy w sprawach o rozgraniczenie.
 • Najczęściej popełniane nieprawidłowości w postępowaniu.
 • Orzecznictwo
 1. Procedury i decyzje administracyjne przy podziale nieruchomości w trybie Kpa
 • Organy właściwe do wydawania decyzji o zatwierdzeniu podziału w I instancji: z ustawy o gospodarce nieruchomościami, z prawa wodnego, z "specustaw" - drogowej, lotniskowej i in.
 • Organy odwoławcze w postępowaniu o podział nieruchomości.
 • Procedura oceny dokumentacji wymaganej do wszczęcia postępowania podziałowego i wydania decyzji o zatwierdzeniu podziału.
 • Najczęściej popełniane nieprawidłowości w postępowaniu.
 • Orzecznictwo
 1. Panel dyskusyjny tj. wymiana poglądów dotycząca treści wykładów jak i omówienie zagadnień zaproponowanych przez Uczestników wraz z analizą przypadków „z życia wziętych”.

Potwierdzeniem udziału w szkoleniu były stosowne zaświadczenia organizatora oraz ... hasło do plików (patrz zakładka szkolenia).

Warto wspomnieć, że podczas przerw kontynuowano wymianę poglądów nie tylko w przedmiocie szkolenia, a uatrakcyjnił je kolejny raz, wyśmienity catering firmy WOK z Pruszcza Gdańskiego. Zaś na sali B w NOT Gdańsk, gdzie szkolenia miało miejsce, przewijała się prezentacja zachęcająca do prenumeraty Przeglądu Geodezyjnego !

2017.11.16

Więcej

PSB - Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w GDAŃSKU poszukują nauczyciela/nauczycieli przedmiotów geodezyjnych. Nie jest wymagane przygotowanie pedagogiczne. Ilość zajęć w bieżącym roku szkolnym:

 • 8 godzin ćwiczeń geodezyjnych w klasie 1.
 • 8 godzin ćwiczeń geodezyjnych w klasie 2.
 • 5 godzin geodezja w klasie 1.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub  tel. 58 341-64-61

2017.11.13

Więcej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku ZAPRASZA NA SZKOLENIE w dniu 1 grudnia 2017r. (piątek).

Miejsce: Siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, Sala B – II piętro

Szkolenie dedykowane jest pracownikom służby geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, biegłym sądowym z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonawcom prac geodezyjno–kartograficznych jak i osobom przygotowującym się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentom geodezji przed absolutorium.

Temat szkolenia: Decyzje administracyjne w praktyce - przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości, po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

Prowadzący szkolenie kol. Marian Brożyna jest doświadczonym i uznanym specjalistą z zakresu geodezji oraz rzeczoznawstwa majątkowego, posiadającymi wieloletnią praktykę w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej, samorządowej oraz sektorze prywatnym.

Przebieg szkolenia:

 • rejestracja uczestników: 900 – 930
 • czas szkolenia: 930 – 1600
 • w trakcie szkolenia przewidziana przerwa kanapkowa i kawowa

Szczegóły: ZAPROSZENIE I ZGŁOSZENIE 

2017.10.03

Więcej
Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszam na zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się w dniu 12 października od godz. 13.00 (czwartek). Miejsce zebrania Gdańsk, ul. Okopowa - budynek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - SALA nr 399E. Gospodarzem spotkania będzie Wiceprezes ZO kol. Krystian Kaczmarek – Pomorski WINGiK.

Program zebrania:

 1. Informacje z przebiegu Zebrania Zarządu Głównego SGP w Krakowie
 2. Informacje z wydarzeń od ostatniego zebrania ZO SGP w Gdańsku tj. od 13 lipca 2017 r.
 3. Informacja o szkoleniu, które odbyło się w dniach 14-15 września 2017 r. w Gołuniu
 4. Baza danych członków Oddziału z podziałem na Koła, w tym ściągalność składek -  abolicja zgodnie z § 15 Statutu SGP
 5. Zakresy spraw do omówienia: szkolenia, kontynuacja współpracy PBC i PSB, Komisja Morska, inne …
 6. Dyskusja
 7. Przyjęcie uchwał i wniosków
 8. Sprawy różne
ZAPRASZA w imieniu Prezesa ZO w Gdańsku Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO 

2017.08.29

Więcej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku oraz  Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ZAPRASZAJĄ NA SZKOLENIE w dniach 14-15 września 2017r. (czwartek-piątek) - Hotel Gołuń w Gołuniu k/Wdzydz Kiszewskich.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, a także dla zaproszonych przedstawicieli firm geodezyjnych i kartograficznych oraz stowarzyszeń. Temat szkolenia: „Zadania z zakresu geodezji i kartografii w świetle nowych uregulowań prawnych”. Zgłoszenie, potwierdzenie wpłaty oraz dane do faktur należy przesłać do dnia  25.08.2017 r.

Udział w spotkaniu potwierdził Główny Geodeta Kraju.

Szczegółowy plan szkolenia HARMONOGRAMZAPROSZENIE I ZGŁOSZENIE  -  RELACJA TUTAJ

2017.07.14

Więcej
Koleżanki i Koledzy !

Serdecznie zapraszam na zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się dnia 13 lipca 2017 r. [czwartek] w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 sala 204. Rozpoczęcie zebrania - godzina 13:00. Spotkania, na którym m.in. omówione zostaną wyniki XXXIX Zjazdu SGP w Olsztynie, organizuje TRÓJMIEJSKIE KOŁO "3M". ZAPRASZA w imieniu Prezesa ZO w Gdańsku Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO 
 
Zrealizowano następujący program:
1. Otwarcie zebrania - Przewodniczący Koła "3M" Jerzy Ludwichowski
2. Wręczenie honorowych odznak SGP:
    DIAMENTOWA - kol. Helena Przewoska-Indyk oraz SREBRNA - kol. Jan Gładki
3. Informacje z przebiegu XXXIX ZJAZDU w Olsztynie – relacja uczestników: R Cieślukowski / T Jewsienia / F Romanowski / R Rus
4. Baza danych członków Oddziału z podziałem na Koła, w tym ściągalność składek - abolicja zgodnie z §17 Statutu SGP
5. Podsumowanie zrealizowanego szkolenia z 30 maja 2017 r. „Ochrona danych osobowych …”
6. Zakresy spraw do omówienia:
     Szkolenie WINGiK (GOŁUŃ 14-15 wrzesień br.)
     Kontynuacja współpracy PBC (kolekcja 3D) i PSB (praktyki)
     Komisja morska (powołanie międzyoddziałowej komisji: Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn)
     Iubileusze seniorów oddziału
7. Dyskusja
8. Przyjęcie uchwał (przyjęto 5 nowych członków) i wniosków - kolejne zebranie koniec września br. w Bytowie (organizator kol. Karol Koss)
9. Sprawy różne
 

2017.07.02

Więcej

W Olsztynie, w dniach 30 czerwiec - 2 lipiec 2017r. odbył się XXXIX ZJAZD SGP pod hasłem „Geodezja i Kartografia w budowaniu społeczeństwa informacyjnego”. Delegaci m.in. zmienili STATUT, udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrali WŁADZE na lata 2017-2021 w tym PREZESA Stowarzyszenia Geodetów Polskich kol. Janusza WALO. Więcej TUTAJ.

Nasz gdański oddział czynnie reprezentowali: kol. Florian Romanowski (honorowy patronat), kol. Tomasz Jewsienia (Komisja Mandatowa) oraz kol. Ryszard Rus (Komisja Wyborcza). Serdeczne podziękowania dla organizatorów tj. Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SGP w Olsztynie.

GALERIA

2017.06.13

Więcej

W 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu Sejm RP oddał hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego. UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły

Otwarcie okolicznościowej wystawy 21 czerwca 2017r. w GDAŃSKU przy ul. Grobla 1 godzina 13:00. Wystawę w Gdańsku będzie można oglądać do 13 lipca. Później ekspozycja rusza w podróż po polskich miastach - odwiedzi Bydgoszcz, Toruń, Płock, Radom, Kielce, Sandomierz i Warszawę.

Na wystawie znajdą się mapy, plany, rysunki, fotografie z różnych epok, poczynając od XIII w., przez czasy Rzeczypospolitej szlacheckiej, okres rozbiorów, dwudziestolecia międzywojennego, aż po czasy współczesne. Będzie można zobaczyć chociażby jeden z dokumentów II pokoju toruńskiego z 1466 r., fragment kroniki Wisły i Nogatu dotyczący lat 1288-1407 z 1647 r., czy  dokument, w którym król Kazimierz Jagiellończyk nadaje Głównemu miastu Gdańsk Mierzeję Wiślaną z 16 czerwca 1454 r. Na wystawie pojawi się również relacja z podróży wiślanej i pobytu królowej Marysieńki Sobieskiej w Gdańsku z 1676 r., czy podziękowania króla Jana Kazimierza urzędowi miejskiemu Starej Warszawy za wydobycie z Wisły rzeczy królewskich, porzuconych tam przez Szwedów z października 1656 r. Wśród licznych fotografii będzie można zobaczyć te dotyczące rewii Flotylli Wiślanej w Toruniu z udziałem Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1921 r.

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4555-wystawa-%E2%80%9Ewis%C5%82a-w-dokumencie-archiwalnym%E2%80%9D,-czyli-rok-rzeki-wis%C5%82y-w-archiwach

2017.05.31

Więcej

Ochrona danych osobowych w świetle dzisiejszych przepisów oraz po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” - pod takim tytułem Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku zorganizował SZKOLENIE W FORMIE WARSZTATÓW w dniu 30 maja 2017r. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Gdańsku. Celem szkolenia było omówienie zagadnień związanych z obowiązkiem ochrony danych osobowych, wynikających z wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych zarówno w postępowaniach administracyjnych, sądowych, czy technicznych oraz analiza konkretnych, zaproponowanych przez słuchaczy przypadków, w związku z w/w dyrektywą RODO.

Szkolenie zasadnicze prowadzone było w formie bloków wykładowych obejmujących:

 1. Podstawowe postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, najnowsze zmiany oraz omówienie rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.
 2. Zadania ochrony danych wynikające z przepisów prawa, w tym:

1) wymogi legalnego przetwarzania danych osobowych;

2) informowanie osób, których dane dotyczą;

3) dołożenia szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych;

4) zasady bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej;

5) zgłaszanie zbiorów do rejestracji w GIODO.

 1. Metody przeprowadzania sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowania w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych.
 2. Nowe zadania Administratorów danych po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny, którego tematem była analiza przypadków „z życia wziętych” zgłoszonych przez uczestników spotkania zarówno przed jak i w trakcie szkolenia. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu były stosowne zaświadczenia organizatora.

Prowadzący szkolenie to specjaliści z zakresu zarządzania oraz administracji danymi osobowymi, posiadającymi prawie dwudziestoletnią praktykę w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej lub samorządowej, skarbowej oraz sektorze prywatnym:

Grażyna Kawczyńska - doświadczony trener, praktyk, posiadająca 18 letnie doświadczenie jako administrator bezpieczeństwa informacji w administracji rządowej oraz samorządowej. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji" Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wojciech Piasecki – ochroną informacji zajmuje się od 1999 roku, prowadził wiele szkoleń i warsztatów dotyczących ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie z pracy w sektorze prywatnym, instytucjach samorządowych, administracji skarbowej, spółdzielniach mieszkaniowych, instytucjach kultury oraz służbie zdrowia. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz administratorem bezpieczeństwa informacji w kilku jednostkach, wpisanym do rejestru GIODO.

Szkolenie zostało poprzedzone półgodzinnym omówieniem oferty ubezpieczeń dla geodetów – wykonawców oraz geodetów – urzędników, przygotowanym przez pioniera i lidera na rynku ubezpieczeń dla branży geodezyjnej. Przedstawicielki Ergo Hestia z Sopotu, Panie: Maria Tomaszewska-Pestka oraz Dominika Bara przedstawiły program, który będzie realizowany we współpracy z SGP. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Przeglądu Geodezyjnego pn. Po co geodecie ubezpieczenie OC? oraz z prezentacją Ergo Hestia podczas BKG’2016.

Na koniec warto wspomnieć o przerwach podczas których kontynuowano wymianę poglądów nie tylko w przedmiocie szkolenia, a uatrakcyjnił je wyśmienity catering firmy WOK z Pruszcza Gdańskiego.   FOTO

2017.05.11

Więcej

Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku ZAPRASZA NA SZKOLENIE W FORMIE WARSZTATÓW dnia 30 maja 2017 roku (wtorek). Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z obowiązkiem ochrony danych osobowych, wynikających z wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych zarówno w postępowaniach administracyjnych, sądowych, czy technicznych oraz analiza konkretnych, zaproponowanych przez słuchaczy przypadków, w związku z dyrektywą RODO.

Prowadzący szkolenie są doświadczonymi i uznanymi specjalistami z zakresu zarządzania oraz administracji danymi osobowymi, posiadającymi prawie dwudziestoletnią praktykę w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej lub samorządowej, skarbowej oraz sektorze prywatnym. Trenerzy legitymują się stosownymi certyfikatami i wpisami do rejestru GIODO.

Szkolenie dedykowane jest pracownikom służby geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, biegłym sądowym z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonawcom prac geodezyjno – kartograficznych jak i osobom przygotowującym się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentom geodezji przed absolutorium.

SZCZEGÓŁY TUTAJ - ZAPRASZAMY !

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności