Informacje - Oddział w Gdańsku

2018.03.29

Więcej

 

   Z okazji Świąt Wielkiej Nocy gdański Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia, życzy samych radości ...

Niech będzie zdrowie, niech będzie szczęście, dobrobyt niech u Was gości !

2018.03.18

Więcej

Ustawa z dnia 21,08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1393) przewiduje dla osób zajmujących określone stanowiska lub pełniących funkcje w służbie publicznej ZAKAZ ich łączenia z zajęciami ogólnie mówiąc związanymi z działalnością gospodarczą. W związku z powyższym, po rezygnacji kol. Tomasza Jewsienia (Geodeta Województwa Pomorskiego) ze społecznej funkcji prezesa oddziału, w dniu 16 marca 2018 roku odbyło się Walne NADZWYCZAJNE Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku. Wyniki głosowania:

1/. Kol. Ryszard Rus zostaje wybrany na PREZESA Oddziału SGP w Gdańsku,

2/. Kol. Tomasz Jewsienia zostaje wybrany na członka Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku.

Zgodnie ze Statutem SGP bezpośrednio po WNZW odbyło się posiedzenie Zarządu gdańskiego oddziału SGP na którym kol. Tomasz Jewsienia został wybrany na Wiceprezesa Oddziału SGP w Gdańsku.

… a zatem ZAMIANA lub/i ZMIANA?                                                                                                             GALERIA

2018.03.02

Więcej

W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Prezesa gdańskiego oddziału SGP zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2018 r. /piątek/ godz. 14:30 [I termin]; godz. 14:45 [II termin] w Domu Technika „NOT” [sala E; II piętro], ul. Rajska 6, w Gdańsku odbędzie się Walne NADZWYCZAJNE Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku.  

Porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego obrad oraz Sekretarza WNZW.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdania Prezesa Oddziału z działalności za lata 2017 – 2018 wraz z uzasadnieniem zwołania WNZW.
 6. Dyskusja.
 7. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Prezesa Oddziału.
 8. Wybór Prezesa Oddziału wraz z uzupełnieniem składu Prezydium ZO,
 9. Podsumowanie.

W zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie Oddziału SGP w Gdańsku.

ZAWIADAMIA i serdecznie zaprasza w imieniu Prezesa SGP w Gdańsku

Barbara Kaczmarczyk (Sekretarz ZO)

2017.12.20

Więcej

KOLEŻANKI i KOLEDZY GEODECI !

Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia, to tradycyjne, najszczersze życzenia.

Wesołych Świąt i roku 2018 szczęśliwego.

Niech obficie da, co ma najlepszego !

życzy Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku

2017.12.05

Więcej

Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Prezesa ZO w Gdańsku serdecznie zapraszam na przedświąteczne zebranie gdańskiego Oddziału SGP, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. [wtorek] w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 – sala 204.

Początek spotkania - godzina 14:00.

Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO

 ZAPROSZENIE z PROGRAMEM 

2017.12.03

Więcej

Kiedy Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku ogłaszał że w dniu 1 grudnia organizuje (nota bene ostatnie w 2017 roku) szkolenie nt. „Decyzje administracyjne w praktyce - przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości, po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego” w programie zapowiedział PREZENTACJĘ – niespodziankę, którą okazała się firma Canon/OCE. W swoim wystąpieniu jej przedstawiciel Pan Tomasz Żak pochwalił się najnowszymi urządzeniami. Atrakcją była zapowiedź iż każdy uczestnik otrzyma NIESPODZIANKĘ na nowy rok … Podczas przerwy zrobione grupowe zdjęcie wklejono w wydrukowany, na prezentowanym skanerze Oce ColorWave 700, kalendarz na 2018 rok !

Merytoryczna część spotkania, dedykowana pracownikom służby geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego (80% uczestników), biegłym sądowym z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonawcom prac geodezyjno – kartograficznych jak i osobom przygotowującym się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentom geodezji przed absolutorium, została poprowadzona przez kol. Mariana Brożynę - doświadczonego i uznanego specjalisty z zakresu geodezji, posiadającego wieloletnią praktykę w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej, samorządowej oraz sektorze prywatnym. Zrealizowano następujący program:

 1. Omówienie zasadniczych zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego obowiązujących od 1 czerwca 2017 r., wpływających na postępowanie przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości
 2. Procedury i decyzje przy rozgraniczaniu nieruchomości w trybie Kpa i ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Cel postępowania rozgraniczeniowego.
 • Ustalenie stron postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
 • Możliwość odmowy wszczęcia postępowania o rozgraniczenie w trybie Kpa.
 • Procedura i orzeczenie o kosztach postępowania rozgraniczeniowego.
 • Procedura oceny dokumentacji rozgraniczeniowej przez PODGiK przed wydaniem decyzji.
 • Formy zakończenia postępowania administracyjnego o rozgraniczeniu.
 • Organ odwoławczy w sprawach o rozgraniczenie.
 • Najczęściej popełniane nieprawidłowości w postępowaniu.
 • Orzecznictwo
 1. Procedury i decyzje administracyjne przy podziale nieruchomości w trybie Kpa
 • Organy właściwe do wydawania decyzji o zatwierdzeniu podziału w I instancji: z ustawy o gospodarce nieruchomościami, z prawa wodnego, z "specustaw" - drogowej, lotniskowej i in.
 • Organy odwoławcze w postępowaniu o podział nieruchomości.
 • Procedura oceny dokumentacji wymaganej do wszczęcia postępowania podziałowego i wydania decyzji o zatwierdzeniu podziału.
 • Najczęściej popełniane nieprawidłowości w postępowaniu.
 • Orzecznictwo
 1. Panel dyskusyjny tj. wymiana poglądów dotycząca treści wykładów jak i omówienie zagadnień zaproponowanych przez Uczestników wraz z analizą przypadków „z życia wziętych”.

Potwierdzeniem udziału w szkoleniu były stosowne zaświadczenia organizatora oraz ... hasło do plików (patrz zakładka szkolenia).

Warto wspomnieć, że podczas przerw kontynuowano wymianę poglądów nie tylko w przedmiocie szkolenia, a uatrakcyjnił je kolejny raz, wyśmienity catering firmy WOK z Pruszcza Gdańskiego. Zaś na sali B w NOT Gdańsk, gdzie szkolenia miało miejsce, przewijała się prezentacja zachęcająca do prenumeraty Przeglądu Geodezyjnego !

2017.11.16

Więcej

PSB - Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w GDAŃSKU poszukują nauczyciela/nauczycieli przedmiotów geodezyjnych. Nie jest wymagane przygotowanie pedagogiczne. Ilość zajęć w bieżącym roku szkolnym:

 • 8 godzin ćwiczeń geodezyjnych w klasie 1.
 • 8 godzin ćwiczeń geodezyjnych w klasie 2.
 • 5 godzin geodezja w klasie 1.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub  tel. 58 341-64-61

2017.11.13

Więcej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku ZAPRASZA NA SZKOLENIE w dniu 1 grudnia 2017r. (piątek).

Miejsce: Siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, Sala B – II piętro

Szkolenie dedykowane jest pracownikom służby geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, biegłym sądowym z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonawcom prac geodezyjno–kartograficznych jak i osobom przygotowującym się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentom geodezji przed absolutorium.

Temat szkolenia: Decyzje administracyjne w praktyce - przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości, po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

Prowadzący szkolenie kol. Marian Brożyna jest doświadczonym i uznanym specjalistą z zakresu geodezji oraz rzeczoznawstwa majątkowego, posiadającymi wieloletnią praktykę w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej, samorządowej oraz sektorze prywatnym.

Przebieg szkolenia:

 • rejestracja uczestników: 900 – 930
 • czas szkolenia: 930 – 1600
 • w trakcie szkolenia przewidziana przerwa kanapkowa i kawowa

Szczegóły: ZAPROSZENIE I ZGŁOSZENIE 

2017.10.03

Więcej
Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszam na zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się w dniu 12 października od godz. 13.00 (czwartek). Miejsce zebrania Gdańsk, ul. Okopowa - budynek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - SALA nr 399E. Gospodarzem spotkania będzie Wiceprezes ZO kol. Krystian Kaczmarek – Pomorski WINGiK.

Program zebrania:

 1. Informacje z przebiegu Zebrania Zarządu Głównego SGP w Krakowie
 2. Informacje z wydarzeń od ostatniego zebrania ZO SGP w Gdańsku tj. od 13 lipca 2017 r.
 3. Informacja o szkoleniu, które odbyło się w dniach 14-15 września 2017 r. w Gołuniu
 4. Baza danych członków Oddziału z podziałem na Koła, w tym ściągalność składek -  abolicja zgodnie z § 15 Statutu SGP
 5. Zakresy spraw do omówienia: szkolenia, kontynuacja współpracy PBC i PSB, Komisja Morska, inne …
 6. Dyskusja
 7. Przyjęcie uchwał i wniosków
 8. Sprawy różne
ZAPRASZA w imieniu Prezesa ZO w Gdańsku Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO 

2017.08.29

Więcej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku oraz  Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ZAPRASZAJĄ NA SZKOLENIE w dniach 14-15 września 2017r. (czwartek-piątek) - Hotel Gołuń w Gołuniu k/Wdzydz Kiszewskich.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, a także dla zaproszonych przedstawicieli firm geodezyjnych i kartograficznych oraz stowarzyszeń. Temat szkolenia: „Zadania z zakresu geodezji i kartografii w świetle nowych uregulowań prawnych”. Zgłoszenie, potwierdzenie wpłaty oraz dane do faktur należy przesłać do dnia  25.08.2017 r.

Udział w spotkaniu potwierdził Główny Geodeta Kraju.

Szczegółowy plan szkolenia HARMONOGRAMZAPROSZENIE I ZGŁOSZENIE  -  RELACJA TUTAJ

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności