Informacje - Oddział w Gdańsku

2017.07.14

Więcej
Koleżanki i Koledzy !

Serdecznie zapraszam na zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się dnia 13 lipca 2017 r. [czwartek] w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 sala 204. Rozpoczęcie zebrania - godzina 13:00. Spotkania, na którym m.in. omówione zostaną wyniki XXXIX Zjazdu SGP w Olsztynie, organizuje TRÓJMIEJSKIE KOŁO "3M". ZAPRASZA w imieniu Prezesa ZO w Gdańsku Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO 
 
Zrealizowano następujący program:
1. Otwarcie zebrania - Przewodniczący Koła "3M" Jerzy Ludwichowski
2. Wręczenie honorowych odznak SGP:
    DIAMENTOWA - kol. Helena Przewoska-Indyk oraz SREBRNA - kol. Jan Gładki
3. Informacje z przebiegu XXXIX ZJAZDU w Olsztynie – relacja uczestników: R Cieślukowski / T Jewsienia / F Romanowski / R Rus
4. Baza danych członków Oddziału z podziałem na Koła, w tym ściągalność składek - abolicja zgodnie z §17 Statutu SGP
5. Podsumowanie zrealizowanego szkolenia z 30 maja 2017 r. „Ochrona danych osobowych …”
6. Zakresy spraw do omówienia:
     Szkolenie WINGiK (GOŁUŃ 14-15 wrzesień br.)
     Kontynuacja współpracy PBC (kolekcja 3D) i PSB (praktyki)
     Komisja morska (powołanie międzyoddziałowej komisji: Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn)
     Iubileusze seniorów oddziału
7. Dyskusja
8. Przyjęcie uchwał (przyjęto 5 nowych członków) i wniosków - kolejne zebranie koniec września br. w Bytowie (organizator kol. Karol Koss)
9. Sprawy różne
 

2017.07.02

Więcej

W Olsztynie, w dniach 30 czerwiec - 2 lipiec 2017r. odbył się XXXIX ZJAZD SGP pod hasłem „Geodezja i Kartografia w budowaniu społeczeństwa informacyjnego”. Delegaci m.in. zmienili STATUT, udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrali WŁADZE na lata 2017-2021 w tym PREZESA Stowarzyszenia Geodetów Polskich kol. Janusza WALO. Więcej TUTAJ.

Nasz gdański oddział czynnie reprezentowali: kol. Florian Romanowski (honorowy patronat), kol. Tomasz Jewsienia (Komisja Mandatowa) oraz kol. Ryszard Rus (Komisja Wyborcza). Serdeczne podziękowania dla organizatorów tj. Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SGP w Olsztynie.

GALERIA

2017.06.13

Więcej

W 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu Sejm RP oddał hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego. UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły

Otwarcie okolicznościowej wystawy 21 czerwca 2017r. w GDAŃSKU przy ul. Grobla 1 godzina 13:00. Wystawę w Gdańsku będzie można oglądać do 13 lipca. Później ekspozycja rusza w podróż po polskich miastach - odwiedzi Bydgoszcz, Toruń, Płock, Radom, Kielce, Sandomierz i Warszawę.

Na wystawie znajdą się mapy, plany, rysunki, fotografie z różnych epok, poczynając od XIII w., przez czasy Rzeczypospolitej szlacheckiej, okres rozbiorów, dwudziestolecia międzywojennego, aż po czasy współczesne. Będzie można zobaczyć chociażby jeden z dokumentów II pokoju toruńskiego z 1466 r., fragment kroniki Wisły i Nogatu dotyczący lat 1288-1407 z 1647 r., czy  dokument, w którym król Kazimierz Jagiellończyk nadaje Głównemu miastu Gdańsk Mierzeję Wiślaną z 16 czerwca 1454 r. Na wystawie pojawi się również relacja z podróży wiślanej i pobytu królowej Marysieńki Sobieskiej w Gdańsku z 1676 r., czy podziękowania króla Jana Kazimierza urzędowi miejskiemu Starej Warszawy za wydobycie z Wisły rzeczy królewskich, porzuconych tam przez Szwedów z października 1656 r. Wśród licznych fotografii będzie można zobaczyć te dotyczące rewii Flotylli Wiślanej w Toruniu z udziałem Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1921 r.

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4555-wystawa-%E2%80%9Ewis%C5%82a-w-dokumencie-archiwalnym%E2%80%9D,-czyli-rok-rzeki-wis%C5%82y-w-archiwach

2017.05.31

Więcej

Ochrona danych osobowych w świetle dzisiejszych przepisów oraz po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” - pod takim tytułem Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku zorganizował SZKOLENIE W FORMIE WARSZTATÓW w dniu 30 maja 2017r. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Gdańsku. Celem szkolenia było omówienie zagadnień związanych z obowiązkiem ochrony danych osobowych, wynikających z wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych zarówno w postępowaniach administracyjnych, sądowych, czy technicznych oraz analiza konkretnych, zaproponowanych przez słuchaczy przypadków, w związku z w/w dyrektywą RODO.

Szkolenie zasadnicze prowadzone było w formie bloków wykładowych obejmujących:

  1. Podstawowe postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, najnowsze zmiany oraz omówienie rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.
  2. Zadania ochrony danych wynikające z przepisów prawa, w tym:

1) wymogi legalnego przetwarzania danych osobowych;

2) informowanie osób, których dane dotyczą;

3) dołożenia szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych;

4) zasady bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej;

5) zgłaszanie zbiorów do rejestracji w GIODO.

  1. Metody przeprowadzania sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowania w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych.
  2. Nowe zadania Administratorów danych po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny, którego tematem była analiza przypadków „z życia wziętych” zgłoszonych przez uczestników spotkania zarówno przed jak i w trakcie szkolenia. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu były stosowne zaświadczenia organizatora.

Prowadzący szkolenie to specjaliści z zakresu zarządzania oraz administracji danymi osobowymi, posiadającymi prawie dwudziestoletnią praktykę w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej lub samorządowej, skarbowej oraz sektorze prywatnym:

Grażyna Kawczyńska - doświadczony trener, praktyk, posiadająca 18 letnie doświadczenie jako administrator bezpieczeństwa informacji w administracji rządowej oraz samorządowej. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji" Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wojciech Piasecki – ochroną informacji zajmuje się od 1999 roku, prowadził wiele szkoleń i warsztatów dotyczących ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie z pracy w sektorze prywatnym, instytucjach samorządowych, administracji skarbowej, spółdzielniach mieszkaniowych, instytucjach kultury oraz służbie zdrowia. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz administratorem bezpieczeństwa informacji w kilku jednostkach, wpisanym do rejestru GIODO.

Szkolenie zostało poprzedzone półgodzinnym omówieniem oferty ubezpieczeń dla geodetów – wykonawców oraz geodetów – urzędników, przygotowanym przez pioniera i lidera na rynku ubezpieczeń dla branży geodezyjnej. Przedstawicielki Ergo Hestia z Sopotu, Panie: Maria Tomaszewska-Pestka oraz Dominika Bara przedstawiły program, który będzie realizowany we współpracy z SGP. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Przeglądu Geodezyjnego pn. Po co geodecie ubezpieczenie OC? oraz z prezentacją Ergo Hestia podczas BKG’2016.

Na koniec warto wspomnieć o przerwach podczas których kontynuowano wymianę poglądów nie tylko w przedmiocie szkolenia, a uatrakcyjnił je wyśmienity catering firmy WOK z Pruszcza Gdańskiego.   FOTO

2017.05.11

Więcej

Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku ZAPRASZA NA SZKOLENIE W FORMIE WARSZTATÓW dnia 30 maja 2017 roku (wtorek). Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z obowiązkiem ochrony danych osobowych, wynikających z wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych zarówno w postępowaniach administracyjnych, sądowych, czy technicznych oraz analiza konkretnych, zaproponowanych przez słuchaczy przypadków, w związku z dyrektywą RODO.

Prowadzący szkolenie są doświadczonymi i uznanymi specjalistami z zakresu zarządzania oraz administracji danymi osobowymi, posiadającymi prawie dwudziestoletnią praktykę w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej lub samorządowej, skarbowej oraz sektorze prywatnym. Trenerzy legitymują się stosownymi certyfikatami i wpisami do rejestru GIODO.

Szkolenie dedykowane jest pracownikom służby geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, biegłym sądowym z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonawcom prac geodezyjno – kartograficznych jak i osobom przygotowującym się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentom geodezji przed absolutorium.

SZCZEGÓŁY TUTAJ - ZAPRASZAMY !

2017.04.16

Więcej

Zarząd gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich wszystkim członkom oraz sympatykom naszego stowarzyszenia życzy pogodnych oraz zdrowych Świąt Wielkanocnych ... Dużo radości, dyngusowego szaleństwa oraz Świąt z jajem !

2017.03.30

Więcej
Koleżanki i Koledzy !

Serdecznie zapraszam na zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się dnia 5 kwietnia 2017 r. [środa] w siedzibie WBGiTR w Gdańsku, ul. Sucha 12.  Rozpoczęcie zebrania - godzina 13:00. ZAPRASZA w imieniu Prezesa ZO w Gdańsku - Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO 

2017.03.14

Więcej

W dniu 13 marca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału SGP w Gdańsku. W obecności Prezesa SGP kol. Stanisława Cegielskiego dokonano następującego wyboru władz oddziału:

Prezes gdańskiego Oddziału SGP: TOMASZ JEWSIENIA / Honorowy Prezes Oddziału Ryszard Cieślukowski

Wiceprezesi: Kaczmarek Krystian, Rus Ryszard, Skorupa Sławomir, Witkowska Ewa, Wysocki Paweł

Sekretarz: Kaczmarczyk Barbara

Skarbnik: Rynkiewicz Zbigniew

Członkowie: Gaj Beata, Gollent Katarzyna, Kaim Karol, Koss Karol, Maj Andrzej, Makowska Karolina

W skład Zarządu wchodzą również Przewodniczący Kół: Czkuj Sławomir, Filipiak-Kowszyk Daria, Hajdul Elżbieta, Ludwichowski Jerzy

Komisja rewizyjna: Łada Barbara, Brodowski Edward, Sobolewska Lucyna, Kwiatkowski Grzegorz

Sąd koleżeński: Rylik Krzysztof, Świderski Sławomir, Chomyj Katarzyna, Keliński Tadeusz, Kubera Tomasz

Reprezentanci na XXXIX Zjazd Delegatów SGP dn. 29 czerwca - 1 lipiec 2017 r. w Olsztynie, pod hasłem „Geodezja i kartografia w budowaniu społeczeństwa informacyjnego": Romanowski Florian, Rus Ryszard

GALERIA FOTO

2017.02.18

Więcej

Koleżanki i Koledzy !
Członkowie Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Oddział Gdańsk !
Sympatycy Stowarzyszenia Geodetów Polskich !

Realizujecie piękny zawód geodety w czasach szybko zachodzących zmian na rynku pracy oraz zmian prawa i standardów technicznych. Postęp technologiczny i konkurencja wymuszają inwestowanie w nowy sprzęt, a ceny za usługi są niskie. Dlatego większość z Was pracuje ponad miarę. W tych okolicznościach, często z Waszym udziałem, tworzy się historia Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku, które próbuje poprzez wielorakie działania wyjść naprzeciw Waszym problemom. Statut SGP umożliwia realizację wielu przedsięwzięć: szkoleniowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych. SGP stanowi nade wszystko platformę spotkania wszystkich geodetów zrzeszonych i niezrzeszonych, wymiany poglądów na tematy zawodowe i po prostu spotkań towarzysko-koleżeńskich. Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego zostaną wybrane władze Zarządu Oddziału SGP na czteroletnią kadencję. Byłoby dobrze, aby wybory odbyły się przy wysokiej frekwencji osób aktywnych zawodowo, ukierunkowanych na umocnienie pozycji zawodu. Zapraszam Wszystkich do uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Ryszard Cieślukowski
Prezes ZO SGP w Gdańsku

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku odbędzie się 13 marca 2017 r. /poniedziałek/ godz. 13:30 – I termin, godz. 14:00 – II termin w Domu Technika „NOT” Gdańsk, ul. Rajska 6 [sala E; II piętro]. ZAPROSZENIE POBIERZ TUTAJ

UWAGA: Zapraszamy bezpośrednio przed zgromadzeniem [godzina 12:00] na PANEL DYSKUSYJNY pt. "Format GML w geodezji" który poprowadzą kol. Karol Kaim oraz kol. Karol Stachura - WSTĘP WOLNY !      http://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/szkolenia/285-panel-dyskusyjny-format-gml-w-geodezji 

ZAPRASZA w imieniu Prezesa ZO w Gdańsku - Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO 

2017.01.18

Więcej

Miło nam poinformować, iż z inicjatywy Koła Zakładowego SGP firma OPGK Gdańsk organizuje Bal Karnawałowy, nad którym patronat objął gdański oddział SGP.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !  

Bal odbędzie się w dniu 11.02.2017r. od godziny 19.00 w Gdyni - Sala Bankietowa Riwiera (obok teatru muzycznego). Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie udziału do 25 stycznia br. wraz z  podaniem ilości osób towarzyszących pod nr tel. lub e-mail:

553 392 841  Pani Moniki Jas – Krynicka  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

533 392 849  Pani Magdalena Hryniuk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

501 602 446  Pan Zbigniew Rynkiewicz  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt uczestnictwa wynosi 160 zł/os.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności