Informacje - Oddział w Gdańsku

2016.12.21

Więcej

Zëczë ce piaknyh Gòdowéch Swiãt !

Dłużi zdrowiã ë miłota Ce żëczë !

Wszëtczégo bëlnégò na Gòdë ë Nowi 2017 Rok !

Autorem muzyki i słów piosenki jest Marek Tetrycz.

Wersję kaszubskojęzyczną wykonuje Natalia Roszkowska, związana m.in. z chórem „Discantus” z Gowidlina oraz Zespołem Pieśni i Tańca „Kaszuby”

2016.12.06

Więcej

Zarząd gdańskiego oddziału SGP serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich, jak również sympatyków, do udziału w dniu 20 grudnia br. w UROCZYSTYM SPOTKANIU WIGILIJNO-CHOINKOWYM.

Zgłoszenia (wraz z opłatą) przyjmuje kol. Basia Kaczmarczyk - Sekretarz ZO SGP w Gdańsku (tel. 505594841). Sponsorzy mile widziani ...

2016.12.02

Więcej

W dniu 1 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie Prezydium ZO SGP w Gdańsku z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, którego uczestnikami byli: Prezes oddziału Ryszard Cieślukowski oraz wiceprezesi Ewa Witkowska, Florian Romanowski i Ryszard Rus. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Pan Tomasz Jewsienia Geodeta Województwa Pomorskiego oraz Pani Alicja Frydrych - Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii PWINGiK.

Proszę przyjąć od gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich serdeczne gratulacje, życzenia spełnienia wszystkich planów zawodowych oraz sukcesów przy realizacji zadań w zakresie działalności statutowej” powiedział na wstępie Prezes Cieślukowski wręczając okolicznościowy adres.

Jak stwierdzono w dyskusji objęcie nowego stanowiska przez kol. Krystiana Kaczmarka (nota bene wiceprezesa ZO SGP w Gdańsku) to przede wszystkim wykonywanie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w przedmiocie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy. Dlatego SGP jako organizacja społeczna będzie wspierać w tym zakresie realizację zadań pomorskiej inspekcji. Uznano, że razem można efektywniej działać na rzecz środowiska geodezyjnego. Przykładem współpracy mogą być m.in. wspólnymi siłami organizowane szkolenia zarówno dla administracji jak i wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego naszego województwa.

2016.10.06

Więcej
Koleżanki i Koledzy !

Serdecznie zapraszam na otwarte zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się dnia 11 października 2016 r. [wtorek] w siedzibie OPGK w Gdańsku, ul. Pniewskiego 3 - rozpoczęcie zebrania godzina 15:00.
Zebranie ma charakter otwarty - zapraszamy członków i sympatyków ...
 
Zaprasza w imieniu Prezesa ZO w Gdańsku - Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO 

2016.09.01

Więcej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku zaprasza 26 września br. (poniedziałek) na szkolenie nt. „Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezja i kartografia”. 

Jednodniowe szkolenie przygotowane zostało, zarówno dla służby geodezyjnej i kartograficznej (administracji) stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego jak i dla wykonawców prac geodezyjno-kartograficznych. Szkolenie zaplanowane zostało w czasie od godziny 8:30 do 16.30, które zakończy się „próbnym egzaminem”, co będzie zapewne namiastką postępowania kwalifikacyjnego …

UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – decyduje kolejność wpłaty. Uczestnicy szkolenia otrzymają okolicznościowy pendrive wraz z prezentacjami, które ukierunkują samokształcenie kandydata przygotowującego się do tzw. „egzaminu na uprawnienia”.

ZAPROSZENIE     ZGŁOSZENIE na Szkolenie NR 3 do 16 września br.     PROGRAM SZKOLENIA 

UWAGA: Z przykrością informujemy, że nie zgłosiła się wystarczająca ilość uczestników, stąd DECYZJA O WSTRZYMANIU ORGANIZACJI SZKOLENIA. Zimą spróbujemy ponowić ofertę. OSOBY ZAINTERESOWANE SZKOLENIEM PROSZONE SĄ O KONTAKT Z kol. BARBARĄ KACZMARCZYK

2016.08.11

Więcej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku, w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia gdańskiego Oddziału SGP, zaprasza na „DZIEŃ GEODETY” w dniu 9 września 2016 r. Miejsce: DW „Rzemieślnik” w Gdańsku-Jelitkowie, ul. Piastowska 206.     SZCZEGÓŁY TUTAJ

ZGŁOSZENIA DO 5 WRZEŚNIA br. - ilość miejsc limitowana ...

2016.07.18

Więcej

14 lipca 2016 r. w siedzibie OPEGIEKA w Elblągu odbyło się otwarte zebrania Zarządu Oddziału SGP. Zrealizowano następujący program zebrania:

1/. Uczestników zebrania powitał Prezes Ryszard Cieślukowski. Wręczył kol. Barbarze Romanowskiej Srebrną Odznakę Honorową NOT, a kol. Sławomirowi Czkujowi i Jakubowi Szulwicowi Srebrną Odznakę Honorową SGP

2/. Informację o aktualnej sytuacji w geodezji przedstawił kol. Ryszard Rus, w tym omówił: 

a/. Posiedzenie ZG SGP w dniu 10 czerwca br. we Wrocławiu (relacja: http://bydgoszcz.sgp.geodezja.org.pl/aktualnosci/70latWroclaw.pdf ). 

b/. Seminarium w sprawie Prawa budowlanego, w Poznaniu (relacja: http://woiib.org.pl/index.php/aktualnosci-2016/859-wspoldzialanie-inzynierow-budownictwa-i-geodezji-w-procesie-budowlanym.html ). 

c/. Spotkanie z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa w sprawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego (relacja: http://geoforum.pl/?page=news&id=22034&link=w-ministerstwie-o-zmianach-w-geodezji&menu=46812,46820 ).

3/. Przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii prezentowała zaproszona na zebranie p. Janina Peliksza–Tanan, pomorski rzecznik dyscyplinarny (prezentacja TUTAJ).

4/. Omówiono możliwości współpracy SGP ze Stowarzyszeniem Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

5/. Obchody 70–lecia SGP w Gdańsku - przyjęto następujący program działania: wrzesień: „Dzień geodety” oraz szkolenie nt. „Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia zawodowe” / październik: spacer po fortach napoleońskich (IWMG) / listopad: szkolenie nt. „Geodezyjna obsługa inwestycji” / grudzień: Kub Technika NOT: prezentacja pt: „Kim jest GEOMATYK” / zakończenie roku jubileuszowego: bal geodety lub wyjazd integracyjny.

6/. W sprawach bieżących kol. Jakub Szulwic przedstawił scenariusz realizacji wniosku „Działalność upowszechniająca naukę (DUN)”. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano środki finansowe na: Forum Geodezyjne „Innowacje w geodezji” oraz Geomatykę’2016. 

 

Zebranie zakończyła prezentacja gospodarzy-kolegów: Floriana Romanowskiego (Prezes OPEGIEKA) oraz Adama Augustynowicza (I Wiceprezes OPEGIEKA) nt. „Geomatycznego przedsiębiorstwa” - prezentacja TUTAJ.

 

W imieniu uczestników zebrania SERDECZNE PODZIĘKOWANIA dla organizatorów-gospodarzy.

 

Galeria: https://picasaweb.google.com/113574977161016354797/6308484383068013889 

2016.07.06

Więcej
Koleżanki i Koledzy!
Serdecznie zapraszam na otwarte zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się dnia 14 lipca 2016 r. [czwartek] w siedzibie OPEGIEKA w Elblągu, al. Tysiąclecia 11 - rozpoczęcie zebrania godzina 13:00.

Program zebrania:
1. Powitanie i wręczenie uhonorowań członkom SGP - prezentacja gospodarzy zebrania.
2. Informacja o aktualnej sytuacji w geodezji, w tym:
a/. Posiedzenie ZG SGP w dniu 10 czerwca br. we Wrocławiu,
b/. Seminarium w sprawie Prawa budowlanego, w Poznaniu,
c/. Spotkanie z Ministrem BiI w sprawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego.
3. Przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii – zaproszony gość p. Janina Peliksza –Tanan, pomorski rzecznik dyscyplinarny.
4. Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii – zaproszony gość kol. Piotr Konieczny.
5. Obchody 70–lecia SGP w Gdańsku.
6. Sprawy bieżące.
7. Przyjęcie stosownych uchwał, w tym w sprawie nowych członków SGP.
8. Zakończenie zebrania.
 
ZAPRASZA w imieniu Prezesa ZO w Gdańsku - Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO 

2016.07.01

Więcej

29 czerwca br. w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej odbyło się spotkanie pokongresowe Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego BAŁTYCKIEGO KONGRESU GEODEZYJNEGO.

Zrealizowano następujący program:

1/. Powitanie

2/. Wybór prowadzącego zebranie

3/. Wystąpienie Prezesa Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku

4/. Wystąpienia zaproszonych gości

5/. Podsumowanie prac Komitetu Naukowego BKG

6/. Podsumowanie prac Komitetu Organizacyjnego BKG

7/. Dyskusja i wnioski

8/. Inne sprawy organizacyjne

9/. Zakończenie prac KO BKG’2016

 

Gośćmi byli m.in. Pani Bożena Hakuć Dyrektor Biblioteki Głównej PG w zawiązku ze złożonym przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Gdańsku akcesem przystąpienia do Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej w celu utworzenia kolekcji pod nazwą Geodezja i kartografia oraz beneficjent kongresu prof. Mirosław Żak i syn prof. Adama Żurowskiego - Janusz.

 

Relacja ze spotkania kol. Barbary Kaczmarczyk TUTAJ.

2016.06.05

Więcej

Bałtycki Kongres Geodezyjny za nami ...

http://www.gugik.gov.pl/Pod patronatem honorowym Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Geodety Kraju przez trzy dni od 2 do 4 czerwca w Gdańsku odbywał się Bałtycki Kongres Geodezyjny. W trakcie kongresu odbyły się także sesje poświęcone obchodom 70-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geomatyka 2016. Podczas obrad zorganizowano także benefis prof. Mirosława Żaka oraz sesję wspomnieniową poświęconą prof. Adamowi Żurowskiemu …

http://pomorskie.eu/-/baltycki-kongres-geodezyjnyW murach Politechniki Gdańskiej, w dniach 2-4 czerwca 2016 r. odbywa się Bałtycki Kongres Geodezyjny. Organizatorami imprezy są Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Katedra Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka …

Odznaczenie Gryfa Pomorskiego dla Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku z rąk marszałka Mieczysława Struka odebrał Ryszard Cieślukowski, prezes ZO SGP w Gdańsku.

http://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/baltycki-kongres-geodezyj-1?p_p_auth=Gz0cLFko&redirect=http%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3DGz0cLFko%26p_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_NestedTabPortlet__column-1_1%26p_p_col_count%3D2

https://opegieka.pl/Aktualno%C5%9Bci/Aktualno%C5%9Bci/Post/8756 

http://www.psbgdansk.pl/02-czerwca-2016-roku-baltycki-kongres-geodezyjny-patronat-klas-geodezyjnych/

http://geoforum.pl/?page=news&id=21922&link=kongres-w-10-odslonach&menu=46812,46820 

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Baltycki-Kongres-geodezyjny-w-Gdansku-reper-na-granicy-Gdanska-i-Sopotu,a,54770

http://www.stpuk.org/content/ba%C5%82tycki-kongres-geodezyjny 

http://gisplay.pl/konferencje/136-konferencje/5903-baltycki-kongres-geodezyjny-w-gdansku.html

http://unikonferencje.pl/miniona/konf-6u5usaheve

http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/index.html?Conf_ID=38653

 

DZIĘKUJEMY !

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności