Informacje - Oddział w Gdańsku

2016.09.01

Więcej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku zaprasza 26 września br. (poniedziałek) na szkolenie nt. „Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezja i kartografia”. 

Jednodniowe szkolenie przygotowane zostało, zarówno dla służby geodezyjnej i kartograficznej (administracji) stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego jak i dla wykonawców prac geodezyjno-kartograficznych. Szkolenie zaplanowane zostało w czasie od godziny 8:30 do 16.30, które zakończy się „próbnym egzaminem”, co będzie zapewne namiastką postępowania kwalifikacyjnego …

UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – decyduje kolejność wpłaty. Uczestnicy szkolenia otrzymają okolicznościowy pendrive wraz z prezentacjami, które ukierunkują samokształcenie kandydata przygotowującego się do tzw. „egzaminu na uprawnienia”.

ZAPROSZENIE     ZGŁOSZENIE na Szkolenie NR 3 do 16 września br.     PROGRAM SZKOLENIA 

UWAGA: Z przykrością informujemy, że nie zgłosiła się wystarczająca ilość uczestników, stąd DECYZJA O WSTRZYMANIU ORGANIZACJI SZKOLENIA. Zimą spróbujemy ponowić ofertę. OSOBY ZAINTERESOWANE SZKOLENIEM PROSZONE SĄ O KONTAKT Z kol. BARBARĄ KACZMARCZYK

2016.08.11

Więcej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku, w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia gdańskiego Oddziału SGP, zaprasza na „DZIEŃ GEODETY” w dniu 9 września 2016 r. Miejsce: DW „Rzemieślnik” w Gdańsku-Jelitkowie, ul. Piastowska 206.     SZCZEGÓŁY TUTAJ

ZGŁOSZENIA DO 5 WRZEŚNIA br. - ilość miejsc limitowana ...

2016.07.18

Więcej

14 lipca 2016 r. w siedzibie OPEGIEKA w Elblągu odbyło się otwarte zebrania Zarządu Oddziału SGP. Zrealizowano następujący program zebrania:

1/. Uczestników zebrania powitał Prezes Ryszard Cieślukowski. Wręczył kol. Barbarze Romanowskiej Srebrną Odznakę Honorową NOT, a kol. Sławomirowi Czkujowi i Jakubowi Szulwicowi Srebrną Odznakę Honorową SGP

2/. Informację o aktualnej sytuacji w geodezji przedstawił kol. Ryszard Rus, w tym omówił: 

a/. Posiedzenie ZG SGP w dniu 10 czerwca br. we Wrocławiu (relacja: http://bydgoszcz.sgp.geodezja.org.pl/aktualnosci/70latWroclaw.pdf ). 

b/. Seminarium w sprawie Prawa budowlanego, w Poznaniu (relacja: http://woiib.org.pl/index.php/aktualnosci-2016/859-wspoldzialanie-inzynierow-budownictwa-i-geodezji-w-procesie-budowlanym.html ). 

c/. Spotkanie z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa w sprawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego (relacja: http://geoforum.pl/?page=news&id=22034&link=w-ministerstwie-o-zmianach-w-geodezji&menu=46812,46820 ).

3/. Przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii prezentowała zaproszona na zebranie p. Janina Peliksza–Tanan, pomorski rzecznik dyscyplinarny (prezentacja TUTAJ).

4/. Omówiono możliwości współpracy SGP ze Stowarzyszeniem Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

5/. Obchody 70–lecia SGP w Gdańsku - przyjęto następujący program działania: wrzesień: „Dzień geodety” oraz szkolenie nt. „Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia zawodowe” / październik: spacer po fortach napoleońskich (IWMG) / listopad: szkolenie nt. „Geodezyjna obsługa inwestycji” / grudzień: Kub Technika NOT: prezentacja pt: „Kim jest GEOMATYK” / zakończenie roku jubileuszowego: bal geodety lub wyjazd integracyjny.

6/. W sprawach bieżących kol. Jakub Szulwic przedstawił scenariusz realizacji wniosku „Działalność upowszechniająca naukę (DUN)”. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano środki finansowe na: Forum Geodezyjne „Innowacje w geodezji” oraz Geomatykę’2016. 

 

Zebranie zakończyła prezentacja gospodarzy-kolegów: Floriana Romanowskiego (Prezes OPEGIEKA) oraz Adama Augustynowicza (I Wiceprezes OPEGIEKA) nt. „Geomatycznego przedsiębiorstwa” - prezentacja TUTAJ.

 

W imieniu uczestników zebrania SERDECZNE PODZIĘKOWANIA dla organizatorów-gospodarzy.

 

Galeria: https://picasaweb.google.com/113574977161016354797/6308484383068013889 

2016.07.06

Więcej
Koleżanki i Koledzy!
Serdecznie zapraszam na otwarte zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się dnia 14 lipca 2016 r. [czwartek] w siedzibie OPEGIEKA w Elblągu, al. Tysiąclecia 11 - rozpoczęcie zebrania godzina 13:00.

Program zebrania:
1. Powitanie i wręczenie uhonorowań członkom SGP - prezentacja gospodarzy zebrania.
2. Informacja o aktualnej sytuacji w geodezji, w tym:
a/. Posiedzenie ZG SGP w dniu 10 czerwca br. we Wrocławiu,
b/. Seminarium w sprawie Prawa budowlanego, w Poznaniu,
c/. Spotkanie z Ministrem BiI w sprawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego.
3. Przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii – zaproszony gość p. Janina Peliksza –Tanan, pomorski rzecznik dyscyplinarny.
4. Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii – zaproszony gość kol. Piotr Konieczny.
5. Obchody 70–lecia SGP w Gdańsku.
6. Sprawy bieżące.
7. Przyjęcie stosownych uchwał, w tym w sprawie nowych członków SGP.
8. Zakończenie zebrania.
 
ZAPRASZA w imieniu Prezesa ZO w Gdańsku - Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO 

2016.07.01

Więcej

29 czerwca br. w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej odbyło się spotkanie pokongresowe Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego BAŁTYCKIEGO KONGRESU GEODEZYJNEGO.

Zrealizowano następujący program:

1/. Powitanie

2/. Wybór prowadzącego zebranie

3/. Wystąpienie Prezesa Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku

4/. Wystąpienia zaproszonych gości

5/. Podsumowanie prac Komitetu Naukowego BKG

6/. Podsumowanie prac Komitetu Organizacyjnego BKG

7/. Dyskusja i wnioski

8/. Inne sprawy organizacyjne

9/. Zakończenie prac KO BKG’2016

 

Gośćmi byli m.in. Pani Bożena Hakuć Dyrektor Biblioteki Głównej PG w zawiązku ze złożonym przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Gdańsku akcesem przystąpienia do Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej w celu utworzenia kolekcji pod nazwą Geodezja i kartografia oraz beneficjent kongresu prof. Mirosław Żak i syn prof. Adama Żurowskiego - Janusz.

 

Relacja ze spotkania kol. Barbary Kaczmarczyk TUTAJ.

2016.06.05

Więcej

Bałtycki Kongres Geodezyjny za nami ...

http://www.gugik.gov.pl/Pod patronatem honorowym Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Geodety Kraju przez trzy dni od 2 do 4 czerwca w Gdańsku odbywał się Bałtycki Kongres Geodezyjny. W trakcie kongresu odbyły się także sesje poświęcone obchodom 70-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geomatyka 2016. Podczas obrad zorganizowano także benefis prof. Mirosława Żaka oraz sesję wspomnieniową poświęconą prof. Adamowi Żurowskiemu …

http://pomorskie.eu/-/baltycki-kongres-geodezyjnyW murach Politechniki Gdańskiej, w dniach 2-4 czerwca 2016 r. odbywa się Bałtycki Kongres Geodezyjny. Organizatorami imprezy są Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Katedra Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka …

Odznaczenie Gryfa Pomorskiego dla Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku z rąk marszałka Mieczysława Struka odebrał Ryszard Cieślukowski, prezes ZO SGP w Gdańsku.

http://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/baltycki-kongres-geodezyj-1?p_p_auth=Gz0cLFko&redirect=http%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3DGz0cLFko%26p_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_NestedTabPortlet__column-1_1%26p_p_col_count%3D2

https://opegieka.pl/Aktualno%C5%9Bci/Aktualno%C5%9Bci/Post/8756 

http://www.psbgdansk.pl/02-czerwca-2016-roku-baltycki-kongres-geodezyjny-patronat-klas-geodezyjnych/

http://geoforum.pl/?page=news&id=21922&link=kongres-w-10-odslonach&menu=46812,46820 

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Baltycki-Kongres-geodezyjny-w-Gdansku-reper-na-granicy-Gdanska-i-Sopotu,a,54770

http://www.stpuk.org/content/ba%C5%82tycki-kongres-geodezyjny 

http://gisplay.pl/konferencje/136-konferencje/5903-baltycki-kongres-geodezyjny-w-gdansku.html

http://unikonferencje.pl/miniona/konf-6u5usaheve

http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/index.html?Conf_ID=38653

 

DZIĘKUJEMY !

2016.06.02

Więcej

2 czerwiec 2016r. - Sesja Plenarna 70 SGP w Gdańsku

P1  Laudacja prof. Mirosława Żaka 11.30 - R. Rus

P2  Wspomnienie prof. Adama Żurowskiego 11.45 - M. Żurowska

2 czerwiec 2016r. - FORUM GEODEZJI nr I

P3  Program zadań G-K na lata 2016-2025 - K. Bujakowski

P4  Przepisy prawa G-K i ich niedoskonałość - L. Pietrzak

P5  Przepis na geodezję przyjazną gospodarce - B. Grzechnik

P6  Uprawnienia w geodezji - St. Cegielski

P7  Geomatyczne przedsiębiorstwo INNOWACYJNE - F. Romanowski

P8  R&D w geodezji, przykłady prac w OPEGIEKA - A. Augustynowicz

3 czerwiec 2016r. - FORUM GEODEZJI nr II

P9  System Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego SITWP - T. Jewsienia

P10  Geodeta i Inżynier budownictwa - w jednym stali domu? - M. Tomaszewska-Pestka/K. Bara + AeroCasco Dron - T. Dolata

P11  Geodezja - impulsem informatycznym rozwoju samorządu - B. Koczot

P12  Polskie Morskie Mapy Nawigacyjne Biura Hydrograficznego - A. Dolecki

P13  Zagadnienia technologiczne, prawne i informatyczne dużych opracowań geodezyjnych na przykładzie ZSIN faza I - K. Kaim

P14  INSTYTUCJA KATASTRU – skuteczna zmiana w administracji - B. Nogalski/A. Klimek

Zadanie "Forum Geodezyjne Innowacje w Geodezji" finansowane w ramach umowy 965/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Agenda SESJI i FORUM oraz Abstrakty GEOMATYKA’2016

Zadanie "Geomatyka 2016"  finansowana w ramach umowy 965/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

2016.05.25

Więcej

OBCHODY 70-lecia Oddziału SGP w Gdańsku zorganizujemy w czerwcu 2016 roku ! 

W dniu 11 czerwca 2015r. w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu. Członków komitetu powitał Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, a słowo wstępne wygłosił Prezes Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku. Uzgodniono zakres obowiązków członków komitetu. Opracowano ramowy plan pracy. Wyznaczono podstawowe kierunki ...

II spotkanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 70-lecia oddziału gdańskiego SGP odbyło się w dniu 25 czerwca 2015r. Przyjęto, że jubileusz będzie zorganizowany pod nazwą: BAŁTYCKI KONGRES GEODEZYJNY Z OKAZJI 70-LECIA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH W GDAŃSKU.

III spotkanie Komitetu Organizacyjnego BKG'2016 odbyło się 14 lipca 2015r. w sali 406 HYDRO (budynek nr 20) tj. w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ. Najważniejsze ustalenia tego spotkania to ramowy program obejmujący m.in.: uroczysta sesja inauguracyjna kongresu, seminaria geomatyczne wraz z wystawą, forum geodezji, prezentacja CB-R OPEGIEKA-Elbląg oraz "Uroczysta kolacja" i "Biesiada przyjaciół".

IV spotkanie Komitetu Organizacyjnego BKG'2016 odbyło się 8 września 2015r. w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ. Opracowano szczegółowy program kongresu wraz z imprezami towarzyszącymi. Działa już strona internetowa www.bkg.geomatyka.eu na której na bieżąco będziemy informować zainteresowanych szczegółami uczestnictwa w jubileuszu ...

V spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się 18 września 2015r. na promie Stena Line w rejsie integracyjnym członków KO 70 BKG do Karlskrony

VI spotkanie członków Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się 1 października 2015r. na terenie Politechniki Gdańskiej, w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ. Uchwalono składy zespołów tematycznych KO kongresu, zaplanowano rozesłanie KOMUNIKATU nr I 

VII spotkanie członków Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się 5 listopada 2015r. w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ PG. Zaopiniowano treść i formę strony internetowej w tym komunikatu nr I, uzgodniono sposób kolportażu materiałów informacyjnych, zaplanowano przygotowanie komunikatu nr II.

VIII spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się w sali Rady WILiŚ PG, w dniu 26 listopada 2015r. Zaopiniowano KOMUNIKAT nr II tj. wytyczne dla Autorów i terminarz nadsyłania tekstów autorskich oraz uzgodniono wirtualny sposób REJESTRACJI uczestników kongresu. Można również przesłać zgłoszenie w postaci analogowej. Na podstawie zgłoszenia zostanie przypisany dostęp do elektronicznego systemu rejestracji. Skan zgłoszenia należy przesłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faks 58 742 13 25. 

IX spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się w dniu 21 stycznia 2016r, w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej. Podsumowano realizację dotychczasowych działań oraz treści porozumień dla sponsorów, wystawców i opiekunów medialnych. Omówiono stan organizacji szkoleń jak również zasady przygotowania wydawnictw kongresowych. 
 
X spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się w dniu 23 lutego 2016r, w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ PG. Omówiono stan przygotowań SZKOLEŃ w Gdańsku, które są początkiem obchodów 70-lecia. Analizowano aktualny stan zgłoszeń uczestników oraz publikacji kongresowych. 
 
Od 1 marca 2016r. PATRONAT MEDIALNY nad kongresem objęły branżowe czasopisma: Przegląd geodezyjny i Geodeta oraz portal internetowy Geoforum.
 
XI spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się w dniu 21 marca 2016r, w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ PG. Uwzględniono wnioski potencjalnych uczestników kongresu bez publikacji i przesunięto termin standardowego zgłoszenia do dnia 30 KWIETNIA br. Rozpoczęto uzgadnianie treści Komunikatu III tj. WCZESNY PROGRAM KONGRESU.
 
Spotkanie XII Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się w dniu 13 kwietnia 2016r, w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej. Analizowano aktualną listę uczestników kongresu, treść "Wczesnego programu BKG" oraz skuteczność informacji medialnych. Powołano zespoły robocze ds. wystawy, materiałów do druku ...
 
Podsumowujące spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się w dniu 12 maja 2016r, w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ Politechniki Gdańskiej. Uzgodniono treść KOMUNIKATU nr III "Wstępny program BKG". Przygotowano materiały dla uczestników kongresu.
 
                                            DO ZOBACZENIA 2 czerwca - INAUGURACJA godz. 10:15 Aula PG
 
PATRONAT nad Bałtyckim Kongresem Geodezyjnym objął JM Rektor Politechniki Gdańskiej Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG.
 
PATRONAT HONOROWY nad Bałtyckim Kongresem Geodezyjnym sprawują:
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wicepremier, Pan Jarosław Gowin
 • Minister Infrastruktury i Budownictwa, Pan Andrzej Adamczyk
 • Główny Geodeta Kraju, Pan Kazimierz Bujakowski
 • Wojewoda Pomorski, Pan Dariusz Drelich
 • Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk
 • Prezydent Miasta Elbląga, Pan Witold Wróblewski
 • Prezydent Miasta Gdańska, Pan Paweł Adamowicz
 • Prezydent Miasta Gdyni, Pan Wojciech Szczurek
 • Prezydent Miasta Sopotu, Pan Jacek Karnowski
oraz organizacje:
 • Geodezyjna Izba Gospodarcza
 • Naczelna Organizacja Techniczna w Gdańsku, NOT
 • Polska Geodezja Komercyjna
 • Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
 
Sprawdź i zapamiętaj ! 
 

2016.05.17

Więcej

Florianie i Barbaro !

Przyjmijcie od nas najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci ukochanego taty i teścia.

Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku

 

2016.05.11

Więcej

W dniu 9 maja 2016 r., na kilka dni przed BKG'2016, odbyło się 3 spotkanie z weteranami zawodu, reprezentantami gdańskiego Koła Seniorów. Do naszego grona dołączył kol. Henryk Lenartowicz (rocznik 1939), który z zadowoleniem przyjął zaproszenie do KOMITETU HONOROWEGO Jubileuszu 70-lecia Oddziału SGP w Gdańsku. Atrakcją spotkania były przywiezione z Malborka XIX wieczne zarysy pomiarowe. Zdecydowano o ich zaprezentowaniu na kongresowej wystawie podczas obchodów jubileuszu w dniach 2-4 czerwiec br.

ZAPRASZAMY !!!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności