Informacje - Oddział w Gdańsku

2016.06.05

Więcej

Bałtycki Kongres Geodezyjny za nami ...

http://www.gugik.gov.pl/Pod patronatem honorowym Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Geodety Kraju przez trzy dni od 2 do 4 czerwca w Gdańsku odbywał się Bałtycki Kongres Geodezyjny. W trakcie kongresu odbyły się także sesje poświęcone obchodom 70-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geomatyka 2016. Podczas obrad zorganizowano także benefis prof. Mirosława Żaka oraz sesję wspomnieniową poświęconą prof. Adamowi Żurowskiemu …

http://pomorskie.eu/-/baltycki-kongres-geodezyjnyW murach Politechniki Gdańskiej, w dniach 2-4 czerwca 2016 r. odbywa się Bałtycki Kongres Geodezyjny. Organizatorami imprezy są Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Katedra Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka …

Odznaczenie Gryfa Pomorskiego dla Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku z rąk marszałka Mieczysława Struka odebrał Ryszard Cieślukowski, prezes ZO SGP w Gdańsku.

http://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/baltycki-kongres-geodezyj-1?p_p_auth=Gz0cLFko&redirect=http%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3DGz0cLFko%26p_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_NestedTabPortlet__column-1_1%26p_p_col_count%3D2

https://opegieka.pl/Aktualno%C5%9Bci/Aktualno%C5%9Bci/Post/8756 

http://www.psbgdansk.pl/02-czerwca-2016-roku-baltycki-kongres-geodezyjny-patronat-klas-geodezyjnych/

http://geoforum.pl/?page=news&id=21922&link=kongres-w-10-odslonach&menu=46812,46820 

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Baltycki-Kongres-geodezyjny-w-Gdansku-reper-na-granicy-Gdanska-i-Sopotu,a,54770

http://www.stpuk.org/content/ba%C5%82tycki-kongres-geodezyjny 

http://gisplay.pl/konferencje/136-konferencje/5903-baltycki-kongres-geodezyjny-w-gdansku.html

http://unikonferencje.pl/miniona/konf-6u5usaheve

http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/index.html?Conf_ID=38653

 

DZIĘKUJEMY !

2016.06.02

Więcej

2 czerwiec 2016r. - Sesja Plenarna 70 SGP w Gdańsku

P1  Laudacja prof. Mirosława Żaka 11.30 - R. Rus

P2  Wspomnienie prof. Adama Żurowskiego 11.45 - M. Żurowska

2 czerwiec 2016r. - FORUM GEODEZJI nr I

P3  Program zadań G-K na lata 2016-2025 - K. Bujakowski

P4  Przepisy prawa G-K i ich niedoskonałość - L. Pietrzak

P5  Przepis na geodezję przyjazną gospodarce - B. Grzechnik

P6  Uprawnienia w geodezji - St. Cegielski

P7  Geomatyczne przedsiębiorstwo INNOWACYJNE - F. Romanowski

P8  R&D w geodezji, przykłady prac w OPEGIEKA - A. Augustynowicz

3 czerwiec 2016r. - FORUM GEODEZJI nr II

P9  System Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego SITWP - T. Jewsienia

P10  Geodeta i Inżynier budownictwa - w jednym stali domu? - M. Tomaszewska-Pestka/K. Bara + AeroCasco Dron - T. Dolata

P11  Geodezja - impulsem informatycznym rozwoju samorządu - B. Koczot

P12  Polskie Morskie Mapy Nawigacyjne Biura Hydrograficznego - A. Dolecki

P13  Zagadnienia technologiczne, prawne i informatyczne dużych opracowań geodezyjnych na przykładzie ZSIN faza I - K. Kaim

P14  INSTYTUCJA KATASTRU – skuteczna zmiana w administracji - B. Nogalski/A. Klimek

Zadanie "Forum Geodezyjne Innowacje w Geodezji" finansowane w ramach umowy 965/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Agenda SESJI i FORUM oraz Abstrakty GEOMATYKA’2016

Zadanie "Geomatyka 2016"  finansowana w ramach umowy 965/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

2016.05.25

Więcej

OBCHODY 70-lecia Oddziału SGP w Gdańsku zorganizujemy w czerwcu 2016 roku ! 

W dniu 11 czerwca 2015r. w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu. Członków komitetu powitał Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, a słowo wstępne wygłosił Prezes Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku. Uzgodniono zakres obowiązków członków komitetu. Opracowano ramowy plan pracy. Wyznaczono podstawowe kierunki ...

II spotkanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 70-lecia oddziału gdańskiego SGP odbyło się w dniu 25 czerwca 2015r. Przyjęto, że jubileusz będzie zorganizowany pod nazwą: BAŁTYCKI KONGRES GEODEZYJNY Z OKAZJI 70-LECIA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH W GDAŃSKU.

III spotkanie Komitetu Organizacyjnego BKG'2016 odbyło się 14 lipca 2015r. w sali 406 HYDRO (budynek nr 20) tj. w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ. Najważniejsze ustalenia tego spotkania to ramowy program obejmujący m.in.: uroczysta sesja inauguracyjna kongresu, seminaria geomatyczne wraz z wystawą, forum geodezji, prezentacja CB-R OPEGIEKA-Elbląg oraz "Uroczysta kolacja" i "Biesiada przyjaciół".

IV spotkanie Komitetu Organizacyjnego BKG'2016 odbyło się 8 września 2015r. w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ. Opracowano szczegółowy program kongresu wraz z imprezami towarzyszącymi. Działa już strona internetowa www.bkg.geomatyka.eu na której na bieżąco będziemy informować zainteresowanych szczegółami uczestnictwa w jubileuszu ...

V spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się 18 września 2015r. na promie Stena Line w rejsie integracyjnym członków KO 70 BKG do Karlskrony

VI spotkanie członków Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się 1 października 2015r. na terenie Politechniki Gdańskiej, w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ. Uchwalono składy zespołów tematycznych KO kongresu, zaplanowano rozesłanie KOMUNIKATU nr I 

VII spotkanie członków Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się 5 listopada 2015r. w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ PG. Zaopiniowano treść i formę strony internetowej w tym komunikatu nr I, uzgodniono sposób kolportażu materiałów informacyjnych, zaplanowano przygotowanie komunikatu nr II.

VIII spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się w sali Rady WILiŚ PG, w dniu 26 listopada 2015r. Zaopiniowano KOMUNIKAT nr II tj. wytyczne dla Autorów i terminarz nadsyłania tekstów autorskich oraz uzgodniono wirtualny sposób REJESTRACJI uczestników kongresu. Można również przesłać zgłoszenie w postaci analogowej. Na podstawie zgłoszenia zostanie przypisany dostęp do elektronicznego systemu rejestracji. Skan zgłoszenia należy przesłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faks 58 742 13 25. 

IX spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się w dniu 21 stycznia 2016r, w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej. Podsumowano realizację dotychczasowych działań oraz treści porozumień dla sponsorów, wystawców i opiekunów medialnych. Omówiono stan organizacji szkoleń jak również zasady przygotowania wydawnictw kongresowych. 
 
X spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się w dniu 23 lutego 2016r, w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ PG. Omówiono stan przygotowań SZKOLEŃ w Gdańsku, które są początkiem obchodów 70-lecia. Analizowano aktualny stan zgłoszeń uczestników oraz publikacji kongresowych. 
 
Od 1 marca 2016r. PATRONAT MEDIALNY nad kongresem objęły branżowe czasopisma: Przegląd geodezyjny i Geodeta oraz portal internetowy Geoforum.
 
XI spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się w dniu 21 marca 2016r, w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ PG. Uwzględniono wnioski potencjalnych uczestników kongresu bez publikacji i przesunięto termin standardowego zgłoszenia do dnia 30 KWIETNIA br. Rozpoczęto uzgadnianie treści Komunikatu III tj. WCZESNY PROGRAM KONGRESU.
 
Spotkanie XII Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się w dniu 13 kwietnia 2016r, w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej. Analizowano aktualną listę uczestników kongresu, treść "Wczesnego programu BKG" oraz skuteczność informacji medialnych. Powołano zespoły robocze ds. wystawy, materiałów do druku ...
 
Podsumowujące spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG'2016 odbyło się w dniu 12 maja 2016r, w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ Politechniki Gdańskiej. Uzgodniono treść KOMUNIKATU nr III "Wstępny program BKG". Przygotowano materiały dla uczestników kongresu.
 
                                            DO ZOBACZENIA 2 czerwca - INAUGURACJA godz. 10:15 Aula PG
 
PATRONAT nad Bałtyckim Kongresem Geodezyjnym objął JM Rektor Politechniki Gdańskiej Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG.
 
PATRONAT HONOROWY nad Bałtyckim Kongresem Geodezyjnym sprawują:
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wicepremier, Pan Jarosław Gowin
 • Minister Infrastruktury i Budownictwa, Pan Andrzej Adamczyk
 • Główny Geodeta Kraju, Pan Kazimierz Bujakowski
 • Wojewoda Pomorski, Pan Dariusz Drelich
 • Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk
 • Prezydent Miasta Elbląga, Pan Witold Wróblewski
 • Prezydent Miasta Gdańska, Pan Paweł Adamowicz
 • Prezydent Miasta Gdyni, Pan Wojciech Szczurek
 • Prezydent Miasta Sopotu, Pan Jacek Karnowski
oraz organizacje:
 • Geodezyjna Izba Gospodarcza
 • Naczelna Organizacja Techniczna w Gdańsku, NOT
 • Polska Geodezja Komercyjna
 • Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
 
Sprawdź i zapamiętaj ! 
 

2016.05.17

Więcej

Florianie i Barbaro !

Przyjmijcie od nas najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci ukochanego taty i teścia.

Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku

 

2016.05.11

Więcej

W dniu 9 maja 2016 r., na kilka dni przed BKG'2016, odbyło się 3 spotkanie z weteranami zawodu, reprezentantami gdańskiego Koła Seniorów. Do naszego grona dołączył kol. Henryk Lenartowicz (rocznik 1939), który z zadowoleniem przyjął zaproszenie do KOMITETU HONOROWEGO Jubileuszu 70-lecia Oddziału SGP w Gdańsku. Atrakcją spotkania były przywiezione z Malborka XIX wieczne zarysy pomiarowe. Zdecydowano o ich zaprezentowaniu na kongresowej wystawie podczas obchodów jubileuszu w dniach 2-4 czerwiec br.

ZAPRASZAMY !!!

2016.04.27

Więcej

30 kwietnia br. mija termin REJESTRACJI STANDARDOWEJ uczestnictwa w obchodach 70-lecia oddziału SGP w Gdańsku. 

AGENDA KONGRESU  a wkrótce KOMUNIKAT III z PROGRAMEM KONGRESU

ZAPRASZAMY !

Sprawdź i zapamiętaj !

2016.04.14

Więcej
14 kwietnia 2016 r. [czwartek] w siedzibie „NOT” w Gdańsku, ul. Rajska 6 (sala E) o godzinie 13:00 odbyło się otwarte zebranie gdańskiego Zarządu Oddziału SGP.
Chwilą ciszy uczczono  pamięć zmarłego kol. prof. Adama Żurowskiego.
W imieniu KO BKG'2016 do Komitetu Honorowego kongresu zaproszono kol. Prezesa Ryszarda Cieślukowskiego. 
Zrealizowano następujący program zebrania:
1/. Informacja o aktualnej sytuacji w geodezji, w tym posiedzenie ZG SGP z dnia 6.04.br.
Kol. Ryszard Rus złożył sprawozdanie z przebiegu obrad Zarządu Głównego.
2/. Analiza sytuacji w ODGiK-Gdańsk.
Dyrektor Wydziału Geodezji UM Gdańsk kol. Bogumił Koczot, wspólnie z Geodetą Województwa Pomorskiego kol. Tomaszem Jewsienia przedstawili nurtujące problemy w prowadzeniu i obsłudze ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. W burzliwej dyskusji uzgodniono możliwości poprawy ich funkcjonowania.
3/. Omówienie spraw związanych z organizacją obchodów 70–lecia SGP w Gdańsku.
Kol. Ryszard Rus poinformował zebranych o stanie zaawansowania prac w przygotowaniu kongresu, w tym o sukcesie w organizacji 2 szkoleń stanowiących oficjalny początek obchodów jubileuszu. W uzupełnieniu kol. Barbara Kaczmarczyk przedstawiła wyniki ankiety jaką wypełnili uczestnicy szkoleń. Są one tak ciekawe, że zebrani uznali je jako tezy do planu pracy oddziału. 
4/. Przyjęcie stosownych uchwał, w tym na temat nowych członków SGP.
Z zadowoleniem należy przekazać informację, że przyjęto 11 nowych (młodych) członków SGP.
Przyjęto uchwałę o konieczności aktualizacji listy członków oddziału w tym windykacji składek członkowskich.
5/. Sprawy bieżące.
ZO akceptuje możliwość zawarcie porozumienia o objęciu patronatem PSB w Gdańsku z ukierunkowaniem na uczniów Technikum Geodezyjnego.
Organizuje się grupa chętnych na wyjazd w czerwcu, na obchody 70-lecia ZO Wrocław połączone z posiedzeniem ZG SGP.
Kol. Jakub Szulwic zaprosił na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Uczelnianego Hevelius, które odbędzie się 29 kwietnia br. WYNIKI WYBORÓW: Prezesem Koła Hevelius i Członkiem Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku została wybrana Kol. Daria Filipiak-Kowszyk. Członkami Zarządu Koła zostali wybrani: Kol. Katarzyna Bobkowska i Kol. Szymon Bloch.
 
ZAPRASZAŁA w imieniu Prezesa ZO i protokółowała
           Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO 

2016.04.12

Więcej

W dniu 12 kwietnia 2016 r., jako konsekwencja ustaleń spotkania z 8 marca br., w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Oddziału SGP w Gdańsku, odbyło się 2 spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego BKG’2016 z SENIORAMI, reprezentantami gdańskiego Koła Seniorów SGP. Chwilą ciszy uczczono pamięć o kol. prof. Adamie Żurowskim. Tak jak miesiąc temu obecni byli kol.: Piotr Góral (rocznik 1932), Zbigniew Koziarz (rocznik 1931), Artur Orzeł (rocznik 1932) oraz Mieczysław Szułczyński (rocznik 1927), a także Jan Gładki (rocznik 1936). Tadeusz Kalinowski (rocznik 1937), Krzysztof Rylik (rocznik 1935) oraz Romuald Żołędziejewski (rocznik 1932). Kolejną grupę weteranów zawodu zaproszono do KOMITETU HONOROWEGO Kongresu.

Wspominano koleżanki i kolegów, którzy wnieśli swym działaniem społeczno-zawodowym wiele inicjatyw na rzecz geodetów, kartografów, klasyfikatorów, rzeczoznawców. Z zadowoleniem należy odnotować, że decyzja o przygotowaniu KALENDARIUM wydarzeń z okresu 70 lat działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Pomorzu i Warmii była przysłowiowym „STRZAŁEM w 10”. Pani Ewa Witkowska – Dyrektor WBGiTR w Gdańsku (nota bene zaproszona do Komitetu Honorowego BKG) udostępniła historię biura, a kol. Zbigniew Koziarz materiały 95-lecia Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Do opracowania włączyli się również koledzy z Elbląga: Janusz Augustynowicz (rocznik 1943) oraz Wiesław Rynkiewicz (rocznik 1940). Kalendarium będzie udostępnione uczestnikom kongresu ...

Galeria FOTO autorstwa Basi Kaczmarczyk.

2016.04.01

Więcej
W dniu 4 marca br. w NOT-Gdańsk odbyło się SZKOLENIE nr 1, które stanowiło jednocześnie rozpoczęcie obchodów jubileuszu 70-lecia gdańskiego oddziału SGP. Kolega Ryszard Rus w imieniu ZO SGP oraz Komitetu Organizacyjnego BKG'2016 powitał uczestników szkolenia (70 osób) i wręczył Tomaszowi JEWSIENI (Geodeta Województwa Pomorskiego) zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym kongresu. 
Szkolenie nr 1 prowadziła kol. Miłka Pietrzak. Podczas 6 godzinnych zajęć, zaprezentowano ponad 600 slajdów nt. EGiB, granic działek ewidencyjnych i nieruchomości oraz linii brzegu. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały ze szkolenia w postaci plików pdf na specjalnie przygotowanym gadżecie, którego sponsorem była firma DIAZ z Gdańska. Galeria FOTO autorstwa kol. Basi Kaczmarczyk.
 
Kolejne szkolenie odbyło się 4 kwietnia br. Prowadzącym był kol. Mirosław Puzia (Śląski WINGiK) nt. „Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa w świetle nowych zasad tworzenia, aktualizacji i udostępniania powiatowej bazy GESUT, bazy BDOT500 oraz mapy zasadniczej”. Zrealizowany został następujący plan szkolenia:
 • Powiatowy GESUT oraz koordynacja usytuowania projektowanych sieci
 • Baza BDOT500 oraz Mapa Zasadnicza, jako standardowe opracowanie kartograficzne
 • Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa po zmianie PB

Podczas 6 godzinnych zajęć, zaprezentowano ponad 200 slajdów. Na zakończenie długotrwała dyskusja zapewne nie rozwiała wszystkich wątpliwości w sprawie najczęściej popełnianych błędów przez Wykonawców oraz Weryfikatorów prac geodezyjnych w PODGiK. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały w postaci plików pdf na specjalnie przygotowanym gadżecie, którego sponsorem była firma OPEGIEKA z Elbląga.

Kolejny punkt programu obchodów 70-lecia SGP w Gdańsku to BAŁTYCKI KONGRES GEODEZYJNY. Zapraszamy 

2016.03.26

Więcej

Prof. dr hab. inż. Adam ŻUROWSKI  [3.03.1929 – 25.03.2016]

Urodził się we Lwowie. W roku 1949 po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Jeleniej Górze, rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Gdańskiej, które ukończył w 1955 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera nauk technicznych, specjalność konstrukcje budowlane. Już w roku 1953 rozpoczął pracę w charakterze asystenta w Katedrze Geodezji na Wydziale Budownictwa, z którą związał się na całe swoje życie zawodowe. W latach 1959 - 1964 odbył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera geodety, specjalność geodezja inżynieryjno-przemysłowa.

12 maja 1992 roku z rąk Prezydenta RP Lecha Wałęsy otrzymał tytuł Profesora Nauk Technicznych.

W latach 1978 - 1981 pełnił funkcję z-cy dyrektora Instytutu Hydrotechniki, w latach 1984 - 1990 prodziekana ds. Nauki Wydziału Hydrotechniki, zaś w latach 1990 - 1993 funkcję dziekana. Od roku 1985 pełnił funkcję kierownika Katedry Geodezji.

Opublikowany dorobek naukowy obejmuje ogółem ponad 100 pozycji (19 w językach obcych) w tym 94 indywidualnych, 16 współautorskich oraz 3 książki i 4 skrypty. Prof. Adam Żurowski był autorem ponad 110 opinii i recenzji, w tym 5 opinii o nadanie tytułu naukowego profesora, 1 recenzji pracy habilitacyjnej, 4 recenzji prac doktorskich oraz 16 recenzji wydawniczych książek, podręczników i skryptów dla studentów. Autor ponad 150 opracowań i ekspertyz z dziedziny geodezji inżynieryjnej oraz pomiarów kontrolnych w budownictwie.

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej znaczne było zaangażowanie profesora w organizacjach międzynarodowych i krajowych komitetach naukowych, a mianowicie w latach 1988-1992 jako przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Polskich w 4 Komisji Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) „Pomiary hydrograficzne”, w latach 1990-1998 jako członek Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, zaś w latach 1982-1999 jako członek Sekcji Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji PAN.

Prof. Adam Żurowski działał aktywnie w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich do którego przystąpił w 1970 roku. W latach 1972-1989 pełnił wiele funkcji, miedzy innymi przewodniczącego Głównej Komisji Morskiej w Gdańsku i Warszawie, członka Zarządu Oddziału w Gdańsku, członka Zarządu Sekcji Geodezji Przemysłowej w Warszawie, członka Zespołu Kwalifikacyjnego ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów w Warszawie. Był również organizatorem Ogólnopolskich Konferencji N-T „Geodezja w gospodarce morskiej”, współorganizatorem Konferencji N-T „Automatyzacja w geodezji” w Warszawie oraz redaktorem Biuletynu Technicznego SGP w Gdańsku. Członek Komitetu Naukowego konferencji naukowo-technicznej pt. „Geodezja dla potrzeb elektrowni jądrowych” zorganizowanej m.in. przez SGP oraz OPGK Gdańsk w dniach 19-21 czerwca 1986 roku, w Żarnowcu na terenie budowy (nieukończonej) pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Prof. Adam Żurowski wyróżniony został  licznymi nagrodami, wyróżnieniami i odznaczeniami państwowymi. Zmarł 25 marca 2016 roku w Gdańsku.

Pogrzebowa Msza Święta w czwartek, 31 marca br. o godz. 12:30 w Parafii Bożego Ciała w Gdańsku, ul. Piecewska 9. Ostatnie pożegnanie odbędzie się o godz. 13:30 na Łostowicach w Gdańsku.

Kondolencje oraz szczere wyrazy współczucia dla rodziny.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności