Informacje - Oddział w Gdańsku

2016.04.12

Więcej

W dniu 12 kwietnia 2016 r., jako konsekwencja ustaleń spotkania z 8 marca br., w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Oddziału SGP w Gdańsku, odbyło się 2 spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego BKG’2016 z SENIORAMI, reprezentantami gdańskiego Koła Seniorów SGP. Chwilą ciszy uczczono pamięć o kol. prof. Adamie Żurowskim. Tak jak miesiąc temu obecni byli kol.: Piotr Góral (rocznik 1932), Zbigniew Koziarz (rocznik 1931), Artur Orzeł (rocznik 1932) oraz Mieczysław Szułczyński (rocznik 1927), a także Jan Gładki (rocznik 1936). Tadeusz Kalinowski (rocznik 1937), Krzysztof Rylik (rocznik 1935) oraz Romuald Żołędziejewski (rocznik 1932). Kolejną grupę weteranów zawodu zaproszono do KOMITETU HONOROWEGO Kongresu.

Wspominano koleżanki i kolegów, którzy wnieśli swym działaniem społeczno-zawodowym wiele inicjatyw na rzecz geodetów, kartografów, klasyfikatorów, rzeczoznawców. Z zadowoleniem należy odnotować, że decyzja o przygotowaniu KALENDARIUM wydarzeń z okresu 70 lat działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Pomorzu i Warmii była przysłowiowym „STRZAŁEM w 10”. Pani Ewa Witkowska – Dyrektor WBGiTR w Gdańsku (nota bene zaproszona do Komitetu Honorowego BKG) udostępniła historię biura, a kol. Zbigniew Koziarz materiały 95-lecia Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Do opracowania włączyli się również koledzy z Elbląga: Janusz Augustynowicz (rocznik 1943) oraz Wiesław Rynkiewicz (rocznik 1940). Kalendarium będzie udostępnione uczestnikom kongresu ...

Galeria FOTO autorstwa Basi Kaczmarczyk.

2016.04.01

Więcej
W dniu 4 marca br. w NOT-Gdańsk odbyło się SZKOLENIE nr 1, które stanowiło jednocześnie rozpoczęcie obchodów jubileuszu 70-lecia gdańskiego oddziału SGP. Kolega Ryszard Rus w imieniu ZO SGP oraz Komitetu Organizacyjnego BKG'2016 powitał uczestników szkolenia (70 osób) i wręczył Tomaszowi JEWSIENI (Geodeta Województwa Pomorskiego) zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym kongresu. 
Szkolenie nr 1 prowadziła kol. Miłka Pietrzak. Podczas 6 godzinnych zajęć, zaprezentowano ponad 600 slajdów nt. EGiB, granic działek ewidencyjnych i nieruchomości oraz linii brzegu. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały ze szkolenia w postaci plików pdf na specjalnie przygotowanym gadżecie, którego sponsorem była firma DIAZ z Gdańska. Galeria FOTO autorstwa kol. Basi Kaczmarczyk.
 
Kolejne szkolenie odbyło się 4 kwietnia br. Prowadzącym był kol. Mirosław Puzia (Śląski WINGiK) nt. „Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa w świetle nowych zasad tworzenia, aktualizacji i udostępniania powiatowej bazy GESUT, bazy BDOT500 oraz mapy zasadniczej”. Zrealizowany został następujący plan szkolenia:
  • Powiatowy GESUT oraz koordynacja usytuowania projektowanych sieci
  • Baza BDOT500 oraz Mapa Zasadnicza, jako standardowe opracowanie kartograficzne
  • Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa po zmianie PB

Podczas 6 godzinnych zajęć, zaprezentowano ponad 200 slajdów. Na zakończenie długotrwała dyskusja zapewne nie rozwiała wszystkich wątpliwości w sprawie najczęściej popełnianych błędów przez Wykonawców oraz Weryfikatorów prac geodezyjnych w PODGiK. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały w postaci plików pdf na specjalnie przygotowanym gadżecie, którego sponsorem była firma OPEGIEKA z Elbląga.

Kolejny punkt programu obchodów 70-lecia SGP w Gdańsku to BAŁTYCKI KONGRES GEODEZYJNY. Zapraszamy 

2016.03.26

Więcej

Prof. dr hab. inż. Adam ŻUROWSKI  [3.03.1929 – 25.03.2016]

Urodził się we Lwowie. W roku 1949 po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Jeleniej Górze, rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Gdańskiej, które ukończył w 1955 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera nauk technicznych, specjalność konstrukcje budowlane. Już w roku 1953 rozpoczął pracę w charakterze asystenta w Katedrze Geodezji na Wydziale Budownictwa, z którą związał się na całe swoje życie zawodowe. W latach 1959 - 1964 odbył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera geodety, specjalność geodezja inżynieryjno-przemysłowa.

12 maja 1992 roku z rąk Prezydenta RP Lecha Wałęsy otrzymał tytuł Profesora Nauk Technicznych.

W latach 1978 - 1981 pełnił funkcję z-cy dyrektora Instytutu Hydrotechniki, w latach 1984 - 1990 prodziekana ds. Nauki Wydziału Hydrotechniki, zaś w latach 1990 - 1993 funkcję dziekana. Od roku 1985 pełnił funkcję kierownika Katedry Geodezji.

Opublikowany dorobek naukowy obejmuje ogółem ponad 100 pozycji (19 w językach obcych) w tym 94 indywidualnych, 16 współautorskich oraz 3 książki i 4 skrypty. Prof. Adam Żurowski był autorem ponad 110 opinii i recenzji, w tym 5 opinii o nadanie tytułu naukowego profesora, 1 recenzji pracy habilitacyjnej, 4 recenzji prac doktorskich oraz 16 recenzji wydawniczych książek, podręczników i skryptów dla studentów. Autor ponad 150 opracowań i ekspertyz z dziedziny geodezji inżynieryjnej oraz pomiarów kontrolnych w budownictwie.

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej znaczne było zaangażowanie profesora w organizacjach międzynarodowych i krajowych komitetach naukowych, a mianowicie w latach 1988-1992 jako przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Polskich w 4 Komisji Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) „Pomiary hydrograficzne”, w latach 1990-1998 jako członek Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, zaś w latach 1982-1999 jako członek Sekcji Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji PAN.

Prof. Adam Żurowski działał aktywnie w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich do którego przystąpił w 1970 roku. W latach 1972-1989 pełnił wiele funkcji, miedzy innymi przewodniczącego Głównej Komisji Morskiej w Gdańsku i Warszawie, członka Zarządu Oddziału w Gdańsku, członka Zarządu Sekcji Geodezji Przemysłowej w Warszawie, członka Zespołu Kwalifikacyjnego ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów w Warszawie. Był również organizatorem Ogólnopolskich Konferencji N-T „Geodezja w gospodarce morskiej”, współorganizatorem Konferencji N-T „Automatyzacja w geodezji” w Warszawie oraz redaktorem Biuletynu Technicznego SGP w Gdańsku. Członek Komitetu Naukowego konferencji naukowo-technicznej pt. „Geodezja dla potrzeb elektrowni jądrowych” zorganizowanej m.in. przez SGP oraz OPGK Gdańsk w dniach 19-21 czerwca 1986 roku, w Żarnowcu na terenie budowy (nieukończonej) pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Prof. Adam Żurowski wyróżniony został  licznymi nagrodami, wyróżnieniami i odznaczeniami państwowymi. Zmarł 25 marca 2016 roku w Gdańsku.

Pogrzebowa Msza Święta w czwartek, 31 marca br. o godz. 12:30 w Parafii Bożego Ciała w Gdańsku, ul. Piecewska 9. Ostatnie pożegnanie odbędzie się o godz. 13:30 na Łostowicach w Gdańsku.

Kondolencje oraz szczere wyrazy współczucia dla rodziny.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

2016.03.23

Więcej
 
Niech na jigła z jastrowégò jałówca
wënëkô wszëtką chërã i zgniłotã,
Wniese w dëszã snôżi zymk – cepłi, fùl redotë.
A no jôjkò z Wiôldżi Nocë
przëbôcziwô nôpiãkniészé sztërczi z dôrënkama miłotë.
A ne Swiãta Zmartwëchwstaniô Pana
parminiama seją w całym żëcym.

2016.03.12

Więcej

W dniu 8 marca 2016 r., w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Oddziału SGP w Gdańsku, odbyło się spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego BKG’2016 z SENIORAMI, reprezentantami gdańskiego Koła Seniorów SGP: Piotr Góral (rocznik 1932 - Przewodniczący Koła), Zbigniew Koziarz (rocznik 1931), Artur Orzeł (rocznik 1932) oraz Mieczysław Szułczyński (rocznik 1927). Weteranów zawodu zaproszono do KOMITETU HONOROWEGO Kongresu.

Podczas ponad 3 godzinnego spotkania ożyły wspomnienia o PASJI DO ZAWODU. Przypomniano różne zabawne anegdoty z pracy w terenie. Wrócono pamięcią do sprzętu pomiarowego (m.in. amerykańskie teodolity z 4 śrubami ustawczymi), reformy rolnej, komasacji i klasyfikacji gruntów, inwentaryzacji mienia, związkach interdyscyplinarnych w tym z hydrografią, a nawet pracach na „Eksporcie” …

Wspominano koleżanki i kolegów, którzy wnieśli swym działaniem społeczno-zawodowym wiele inicjatyw dla środowiska geomatycznego. Podjęta została decyzja o przygotowaniu KALENDARIUM wydarzeń z okresu 70 lat działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Wybrzeżu. Opracowanie będzie udostępnione uczestnikom Kongresu.

Galeria FOTO [B.Kaczmarczyk]  -

2016.01.24

Więcej

Rok 2016 dla gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich, jest rokiem szczególnym - rokiem Jubileuszu 70-lecia. Obchody Jubileuszu rozpoczynamy od organizacji dwóch szkoleń w Gdańsku, adresowanych do służby geodezyjnej i kartograficznej stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, wykonawców prac geodezyjnych oraz osób przygotowujących się do egzaminów na uprawnienia zawodowe oraz studentów geodezji przed absolutorium:

  1. W dniu 4 marca 2016 r. (piątek) szkolenie nr 1 poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak, „Procedury i czynności geodezyjno-administracyjne związane z przebiegiem granic działek ewidencyjnych oraz granicami nieruchomości w tym ustalenie linii brzegu”
  2. W dniu 4 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) szkolenie nr 2 poprowadzi mgr inż. Mirosław Puzia, „Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa w świetle nowych zasad tworzenia, aktualizacji i udostępniania powiatowej bazy GESUT, bazy BDOT500 oraz mapy zasadniczej”.

      ZAPROSZENIE          INFO: Szkolenie NR 1          INFO: Szkolenie NR 2          ZAREKLAMUJ SIĘ

2015.12.28

Więcej

ALFABET  GEODETÓW  na  NOWY  ROK

A [alidada] anioła stróża u boku
B [busola] budżetów milionowych
C [centrowanie] czasu wolnego dla siebie
D [działka] dobrego prawa
E [excentr] ekskluzywnych wakacji
F [faktura] fury pełnej kasy
G [granica] gwiaździstego nieba
H [hektar] horoskopu korzystnego
I [instrukcja] i oprócz tego:
J [justowanie] jasności umysłu
K [kąt] kolorowych chwil
L [libela] lotów wysokich
Ł [łata] łatwych zleceń
M [mapa] miłości do konkurencji
N [niwelator] nieprzemijającej mądrości
O [odczyt] oddechu od codzienności
P [paralaksa] pogodnych dni
R [redukcja] romantycznych wieczorów
S [skala] szalonych nocy
Ś [świadek] świadomych decyzji
T [tyczka] tylko spełnionych marzeń
U [układ] uroku osobistego
W [węgielnica] wiary w sukces
Z [zlecenie] ZDROWIA
Ż [żabka] ŻEBY NAM SIĘ ... 

2015.12.04

Więcej
Zebranie Zarządu Oddziału odbyło się w dniu 15 grudnia 2015 r. (wtorek) w siedzibie "DYREKCYJNA s.c." w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjna 6. 
Zgodnie z programem SPOTKANIA omówiono:
1. Przebieg zebrania Zarządu Głównego SGP z dnia 11.12.2015 r.
2. Przedstawienie kandydatów do odznaczeń z okazji 70 - lecia Oddziału SGP w Gdańsku.
3. Sprawy aktualne (przygotowania do BKG w tym wniosek DUN o dofinansowanie przez MNiSW)
4. Sprawy różne (zestawienie cen przeciętnych za 2015 r., szkolenie w kwietniu'2016)
5. Podjęcie stosownych uchwał (m.in. przyjęcie nowego członka kol. Tomasz Kiełb).
Chwilą ciszy uczczono śmierć kol. Bogdana RÓŻANKA.
Życzenia ŚWIĄTECZNE i noworoczne uczestnicy spotkania składali podczas uroczystej kolacji w Restauracji LaFontaine.
 
Z pozdrowieniami,
Barbara Kaczmarczyk
Sekretarz ZO SGP w Gdańsku 

2015.09.23

Więcej

Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszam na otwarte zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się dnia 29 września 2015 r. [wtorek] w siedzibie „NOT” w Gdańsku, ul. Rajska 6 (sala E) - rozpoczęcie zebrania godzina 13:00

Program zebrania:

1/  „O energetyce jądrowej z geodezją w tle” – rola pomiarów geodezyjnych w zapewnieniu niezawodności pracy elektrowni atomowych – zreferuje prof. Mirosław Żak (nota biograficzna)  

W ponad godzinnym wystąpieniu omówione zostały podstawy energetyki jądrowej, udział elektrowni jądrowych w produkcji "prądu". Zadania służb w trakcie eksploatacji elektrowni jądrowych w tym znaczenie pomiarów geodezyjnych. Metody i sprzęt jaki można zastosować przy pomiarach odkształceń i przemieszczeń w reaktorze jądrowym. ... a kończąc Pan Profesor zapytał: Jak oni TO robią?

Astronomowie robią TO po ciemku,
Matematycy robią TO z jednostkami urojonymi w grupach,
Chemicy robią TO w okresowych układach,
Geolodzy robią TO z rudą,
Paleontolodzy  w TYM grzebią,
Informatycy robią TO z ręką na myszce,
Elektrycy robią TO z oporami,
Fizycy robią TO z siłą,
Kiedy robią TO sejsmolodzy drży ziemia,
Zoolodzy robią TO ze zwierzętami,
Fizycy kwantowi robią TO w łańcuchach,
Teoretycy robią TO na papierze,
Genetycy robią TO w klonie,
Statystycy robią TO z 99 % pewnością,
Filozofowie tylko o TYm myślą,
Geodeci robią TO w terenie i kameralnie.
Co TO jest? Nauka oczywiście. I wstydźcie się, jeśli do głowy przyszło Wam zupełnie, coś innego …
 
Kolejne zrealizowane punkty programu to:
2/. Omówienie spraw związanych z organizacją obchodów 70 –lecia SGP na Pomorzu w tym podsumowanie wyjazdu integracyjnego. 
3/. Tworzenie bazy członków oddziału w wersji numerycznej wraz z weryfikacją. 
4/  Przyjęcie stosownych uchwał. 
5/  Sprawy bieżące.

 Pobierz:  Zaproszenie                     

Prezes Zarządu Oddziału SGP
Ryszard Cieślukowski  

2015.09.21

Więcej

Grupa geodetów z Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku popłynęła w rejs na trasie Gdynia - Karlskrona – Gdynia, połączony ze spotkaniem komitetu organizacyjnego i naukowego Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego organizowanego w czerwcu 2016 roku z okazji 70-cio lecia gdańskiego oddziału SGP.

Zrealizowany program wyjazdu integracyjnego:

18 wrzesień (piątek
19,30 - Odpłynięcie promu Stena Spirit do Karlskrony / Zaokrętowanie w kabinach - zakupy w sklepie „wolnocłowym”
20,30 - Kolacja (restauracja Taste)
SPOTKANIE nr 1 Komitetów BKG’2016
 
19 wrzesień (sobota)
Śniadanie (restauracja Food City)
Przypłynięcie do Karlskrony – godz. 7,45
Wyjazd autokarem z terminalu promowego po przypłynięciu promu – godz. 8,15
Przejazd do Näsum (85 km)
Wizyta w tradycyjnej suszarni chmielu w Näsum, prezentacja i kawa z ciastkiem 
Przejazd drogą widokową wokół jeziora Ivösjön
Spacer z przewodnikiem po Kristianstad i wizyta w Kościele Trójcy Świętej 
Czas wolny w Kristianstad – m.in. na zakup Surströmminga 
Przeprawa promem na wyspę Ivö na jeziorze Ivösjön 
Poszukiwanie skamieniałości (pod okiem eksperta) w dawnym kamieniołomie wapienia na wyspie Ivö, punkt widokowy 
Zamek Bäckaskog (dawny średniowieczny klasztor), położony na przesmyku między jeziorami Ivösjön oraz Oppmannasjön - ZDJĘCIE GRUPOWE 
Przejazd na terminal promowy w Karlskronie 
SPOTKANIE nr 2 Komitetów BKG’2016
Wypłynięcie promu Stena Vision do Gdyni – godz. 20,30 / bufet kolacyjny z napojami - Restauracja Taste
 
20 wrzesień (niedziela)
0,01 – 100 lat dla uczestniczki rejsu ...
6,00 - śniadanie (restauracja Taste)
7,30 - przypłynięcie promu do Gdyni
 
Pogoda znakomita, Bałtyk płaski jak stół, humory dopisywały...

Całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem w północnej części regionu Skåne (tzw. Zielona Skania). Krajobrazy wokół największego w Skåne jeziora Ivösjön; rejs promem na owianą legendami wyspę Ivö i poszukiwanie skamieniałych szczątków dinozaurów i innych prehistorycznych zwierząt w dawnym kamieniołomie wapienia. Dzięki opiece eksperta każdy miał spore szanse na dokonanie własnego „przedpotopowego” odkrycia! 

Kristianstad, czyli największe miasto regionu, założone przez duńskiego króla Chrystiana IV. Częściowo zachowana historyczna zabudowa, szerokie bulwary, dom Stanisława Leszczyńskiego a po drugiej stronie rzeki Helge nowe muzeum przyrodnicze. Wizyta w jednym z dawnych duńskich kościołów – monumentalny Kościół Trójcy Świętej w Kristianstad. Dawny średniowieczny klasztor norbertanów Bäckaskog, po reformacji zamek należący do korony duńskiej i szwedzkiej, obecnie hotel i restauracja – odwiedziny klasztornej kuchni i kościoła oraz spacer po parku nad jeziorem Oppmannasjön. Na tle zamku wykonano załączone zdjęcie uczestników.

Niestety to tylko kilkadziesiąt godzin. Ale mnóstwo, ciągle brakującego, czasu na omówienie spraw ważnych jak i mniej ważnych w gronie koleżanek i kolegów po fachu. Pozostały niezapomniane wrażenia ...

Wyjazd został zrealizowany przez firmę Stena Line Polska – spółkę wyspecjalizowaną w tego rodzaju imprezach.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności