Informacje

2020.11.02

ZADUSZKI


Dzień Zaduszny, nazywany także Zaduszkami wywodzi się z modlitw i mszy odprawianych za zmarłych zakonników w średniowiecznych klasztorach. Za inicjatora obchodów tego święta uważany jest św. Odylon, przełożony słynnego opactwa w Cluny. Na początku VII wieku św. Izydor z Sewilli zalecał mszę w intencji zmarłych w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego. Na początku IX wieku opat klasztoru w Fuldzie imieniem Egil zalecał odprawianie mszy i odmawianie psalmów za zmarłych braci w dniu 17 grudnia, w rocznicę śmierci założyciela klasztoru opata Sturmiusza. Amalary z Metzu (zm. ok. 850) postulował objęcie tym zwyczajem wszystkich zmarłych wiernych. Wskazywał na potrzebę modlitwy co najmniej raz w roku. On pierwszy zaproponował przeznaczenie na nią dnia po 1 listopada.

W 998 roku Odylon z Cluny, nawiązując do sugestii Amalarego, zapoczątkował obchody Zaduszek jako przeciwwagi dla pogańskich obrządków ku czci zmarłych. Data tego dnia zbiega się z uroczystościami ku czci zmarłych przodków obchodzonymi jesienią u Germanów, Słowian Zachodnich i Celtów. Przykładowo, u tych ostatnich obrzędy takie odprawiano w pierwszy dzień nowego roku, który przypadał 1 listopada. Święto zainicjowane przez św. Odylona w Cluny przejęły wkrótce inne klasztory benedyktyńskie i kartuskie. Już w 1008 roku było ono obchodzone w diecezji Liége. Na ziemiach polskich, jak wskazuje kalendarz cystersów z Lądu, Dzień Zaduszny zaczęto obchodzić w XII wieku. Do liturgii rzymskiej wprowadzono to święto w 1311 roku. Szybko upowszechniło się w całym Kościele zachodnim. Nie zawsze było obchodzone na początku listopada: w Mediolanie do 1582 roku przypadało one na 16 października.

Procesje w Dzień Zaduszny odprawiano już ok. 1070 roku w opactwie św. Saby, a na początku XIV wieku procesję wprowadzono w katedrze w Lyonie i Spirze. W tym czasie była też odprawiana w diecezji wrocławskiej i płockiej, od XV wieku upowszechniła się zaś w całej metropolii gnieźnieńskiej. Sobór Trydencki nałożył na każdego kapłana obowiązek odprawiania tego dnia trzech mszy świętych. Było to nawiązanie do praktyki zapoczątkowanej w XV wieku przez dominikanów z Walencji i Aragonii. W kościołach wschodnich uroczystości ku czci zmarłych obchodzono parokrotnie w roku, zwłaszcza w dni wiosenne.

Zwyczaje związane z Zaduszkami

Zaduszkom zawsze towarzyszyły różne zwyczaje nawiązujące do praktyk pogańskich. W dniu tym rozdawano chleb ubogim – w Polsce zachodniej zwyczaj ten istniał jeszcze na początku XX wieku. W Niemczech wypiekano na ten dzień specjalne chleby i kołacze obrzędowe i rozdawano w zamian za modlitwę w intencji zmarłych. W najstarszej hiszpańskiej tradycji Zaduszki są nazywane dniem rozdawania chleba.

W krajach Ameryki Łacińskiej tradycja ta łączy się z korowodami i ucztami nadającymi obchodom charakter festynu. Łączą się one ze spożywaniem jedzenia na grobach i dotykaniem grobów chlebem. Podobna tradycja istniała na Kresach Wschodnich, gdzie urządzano uczty na grobach oraz tzw. dziady znane dzięki dramatowi Adama Mickiewicza.

W średniowiecznej Polsce istniał zwyczaj zapisywania Kościołowi wsi, za które odprawiano w zamian msze intencji donatora. Śladem tego są często nazwy miejscowości (Zaduszne Pole, Zaduszniki). Wierzenia ludowe mówią o opuszczaniu przez zmarłych grobów, nawiedzaniu przez nich po północy miejsc, w których przebywali za życia. Powszechnie przyjął się też w Polsce zwyczaj odwiedzania cmentarzy wraz przyozdabianiem grobów oraz zapalania zmarłym światła (zniczy, świec, lampek).

W aktualnej, pandemicznej sytuacji, po zamknięciu cmentarzy proponuję wirtualny spacer…

Dzięki wyszukiwarce GROBNET poniżej subiektywna lista naszych geodetów-członków SGP, którym możemy zapalić znicz:

GDYNIA: Dorota Studzińska, Fryderyk Jeleń, Stanisław Olejniczak, Bogdan Różanek

ELBLĄG: Janusz Augustynowicz, Zbigniew Krzymański, Andrzej Łaski

SOPOT: Tadeusz Dąbrowski

W Gdańsku bez możliwości zapalenia zniczy: Witold Błoński , Antoni Nalepa, Jerzy Stawowski

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach żywych

R.I.P.

2020.07.06

In Memoriam_Mieczysław Szułczyński [1927-2020]


W wieku 93 lat zmarł Mieczysław Szułczyński, odszedł wspaniały geodeta z naszego środowiska. Wzorzec profesjonalizmu, kultury osobistej i koleżeństwa. Urodzony 16 czerwca 1927 r. w Poznaniu. Szkoła średnia: Gimnazjum w Poznaniu – 1947 r. oraz Państwowa Szkoła Mierniczo-Melioracyjna po zmianie nazwy Liceum Miernicze w Poznaniu – 1949 r. W roku 1969 ukończył Wydział Administracji i Prawa na Uniwersytecie Toruńskim filia w Gdańsku, uzyskując dyplom magistra prawa administracyjnego (praca dyplomowa z planowania przestrzennego). W czasie okupacji zatrudniony jako sanitariusz, a od 3 lutego 1945 roku ochotnik PCK. Pracę jako geodeta rozpoczął 15.07.1949 r. w PPM w Poznaniu, równolegle pracuje w Technikum Geodezyjnym w Poznaniu jako nauczyciel przedmiotów zawodowych (1953-1958). Od 1958 roku pracuje w Gdańsku, początkowo w Geoprojekt-Gdańsk, następnie Urząd Wojewódzki – Wydział Komunalny Oddział Geodezji pod kierownictwem Władysława Basisa. W latach 1961-1968 Biuro Urządzania Lasów w Gdyni - Główny geodeta oddziału. Kierownik Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w UM Gdańsk, miejskie biuro ds. geodezji i kartografii oraz Geodeta m. Gdańska (1968-1980). Od 1 maja 1980 r. pracuje w PWiK Gdańsk - m.in. specjalista ds. strefy ochronnej Straszyn. Prace eksportowe: Irak (1974-1975) i Libia z OPGK-Kraków (1981-1983) oraz obsługa geodezyjna budowy Lotnisko Szeremietiewo w Moskwie – 1978 rok. W OPGK-Gdańsk zatrudniony jako inspektor kontroli wewnętrznej (1984-1987). Na emeryturze od 1987 roku pracuje na zlecenie w firmie Geobis, UM Gdańsk Wydział Geodezji - geodezyjna mapa numeryczna Gdańska oraz własna działalność gospodarcza do 2010 r.

W Stowarzyszeniu Geodetów Polskich od 5.12.1949 roku, gdzie pełnił następujące funkcje:

  1. 1951 - 1954 sekretarz Zarządu Oddziału w Poznaniu
  2. 1986 - 1989 sekretarz Zarządu Oddziału w Gdańsku
  3. 2004 - 2010 członek Zarządu Oddziału w Gdańsku
  4. 1977 - 1980 Sąd Koleżeński Oddziału w Gdańsku
  5. 2010 - 2013 Sąd Koleżeński Oddziału w Gdańsku

Ostatnio aktywny członek KOŁA SENIORÓW gdańskiego SGP.

Szef Zespołu ds. technologii przy Zarządzie Oddziału w Gdańsku - współautor opracowań poradników (technologii) nt. podziałów i rozgraniczeń oraz map dc. projektowych. Autor monografii: Działalność społeczno-zawodowa geodetów na Pomorzu w okresie przedwojennym (1918 – 1939). Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Geodezyjnym w Gdańsku. Uprawnienia zawodowe nr świadectwa 6191 z dnia 26.06.1987 r. Odznaczenia państwowe:  Srebrny Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Resortowe: Złota Odznaka „Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii”, Medal „Za zasługi dla obronność kraju”. Odznaki NOT i SGP: Złota Odznaka Honorowa NOT, Diamentowa Odznaka Honorowa SGP (2008), Dyplom Honorowy Zasłużonego Seniora SGP. Podczas Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego w dniu 2 czerwca 2016 roku uhonorowany „Dyplomem w dowód uznania” wręczonym przez Dyrektora Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Panią Renatę Wypasek za wieloletnie prowadzenie zajęć w gdańskim Technikum Geodezyjnym.

W 2017 roku uroczyście obchodzono 90-lecie najstarszego, aktywnego działacza SGP na Pomorzu Gdańskim.

Uhonorowany Medalem 100-lecia SGP [nota bene osobiście nieodebrany w związku ze złym stanem zdrowia - Gala Jubileuszowa dn. 7.02.2020 r. – najstarszy z grona 100 geodetów] jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku za szczególne zasługi w służbie stowarzyszenia.

Zmarł 3 lipca 2020 r. w Gdańsku. Uroczystości żałobne odbędą się na Cmentarzu Łostowice w Gdańsku w dniu 9 czerwca 2020 r.

Niektórzy Go znali, pamiętają, a może niektórzy tylko z opowiadań. Jego długa, a jakże wspaniała droga zawodowa. Pamiętamy śp. Mietka, jako wspaniałego, ciepłego, życzliwego kolegę, człowieka o niezwykle wysokiej kulturze osobistej, profesjonalistę zawodu. Niewielu takich ludzi spotyka się na swojej drodze…

ŻEGNAJ PRZYJACIELU!.  R.I.P.  Wyrazy głębokiego współczucia dla wszystkich, których ta śmierć dotknęła.

2020.06.16

In Memoriam_AUGUSTYNOWICZ Janusz Kazimierz [1943 - 2020]


Janusz Augustynowicz, mgr inż. geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Urodził się 24 sierpnia 1943 r. w Łukowie, syn Bronisława i Lucyny. Od 1945 roku zamieszkały w Szczytnie, a od 1975 roku w Elblągu. Szkoła średnia: Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie ukończył w roku 1962. Studia wyższa: Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (1962 r.- inżynierskie, 1977 r. - magisterskie). Studia podyplomowe z Organizacji i Zarządzania: ukończył na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Ekonomiki Produkcji w 1981 roku.

Praca zawodowa: WBGiTR w Olsztynie i Elblągu (1966–1984), Urząd Wojewódzki w Elblągu (1984–1998), Zespół Szkół Budowlanych (1995–1996). 28 maja 1990 roku Wojewoda Elbląski mianował mgr inż. Janusz Augustynowicza na stanowisko Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu wraz z funkcją Geodety Województwa Elbląskiego. W tym okresie otrzymuje Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji II stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Geodezji i Kartografii dla zespołu w składzie; Janusz Augustynowicz, Sławomir Świderski i Florian Romanowski za "Opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu zasobu geodezyjnego i kartograficznego  obszaru miasta Elbląga". Uznano, że opracowanie elbląskie ma charakter innowacji organizacyjnej, stanowi kompleksowe rozwiązanie techniczne i technologiczne z możliwością wykorzystania przez inne ośrodki. Po reformie administracyjnej RP (likwidacja woj. elbląskiego) z dniem 1 stycznia 1999 roku rozpoczyna pracę jako Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Elblągu (1999–2011).

Był bardzo aktywnym członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich od 1 lutego 1967 roku. Przez wiele kadencji w latach 1983–1998 był członkiem Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku. Z rekomendacji Zarządu Głównego SGP w latach 1990–2014 uczestniczył w pracach Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

W Naczelnej Organizacji Technicznej - z ramienia Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku - uczestniczy przez wiele lat (od 1980 r.) w działalności Rady Regionalnej FSNT NOT w Elblągu pełniąc odpowiedzialne funkcje w tym: członka Zarządu wielu kadencji, Prezesa Zarządu Rady Regionalnej (1997–2000), V-Prezesa Zarządu RR (2001–2004), a ostatnio Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RR (2012–2020).

W latach 1982–2006 członek Komisji Gospodarki i Polityki Przestrzennej PAN Oddział w Gdańsku. Uprawnienia zawodowe: geodezyjne (GUGiK nr 1987 z 1985 r.), rzeczoznawca majątkowy (Minister GPiB nr 1725 z 1995 r.). W latach 1986-2013 Biegły Sądowy w zakresie geodezji. Od 2011 roku po 46 latach pracy zawodowej na emeryturze, aktywnie uczestniczy w działalności NOT Elbląg oraz SGP oddział w Gdańsku. Ponadto członek Rady Nadzorczej spółki OPEGIEKA w latach 2015-2020.

Odznaczenia państwowe, resortowe i społeczne:

  • Państwowe: Krzyże Zasługi: Brązowy (1976), Srebrny (1983), Złoty (1988), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005).
  • Resortowe: Medal za zasługi dla obronności Kraju (1990), Srebrna Odznaka za zasługi w dziedzinie Geodezji i Kartografii (1984), Odznaka Zasłużony Pracownik Rolnictwa (1980).
  • Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji II stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie geodezji i kartografii (1998).
  • Odznaki Honorowe NOT: Srebrna (1987); Złota (1991); Diamentowa (2016) oraz Medal Pamiątkowy z okazji 50-lecia NOT w Gdańsku (1997). Tytułu Zasłużony Senior NOT (2019).
  • Odznaki Honorowe SGP: Srebrna (1984) i Złota (2009). Medal 100-lecia SGP [nota bene osobiście nieodebrany w związku z wypadkiem samochodowym do jakiego doszło w drodze na Galę Jubileuszową dn. 7.02.2020 r.] jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku za szczególne zasługi w służbie stowarzyszenia.

Zmarł w dniu 12 czerwca 2020 r. w Elblągu. Msza żałobna odbędzie się 19 czerwca 2020 r. (piątek) o godzinie 11:00 w kościele Świętego Brata Alberta przy ulicy Częstochowskiej 28 w Elblągu, a po niej odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym Agrykola w Elblągu.

Janusz Augustynowicz był niekwestionowanym autorytetem zawodowym w ogólnopolskim środowisku geodezyjnym. Chętnie dzielił się wiedzą z każdym kto tego potrzebował. Był ciepłym, kulturalnym przełożonym, kolegą, przyjacielem. Był bardzo aktywny w działalności społecznej. Pozostanie w naszej pamięci na zawsze!

R.I.P.

Geodeci regionu elbląskiego i pomorskiego

 

2020.03.05

ODWOŁANE Wiosenne zebranie ZO


W związku z zagrożeniem koronawirusem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, organizator zdecydował o odwołaniu ZEBRANIA w dniu 19.03.br. Powyższe ma związek z decyzją Rządu RP o podjęciu zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2  na terenie RP [Dz. U. z 2020 r. poz. 374]. Wszystkie zgłoszenia zostają przeniesione na inny termin, a wpłaty zwrócone. O nowym, bezpiecznym terminie szkolenia, poinformuję niezwłocznie po okresie kwarantanny!

Serdecznie ZAPRASZAM na zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. [czwartek] w Gdańsku-Letnicy, ul. Sucha 12 – sala konferencyjna WBGiTR-Gdańsk. Zebranie ma charakter otwarty...

Prezes gdańskiego SGP                                                               PROGRAM

2020.03.03

ODWOŁANE 7 kwietnia szkolimy się w Gdańsku


W związku z zagrożeniem koronawirusem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, organizator zdecydował o odwołaniu SZKOLENIA w dniu 7.04.br. Powyższe ma związek z decyzją Rządu RP o podjęciu zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2  na terenie RP [Dz. U. z 2020 r. poz. 374]. Wszystkie zgłoszenia zostają przeniesione na inny termin, a wpłaty zwrócone. O nowym, bezpiecznym terminie szkolenia, poinformujemy niezwłocznie po okresie kwarantanny!     ZO SGP w Gdańsku.

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku ZAPRASZA NA SZKOLENIE.

TEMAT: Zadania geodety i organu administracji w procesie inwestycyjno-budowlanym w aspekcie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Celem szkolenia jest przybliżenie potrzeby uwzględniania w działalności inwestycyjnej, problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych, jak również omówienie spraw dotyczących rekultywacji gruntów wobec prowadzonej eksploatacji kopalin. Na szkoleniu nastąpi z jednej strony przypomnienie podstawowych pojęć i rozwiązań, tym samym ugruntowanie dotychczasowej wiedzy uczestników, a także jej poszerzenie, z drugiej strony omówienie praktycznych problemów w oparciu o orzecznictwo sądów. Szkolenie powinno doprowadzić do skuteczniejszego egzekwowania obowiązków wynikających z przepisów ustawy. Szkolenie dedykowane jest do geodetów realizujących zadania geodezyjne i kartograficzne zmierzające do zmiany przeznaczenia gruntu rolnego i leśnego na cele inwestycyjne oraz osób zajmujących się ochroną gruntów rolnych i leśnych, gospodarką nieruchomościami, ewidencją gruntów i budynków, gleboznawczą klasyfikacją gruntów.

Szkolenie poprowadzą: dr inż. Ludmiła Pietrzak - geodeta uprawniony, rzeczoznawca majątkowy, klasyfikator gruntów, Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego SGP, Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego; mgr inż. Jerzy Kozłowski - b. Naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w Departamencie Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, geodeta uprawniony; dr hab. inż. Bożena Smreczak – Pracownik naukowy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach – współautor aktualnej urzędowej tabeli klas gruntów; mgr inż. Ewa Witkowska – dyrektor WBGiTR w Gdańsku, geodeta uprawniony.

TERMIN: 7 KWIECIEŃ 2020 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 do 16.00

MIEJSCE: AMBER Hotel80-165 Gdańsk ul. Powstańców Warszawskich 45 - UCZESTNICY SZKOLENIA mają do dyspozycji bezpłatny PARKING.

Szczegóły (program, formularz zgłoszenia, lokalizacja).

Ilość miejsc ograniczona - zgłoszenia do dnia 20 marca 2020 r. - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

2019.12.24

Życzenia...


Motto:

Życzę WAM zdrowia, a resztę kombinujecie!

(Stanisław Tym)

Jak obyczaj stary głosi

Według ojców naszych wiary,

Pragnę złożyć Wam życzenia

W dniu Bożego Narodzenia.

Niech ta gwiazdka betlejemska,

Która świeci dziś o zmroku,

Doprowadzi Was szczęśliwie

Do spotkania w Nowym Roku.

PREZES SGP w Gdańsku

2019.12.02

Spotkanie świąteczno-noworoczne


Serdecznie ZAPRASZAM na zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. [wtorek] w w Gdańsku, ul. Pniewskiego 3 – sala konferencyjna OPGK w Gdańsku. Zebranie ma charakter otwarty...

Po zebraniu - Spotkanie świąteczno-noworoczne - kolacja w ZIELONEJ PAPUDZE – godz. 16:00           https://www.zielona-papuga.pl/

UWAGA: kolacja składkowa po 50 PLN od osoby – ZGŁOSZENIA wraz z wpłatą do 12.12.2019 r. u Prezesów Kół SGP, Skarbnika ZO i Sekretarza ZO

Prezes gdańskiego SGP                                                               PROGRAM

2019.11.28

Geodeci w teatrze


W Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni (największym teatrze muzycznym w Polsce - 3 sceny mieszczą łącznie ponad 1580 widzów) - 27 listopada 2019 roku grupa 42 członków i sympatyków SGP wybrała się na spektakl HAIRSPRAY - największe musicalowe wydarzenie roku…

To przebój broadwayowski, który zachwyca nie tylko imponującą obsadą (na scenie pojawia się 70 aktorów i tancerzy - dwukrotnie więcej niż w amerykańskim pierwowzorze), barwnymi kostiumami stylizowanymi na lata 60., pomysłową scenografią oraz szaloną choreografią i porywającą muzyką. Tworzy to świat nieco bajkowy na który jednak przyjemnie się patrzy, urzekający wizualnie, ale niepozbawiony ważnych problemów... [Puszysta nastolatka Tracy Turnblad wierzy, że jej przeznaczeniem jest taniec. Dziewczyna marzy o występie w znanym telewizyjnym widowisku. Autor show zachwyca się popisami Tracy i zaprasza ją do występu w programie. Nastolatka szybko zdobywa sympatię widzów, pozostawiając w cieniu dotychczasową gwiazdę widowiska].

Dla piszącego te słowa szczególnie zaskakująca postać to mama Tracy - EDNY… dlaczego? - sprawdź OBSADA

Widowisko z napisami w języku angielskim. Czas trwania: 2 h 40 min (jedna przerwa). Owacje na stojąco - BIS!

Relacjonował Ryszard, który ze Zdzisławem marzy o roli EDNY   oraz dziękuje Tomkowi i Basi za inspirację!

2019.10.31

Ku pamięci…


1 listopada szczególny dzień...

Zapalamy symboliczny znicz ku pamięci zmarłych koleżanek i kolegów, tych których już nie ma wśród nas.

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach żywych” /Karol Wojtyła/

2019.10.31

Kurs na uprawnienia w Gdańsku?


GEODETKI i GEODECI !

Studenci geodezji

Uprzejmie informuję, że Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich przy Zespole Rzeczoznawców Zarządu Głównego SGP zamierza zorganizować kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji w zakresach 1,2,4. Termin kursu zostanie określony po zgłoszeniu się grupy minimum 20 osób chętnych do udziału w kursie.

Koleżanki i Koledzy chcący wziąć udział w kursie proszeni są o przesłanie ZGŁOSZENIA drogą mailową do Sekretarza gdańskiego ZO SGP kol. Barbary Kaczmarczyk na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 listopada 2019 r. Koszt kursu nie przekroczy kwoty 1.500 PLN brutto/os. Proponowany termin 01/02’2020 – ok. 55 godzin/4 spotkania sobotnio-niedzielne. Planowane miejsce PSB w Gdańsku.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 Z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezes Oddziału SGP w Gdańsku

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności