Zostań członkiem

Data publikacji: 29.08.2013

Zgodnie ze STATUTEM Stowarzyszenia Geodetów Polskich:

Rozdział III  STATUTU SGP  „Członkowie, ich prawa i obowiązki”

§ 12

Członkami zwyczajnymi SGP mogą być:

1) inżynierowie i technicy z wykształceniem w zakresie geodezji i kartografii;

2) inni specjaliści działający zawodowo w geodezji i kartografii lub posiadający znaczące zasługi dla SGP;

3) studenci kierunków geodezyjnych.

§ 15

  1. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych SGP dokonuje prezydium zarządu Oddziału właściwego dla miejsca: zamieszkania kandydata, wykonywania przez niego zajęć zarobkowych lub też prowadzenia innej działalności w dziedzinie geodezji i kartografii – na podstawie deklaracji podpisanej przez kandydata – po stwierdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w § 12.
  2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych SGP, zainteresowanemu służy odwołanie do Zarządu Głównego za pośrednictwem właściwego prezydium zarządu Oddziału w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o tej odmowie.

Wzór deklaracji członkowskiej można pobrać w formacie MS Word: Deklaracja

a wraz z deklaracją należy wypełnić AKTUALIZACJE ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Pobierz również REGULAMIN RODO i po podpisaniu dołącz do ww. dokumentów.