Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Koła i Klub

Data publikacji: 06.06.2014

KADENCJA 2022-2026

PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU:

Ryszard Cieślukowski – Prezes honorowy

Ryszard Rus – Prezes oddziału

Tomasz Jewsienia – I Wiceprezes, członek Pomorskiej Rady FSN-T NOT

Sławomir Czkuj – II Wiceprezes, członek Zarządu Głównego z wyboru imiennego

Barbara Kaczmarczyk – Sekretarz

Zbigniew Rynkiewicz – Skarbnik

Członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego: Bartosz Ekmann, Barbara Łada, Karolina Makowska-Jarosik, Irena Mislisz, Sławomir Skorupa, Paweł Wysocki, Andrzej Żylis.

Członkowie Zarządu Oddziału – Prezesi kół i klubu: Hevelius PG – Daria Filipiak-Kowszyk; Seniorów – Elżbieta Hajdul; WBGiTR Gdańsk – Tomasz Jewsienia, OPEGIEKA Elbląg – Sławomir Czkuj; OPGK Gdańsk – Zbigniew Rynkiewicz; Pracowników Starostwa Bytów – Karol Koss; Środowiskowe 3M (Trójmiasto) – Andrzej Żylis; Klub pracowników pomorskiej administracji geodezyjnej – Magdalena Cieślik.

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Katarzyna Chomyj – Przewodnicząca

Edward Brodowski – Wiceprzewodniczący

Paweł Jędrzejewski – Sekretarz

Tadeusz Keliński – członek

Jarosław Kolasiński – członek

KOMISJA REWIZYJNA:

Eugeniusz Lepacki – Przewodniczący

Sławomir Świderski – Wiceprzewodniczący

Anna Anuszewska – Sekretarz

KOŁA i KLUB

Koło Hevelius PG – Prezes Daria Filipiak-Kowszyk / Sekretarz Karolina Makowska-Jarosik

Koło Seniorów – Prezes Elżbieta Hajdul / Sekretarz Lucyna Sobolewska

Koło WBGiTR Gdańsk – Prezes Tomasz Jewsienia / Sekretarz Ewa Witkowska

Koło OPEGIEKA Elbląg – Prezes Sławomir Czkuj / Sekretarz Barbara Romanowska

Koło OPGK Gdańsk – Prezes Zbigniew Rynkiewicz / Sekretarz Anna Kaim

Koło Pracowników Starostwa Bytów – Prezes Karol Koss / Sekretarz Magdalena Kuzio / Skarbnik Monika Kinowska

Koło Środowiskowe 3M (Trójmiasto) – Prezes Andrzej Żylis / Wiceprezes Beata Gaj / Sekretarz Anna Bielińska

Klub pracowników administracji geodezyjnej – Prezes Magdalena Cieślik / Sekretarz Beata Gaj

Teledane SGP Gdańsk 2022-2026

KADENCJA 2017 – 2022

PREZES ODDZIAŁU: TOMASZ JEWSIENIA do dnia 16.03.2018r.

PREZES ODDZIAŁU: RYSZARD RUS od dnia 16.03.2018r.

HONOROWY PREZES ODDZIAŁU: Ryszard Cieślukowski

Prezydium Zarządu:

 • Tomasz Jewsienia – Wiceprezes od dnia 16.03.2018r.
 • Kaczmarek Krystian – Wiceprezes
 • Rus Ryszard – Wiceprezes do dnia 16.03.2018r.
 • Skorupa Sławomir – Wiceprezes
 • Witkowska Ewa – Wiceprezes
 • Wysocki Paweł – Wiceprezes
 • Kaczmarczyk Barbara – Sekretarz
 • Rynkiewicz Zbigniew – Skarbnik

Członkowie Zarządu:

 • Gaj Beata – Członek
 • Gollent Katarzyna – Członek
 • Kaim Karol – Członek
 • Koss Karol – Członek
 • Maj Andrzej – Członek
 • Makowska Karolina – Członek
 • Czkuj Sławomir – Prezes Koła OPEGIEKA Elbląg
 • Filipiak-Kowszyk Daria – Prezes Koła Hevelius PG
 • Hajdul Elżbieta – Prezes Koła Seniorów
 • Ludwichowski Jerzy – Prezes Koła Środowiskowego 3M
 • Gollent Katarzyna – Prezes Koła WBGiTR Gdańsk
 • vakat – Prezes Koła OPGK Gdańsk

Komisja Rewizyjna:

 • Łada Barbara Przewodnicząca
 • Brodowski Edward – Wiceprzewodniczący
 • Sobolewska Lucyna – Sekretarz
 • Kwiatkowski Grzegorz – Członek

Sąd Koleżeński:

 • Rylik Krzysztof – Przewodniczący
 • Świderski Sławomir – Wiceprzewodniczący
 • Chomyj Katarzyna – Sekretarz
 • Keliński Tadeusz – Członek
 • Kubera Tomasz – Zastępca członka