Składki

Data publikacji: 06.06.2014
Stosownie do ustaleń §14 STATUTU Stowarzyszenia Geodetów Polskich, w którym m.in. czytamy: „Członek zwyczajny jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich”.
Zarząd Oddziału uprzejmie prosi o regularne dokonywanie wpłat na niżej podane konto bankowe NRB Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku: mBank: 58 1140 1010 0000 3522 2900 1004  najlepiej z góry za 1/2 lub cały rok.
UWAGA: Składki można opłacić również on-line: https://sgp.geodezja.org.pl/produkt/oddzial-gdansk
Wysokość obowiązującej składki miesięcznej:
– członek zwyczajny – 10 zł
– renciści i emeryci – 5 zł
– studenci i doktoranci należący do Koła Studentów, do ukończenia 26 roku życia – 2 zł
– osoby, które ukończyły 75 lat – zwolnione z opłat !
Przystąpienie do SGP (tzw. WPISOWE) – 10 zł
 
UWAGA: Informację o kwocie zaległości można uzyskać u kol. Zbigniewa Rynkiewicza – skarbnika ZO SGP w Gdańsku. 
 
ABOLICJA SKŁADKOWA: Członek skreślony może być ponownie przyjęty w trybie określonym w §17 STATUTU. Zgłaszającego się kandydata obowiązuje wówczas uregulowanie składek członkowskich za okres przynależności do SGP, tj. do dnia skreślenia, jednak nie więcej niż za dwanaście miesięcy.