Kontakt

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku

ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk

NIP 583-306-15-60

tel. 602 318 537 (Prezes Oddziału); 505 594 841 (Sekretarz Oddziału)

email: gdansk@sgp.geodezja.org.pl

KONTO BANKOWE Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku:

mBank: 58 1140 1010 0000 3522 2900 1004

 

Mapa dojazdu

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich

ul. Czackiego 3/5, pok. 416
00-043 Warszawa

Sekretarz Generalny, Pani Barbara Kosińska:  + 48 606 480 954

Biuro Zarządu Głównego:  + 48 22 826 87 51

Zespół Rzeczoznawców, Pani Małgorzata Bednarska:  + 48 604 553 912

NIP 526-000-09-62