Kontakt

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku

ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk

tel. 602 318 537 (Prezes Oddziału); 505 594 841 (Sekretarz Oddziału)

www.gdansk.sgp.geodezja.org.pl

email: gdansk@sgp.geodezja.org.pl

KONTO BANKOWE Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku:

mBank: 58 1140 1010 0000 3522 2900 1004

Mapa dojazdu

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich

ul. Czackiego 3/5, pok. 416
00-043 Warszawa

Sekretarz Generalna, Pani Barbara Kosińska:  + 48 606 480 954

Biuro Zarządu Głównego:  + 48 22 826 87 51

Zespół Rzeczoznawców:  + 48 604 553 912