100-lecie Polskiej Służby Hydrograficznej

Data publikacji: 19.02.2020

19 lutego 1920 roku Dekretem Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego (z 28.11.1919 r) powołana zostaje do działania Służba Hydrograficzna Marynarki Wojennej RP. Pierwszym szefem służby zostaje kpt. mar. Józef Unrug, późniejszy admirał i dowódca floty. Pierwszą siedzibą Urzędu jest Puck. Przejęcie mienia od administracji niemieckiej przygotowała jeszcze w styczniu 1920 r grupa oficerów w składzie: kpt. mar. Józef Unrug, por. mar. Jerzy Rychlewski i ppor. mar. Stanisław Szwarc. Pierwszym najważniejszym zadaniem związanym z utrzymaniem ciągłości żeglugi było przejęcie latarni morskich, pływającego oznakowania nawigacyjnego, instalacji na lądzie, staw, nabieżników i, oraz utworzenie służby do obsługi tych instalacji.

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej – KIEROWNICTWO – Szef BHMW – kmdr Dariusz KOLATOR / Zastępca szefa – cz.p.o. kmdr Dariusz GRABIEC

W dniu 4 lutego 2020 roku na uroczystej zbiórce na ORP Błyskawica odbyło się pożegnanie ubywającego do rezerwy byłego szefa BHMW kmdr Andrzeja Kowalskiego oraz szefa szkolenia 3. FO kmdr dr Kazimierza Pulkowskiego. W uroczystości uczestniczyli między innymi: w imieniu Inspektora MW kontradmirał Krzysztof Zdonek, dowódca 3 Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, rektor-komendant AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, szef Biura kmdr Dariusz Kolator oraz kadra jednostek Marynarki Wojennej i BHMW.

100-lecie Polskiej Służby Hydrograficznej

19 lutego 1920 r. został utworzony Urząd Hydrograficzny Marynarki Wojennej, będący pierwszą polską instytucją państwową realizującą zadania hydrograficzne na rzecz Odrodzonej Polski. Data ta jest traktowana jako początek funkcjonowania Polskiej Służby Hydrograficznej działającej zarówno w strukturach Marynarki Wojennej jak i cywilnej administracji morskiej. Mając na uwadze to, że rok 2020 jest rokiem jubileuszowym, w którym przypada 100-rocznica utworzenia Polskiej Służby Hydrograficznej, zaplanowano trzy główne punkty obchodów tej rocznicy:

19 lutego 2020 r. – uroczysta konferencja poświęcona 100-rocznicy utworzenia Polskiej Służby Hydrograficznej, organizowana przez BHMW we współpracy z Dywizjonem Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Akademią Marynarki Wojennej oraz Stowarzyszeniem Hydrografów Morskich RP, miejsce: Gdynia;

06 czerwca 2020 r. – konferencja łącząca obchody 100-lecia funkcjonowania Polskiej Służby Hydrograficznej i 60-lecia funkcjonowania archeologii morskiej z udziałem zaproszonych przedstawicieli IHO, miejsce: Gdańsk, organizowana przez BHMW oraz Narodowe Muzeum Morskie. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa i pokaz sprzętu hydrograficznego czołowych firm polskich i zagranicznych.

27 czerwca 2020 r. – impreza masowa, obchody Światowego Dnia Hydrografii (World Hydrography Day), miejsce: Gdynia – wystawa i pokaz sprzętu oraz wyposażenia hydrograficznego, seminarium producentów sprzętu i wyposażenia hydrograficznego. Całość organizowana przez BHMW, dZH MW, Urząd Morski w Gdyni oraz Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP.

Źródło: https://bhmw.gov.pl/pl/pages/100-lecie-polskiej-suzby-hydrograficznej-2019-12-27-v/

W imieniu Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku na ręce Szef BHMW – kmdr Dariusza KOLATORA skierowano LIST GRATULACYJNY następującej treści:

Szanowny Panie Komandorze,

Z okazji uroczystych obchodów 100-lecia działania Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej składam na ręce Pana Komandora, od geodetów ze Stowarzyszeniu Geodetów Polskich, najlepsze życzenia i wyrazy szacunku dla wszystkich pracowników.
19 lutego 1920 roku został utworzony Urząd Hydrograficzny Marynarki Wojennej, będący pierwszą polską instytucją państwową realizującą zadania hydrograficzne na rzecz Odrodzonej Polski.

Pragnę przekazać wyrazy najwyższego uznania i wdzięczności za zaangażowanie i nieustanną gotowość do stania na straży bezpieczeństwa. Sto lat temu nasi rodacy stanęli przed trudnym zadaniem odbudowy polskiej państwowości. Konieczne było powołanie instytucji, które zapewniłyby sprawne funkcjonowanie odrodzonego państwa. W pierwszych miesiącach wolności Naczelnik Józef Piłsudski wydał dekret, który określił zasady działania Służby Hydrograficznej Marynarki Wojennej RP.

Jesteście Państwo służbą, która od samego początku była i jest nadal aktywnie zaangażowana w zadania związane z utrzymaniem ciągłości żeglugi oraz wypełnianiem najwyższych standardów unijnych oraz międzynarodowych. Pragnę nadmienić, że 5 maja 1972 r. Stowarzyszenie Geodetów Polskich powołało Oddziałową Komisję Morską, a następnie Główną Komisję Morską przy Zarządzie Głównym SGP z siedzibą w Gdańsku. Przewodnictwo tej komisji powierzono kol. Zbigniewowi Koziarzowi, a w jej skład weszli przedstawiciele wszystkich ośrodków zajmujących się zagadnieniami hydrografii, geodezji morskiej, geodezyjnej obsługi budownictwa morskiego, przemysłu stoczniowego z Gdańska, Szczecina, Koszalina, Świnoujścia, Warszawy i Łodzi. Działała ona w ścisłym powiązaniu z oddziałową Komisją Morską w Gdańsku. Komisja podjęła różnorodne działania w zakresie określonych dla niej kierunków. Od 26 czerwca 1986 roku przewodniczącym Głównej Komisji Morskiej był kol. Adam Żurowski organizując szereg różnotematycznych sesji, sympozjów, narad i konferencji w tym na szczególną uwagę zasługują 4 cykliczne krajowe konferencje zorganizowane pn. „Geodezja w gospodarce morskiej”, które odbyły się w Trójmieście (1975 – 1997) wspólnie z BHMW i Urzędem Morskim w Gdyni. Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku podczas Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego’2016 (70-lecie oddziału) odnowił kontakt z Biurem Hydrograficznym, który zaowocował referatem autorstwa Komandora Andrzeja Doleckiego pt „Polskie Morskie Mapy Nawigacyjne”. W 2018 roku byliśmy gośćmi Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Ponadto planujemy zorganizować kolejną V „konferencję morską” celem przybliżenia czym nasi członkowie-geodeci mogą pochwalić się w pracach na rzecz gospodarki morskiej, m.in. przy wyznaczaniu i pomiarze linii podstawowej oraz przy badaniu stanu technicznego obiektów hydrograficznych z wykorzystaniem podwodnych dronów.

Dziękuję i gratuluję Szefowi Biura oraz wszystkim pracownikom Służby za Państwa aktywność i profesjonalizm. Życzę, aby Państwa działania były źródłem zawodowej satysfakcji.

Z wyrazami szacunku

Ryszard Rus    Prezes SGP w Gdańsku

Gdańsk, dnia 19 lutego 2020 r.