30 lat temu…

Data publikacji: 25.02.2019

…w piątek 24 lutego 1989 roku powołana została do życia, aktem notarialny Rp. A/a Nr 1472 na rok 1989 w Państwowym Biurze Notarialnym w Gdańsku  przed notariuszem Janiną Tyszer…, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. pn. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPeGieKa tj. spółka pracownicza w wyniku przekształceń własnościowych elbląskiego zakładu terenowego OPGK w Gdańsku. To pierwsza prywatyzacja w polskiej geodezji…

WAŻNIEJSZE DATY z działalności spółki:

1989 luty 24 Powstaje, w wyniku przekształceń własnościowych elbląskiego zakładu terenowego OPGK w Gdańsku, spółka pracownicza OPeGieKa. Prezesem Zarządu został mgr inż. Florian Romanowski.
1990 grudzień   Przedsiębiorstwo Państwowe OPGK-Gdańsk likwiduje Zakład Terenowy nr 3 w Elblągu i sprzedaje majątek spółce OPeGieKa. Wiceprezesem Zarządu OPeGieKa zostaje mgr inż. Sławomir Świderski.
1992 październik    Mgr inż. Adam Augustynowicz kończy studia na ART-Olsztyn i rozpoczyna pracę w OPeGieKa. W dniu 30 listopada 2016 zostaje PIERWSZYM Wiceprezesem Zarządu Spółki
1998 marzec 12 Staraniem KZ SGP przy OPeGieKa, Firmy OPeGieKa, Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości elbląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Elblągu zorganizowano ogólnokrajowe Seminarium-konferencja nt. „Numeryczny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”. ŁĄCZNIE do 2013 roku odbyło się XV KONFERENCJI.
2010 grudzień   W OPeGieKa: DRON (pierwszy na usługi geodezji w Polsce). W marcu 2011 – samolot SP-GEO, a kolejny SP_OPG w 2015 roku.
2011 kwiecień 27 Otwarcie GIS Center – firmy OPeGieKa w Elblągu.
2013 sierpień 13 Decyzją ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego Firma OPeGieKa Elbląg otrzymała status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Tym samym spółka dołączyła do wąskiego grona komercyjnych jednostek naukowych posiadających status centrum badawczo-rozwojowego. działalności innowacyjnej.
2014 czerwiec 24 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego „OPeGieKa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu postanawia zmienić nazwę spółki, na: OPEGIEKA Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością przy czym spółka może używać w obrocie skrótu: OPEGIEKA Sp. z o.o.

GRATULACJE – BRAWO WY ! – BRAWO MY !