Funkcjonalność a estetyka map

Data publikacji: 20.09.2018

18-19 września br. w Bibliotece Gdańskiej PAN oraz Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, odbyła się XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna pn. „Funkcjonalność a estetyka map„. Organizatorzy to: Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Biblioteka Gdańska PAN.

Rok 2018 jest jubileuszowym dla polskiej geografii i kartografii. 27 stycznia 2018 r. minęło sto lat od dnia utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Natomiast pięćdziesiąt lat temu odbyła się pierwsza Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna zorganizowana przez Komisję Kartograficzną Polskiego Towarzystwa Geograficznego, z inicjatywy prof. Franciszka Uhorczaka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Głównym tematem konferencji były zagadnienia funkcjonalności map w kontekście ich estetyki, stanowiąc zarazem jedną z imprez upamiętniających stulecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sesja posterowa obejmowała trzy wystawy:

1/. Mapa i jej historia,

2/. Między Gdańskiem, Hamburgiem a Weimarem – Europa Artura Schopenhauera,

3/. Przykłady oryginalnych przekazów kartograficznych w zasobach PAN Biblioteka Gdańska, m.in. mapa dolnego odcinka Wisły od Torunia do ujścia (przełom XIX/XX w.) – treść geograficzna naniesiona na arkusze w oparciu o siatkę kartograficzną dotyczy jedynie niewielkiego obszaru, ograniczonego do koryta rzeki i jej brzegów. Dzięki odpowiednim zabiegom introligatorskim arkusze zostały tak połączone, że rzeka zachowuje w każdym miejscu poprawność orientacji, a po złożeniu harmonijki otrzymujemy format książki.

Gdański Oddział SGP reprezentowali kol. Elżbieta Hajdul – Przewodnicząca Koła Seniorów (mgr  geografii) oraz kol. Tomasz Jewsienia – Wiceprezes (Geodeta Województwa Pomorskiego) który w imieniu Marszałka Województwa, gratulując organizatorom, wspomniał o historii „ducha” tworzenia map oraz bezduszność dzisiejszych map bazodanowych …