GGK w geodezyjnym CB-R

Data publikacji: 09.06.2016

   W dniu 3 czerwca 2016r. uczestników Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego zainteresowanych prezentacją Centrum Badawczo – Rozwojowego GIS CENTRE (CB-R) gościła spółka OPEGIEKA z Elbląga (m.in. wraz z dc4b kongresowy SPONSOR). Wśród licznej kadry kierowniczej urzędów, pracowników naukowych, studentów wizytujących firmę, gośćmi byli: Pana Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju (GGK) i Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Pan Stanisław Cegielski – Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie, Pana Bogdana Grzechnika – Przedstawiciel Zarządu Geodezyjnej Izby Gospodarczej oraz prof. Mirosław Żak.                   SZCZEGÓŁY TUTAJ