IZBA (retro) MIERNICZO-GEODEZYJNA w elbląskiej spółce OPEGIEKA

Data publikacji: 28.05.2020

15 maja 2020 r. zakończyła się czasowa prezentacja WYSTAWY 4 BIURKA w elbląskim Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Przedstawiciele gdańskiego SGP przekazali dyrektorowi muzeum podziękowania wraz z egzemplarzem pierwszego tomu Słownika Biograficznego Geodetów i Kartografów Polskich. W okolicznościowym adresie czytamy:

W związku z zakończeniem trwania wystawy czasowej p.n. 4 BIURKA na terenie elbląskiego Muzeum Archeologiczno-Historycznego proszę przyjąć od gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich serdeczne podziękowania.

Ekspozycja 4 BIURKA to stanowiąca hołd geodetów Pomorza Gdańskiego na 100-lecie POLSKIEJ (niepodległej) GEODEZJI w formie „zagraconych” biurek pełnych dokumentów
i przyrządów z epoki, a ich uzupełnieniem instrumenty geodezyjne, podręczniki i książki sprzed lat. Ogółem zaprezentowano ponad 300 eksponatów w formie czterech warsztatów pracy:

  1. mierniczego (przysięgłego) z lat międzywojnia [1919-1939];
  2. mierniczego-geodety z okresu po II wojnie światowej [1945-1969];
  3. geodety z czasów PRL [1970-1990];
  4. współczesnego geomatyka – XXI wiek,

których uzupełnieniem był: stół konferencyjny oraz regał z historyczną literaturą.

Jubileusz 100-lecia stowarzyszenia to niezwykłe święto i wydarzenie w trakcie, którego dokonaliśmy oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczyliśmy cele i zadania na przyszłość. Jubileusz SGP był podsumowaniem działalności społecznej, organizatorskiej, technicznej i zawodowej geodetów polskich. Skłonił do refleksji, wspomnień i przemyśleń.

Okres prezentacji wystawy w MAH [nota bene muzeum zostało uhonorowane przez SGP medalem AMIGO SOCIETAS] stanowił możliwość zapoznania szerszego grona społeczności ze specyfiką naszego zawodu. Docelowe miejsce wystawy zostało zorganizowane w pomieszczeniach elbląskiej firmy OPEGIEKA. Dzięki uprzejmości władz spółki kolejne pokolenia geodetów będą miały możliwość doświadczyć jak na przestrzeni lat postępowało doskonalenie narzędzi pracy, jak kształtowały się umiejętności człowieka, nie tylko techniczne. Retro_GEOizba ma charakter ekspozycji stałej z możliwością uzupełniania o kolejne eksponaty „z epoki”.

Merytoryczną opieką izba została otoczona przez Koło Zakładowe SGP przy OPEGIEKA.  ZAPRASZAMY!  Elbląg, Al. Tysiąclecia 11

Dla przypomnienia, geodezyjno-kartograficzne eksponaty sprzed lat można zobaczyć:

MUZEUM GEODEZYJNE w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym w nowej siedzibie przy ul. Biograficzna 2, 01-991 Warszawa-Młociny  http://muzeum.wpg.com.pl/

MUZEUM GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE w Opatowie (Powiatowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji) przy ul. Szpitalna 4A, 27-500 Opatów  https://www.facebook.com/MuzGeoKart/ / http://www.pcktir.opatow.pl/