Kamienne Serce Miasta Gdańska

Data publikacji: 19.09.2018

W bruk ulicy Św. Ducha, w punkcie, który wyznacza historyczny środek Gdańska, zamontowano kamień, który został uroczyście odsłonięty w sobotę, 15 września br. Pod kamień położono „kapsułę czasu” czyli butelkę ze sprawozdaniem …

Kamienne serce to projekt Tomasza Jażdżewskiego. Serce według projektu zwycięzcy wykonane jest z bloku granitu rapakiwi o bryle walca i wymiarach: średnica 700 mm i wysokość 160 mm. Górną powierzchnię kamienia pokrywa plan miasta z XVII w., z umieszczonym w centrum kamieniem. Na kamieniu wyryto rzeki, kanały i fosy, otacza go napis „Kamienne Serce Gdańska 1888 · 2018”.

GEODECI jakie są współrzędne tego miejsca?