Lipiec’2020 to szczególny miesiąc dla gdańskiej geodezji!

Data publikacji: 03.08.2020

W dniu 3 lipca 2020 r. w Gdańsku zmarł Mieczysław Szułczyński – były Geodeta Miasta Gdańska. Uroczystości żałobne odbyły się na Cmentarzu Łostowice w Gdańsku w dniu 9 lipca 2020 r. Pochowany [nr kwatery 136/rząd 13/nr grobu 9] obok ukochanej żony Heleny [26.01.1936-5.09.2019]. Pożegnaliśmy Mieczysława – człowieka szlachetnego i wyjątkowego, wielkiego serca. Przyjaciela, Kolegę, Geodetę i Nauczyciela. Ceniony autorytet zawodu, z ogromną pasją zaangażowany w działalności społecznej, mistrz dla młodzieży, kochający życie i ludzi. Odszedł człowiek z którym chciało się rozmawiać i przebywać. I ta Jego uderzająca skromność, erudycja i życzliwość. Niech spoczywa w spokoju.

W dniu 13 lipca 2020 r. po zrewitalizowaniu budynku położonego w Gdańsku przy ul. Lastadia 2   (dawne gimnazjum z roku 1937), nastąpiło jego oficjalne przekazanie nowemu gospodarzowi – Wydziałowi Geodezji Urzędu Miasta Gdańska. Dyrektor wydziału, Bogumił Koczot powiedział: – Ten budynek jest dla nas szczególny przez jego wartość historyczną i mury, które doskonale służyć będą Państwowemu Zasobowi Geodezyjno – Kartograficznemu znajdującemu się pod naszą opieką. Ten zasób to opis naszego codziennego życia, majątku miasta i jego mieszkańców. Od niego rozpoczyna się i kończy każda inwestycja w Gdańsku. Relacja wideo

W dniu 29 czerwca 2020 r. w nowej siedzibie Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku odbyła się uroczystość pożegnania Dyrektora Bogumiła Koczota, który przechodzi na emeryturę. Wśród gości była reprezentacja ZO SGP w Gdańsku i przekazała okolicznościowy adres, w którym m.in. czytamy: Przejścia na emeryturę to niewątpliwie ważny moment w życiu każdego z nas. Dla jednych oznacza to koniec drogi zawodowej i wycofanie się z aktywności społecznej. Dla innych zaś to dopiero początek prawdziwej aktywności, szansa by lepiej i pełniej wykorzystać dany od losu czas. Życzymy wielu sukcesów i dalszej współpracy. Życzenia złożył również Tomasz Jewsienia – Geodeta Województwa Pomorskiego wręczając pamiątkowy album o Kaszubach.

W dniu 30 czerwca 2020 r. na stanowisko p.o. Dyrektora Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku powołano kol. Beatę Gaj. Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku składa serdeczne gratulacje i życzy spełnienia wszystkich planów zawodowych oraz sukcesów przy realizacji zadań na nowym stanowisku. W przygotowanym okolicznościowym adresie można przeczytać: Objęcie nowego stanowiska to przede wszystkim przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w przedmiocie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy – nota bene aktualnie poważnie aktualizowanej. Dlatego chciałbym przy tej okazji zapewnić, że jako organizacja społeczna będziemy wspierać w realizacji powierzonych Pani zadań. Razem możemy efektywniej działać na rzecz naszego środowiska. Jestem przekonany, że współpraca pomiędzy administracją geodezyjną, a wykonawstwem geodezyjno-kartograficznym będzie miała nowy wymiar w nowej jakże okazałej siedzibie wydziału, przy ul. Lastadia 2 co jest gwarancją bezpieczeństwa zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. materiałów opisujących historię lokalnej społeczności.

ŻRÓDŁO