Lux in Oriente – Światło na Wschodzie” … Lux ex Oriente – „Światło ze Wschodu”

Data publikacji: 20.07.2016

Po raz pierwszy w Polsce! Dagome iudex i skarby Watykanu w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Takiej wystawy w naszym kraju jeszcze nie było! Po raz pierwszy w historii zostanie zaprezentowany m.in. Dagome iudex – najstarszy zachowany dokument dotyczący państwa polskiego – akt nadania papiestwu państwa gnieźnieńskiego. Dokument spisany po łacinie jest adresowany do papieża. Zawiera między innymi opis granic Polski około 990 roku

Ekspozycja „Lux in Oriente – Lux ex Oriente. Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii” potrwa od 24 lipca do 20 października 2016 roku. Szczegóły TUTAJ