Nagrody wręczone

Data publikacji: 08.06.2016

   Podczas Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego na Dziedzińcu Heweliusza Politechniki Gdańskiej zorganizowano wystawę „Powrót do przeszłości: Od mierniczego do geomatyka”. Na ekspozycję składały się cztery biurka – warsztaty pracy geodety – z lat 50., 70., 90. i współczesne. „KUSTOSZEM” wystawy był kol. Jarosław DAWIDOWICZ – nauczyciel z Techniku Geodezyjnego PSB w Gdańsku. Największą jej atrakcją okazał się wojskowy TEODOLIT ARTYLERYJSKI z PERYSKOPEM (5).

Podczas wystawy, biorąc udział w KONKURSIE należało odgadnąć 10 ponumerowanych instrumentów „z epoki”. Niestety, nawet z pomocą GOOGLE, nie udało się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. Najlepsze wyniki to 8 poprawnych typowań. Zwycięzcami konkursu zostali:

1 MIEJSCE – podziałka transwersalna / worek kongresowy / kartka PP

Katarzyna KOWALSKA z Żukowa – studentka geodezji na PG

2 MIEJSCE – pion / worek kongresowy / kartka PP

Michał RACŁAW z Lubrańca

3 MIEJSCE – igła rektyfikacyjna / worek kongresowy / kartka PP

Aleksandra KULIKOWSKA z Gdańska – studentka geodezji na PG 

Przewodniczący KO BKG’2016 wręczył nagrody w dniu 7 czerwca br. przed GMACHEM GŁÓWNYM Politechniki Gdańskiej.