Nowa kadencja w NOT Gdańsk i Elbląg (2016-2020)

Data publikacji: 14.12.2016

Wybory władz XIX kadencji Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku odbyły się w dniu 20 października 2016 roku, wybierając na stanowisko Prezesa Panią profesor dr hab. inż. Bożennę Kawalec-Pietrenko, prof. zw. PG. Pani profesor Bożenna Kawalec-Pietrenko jest zasłużonym pracownikiem Politechniki Gdańskiej w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Chemicznym.

Członkiem Pomorskiej Rady XIX kadencji z ZO SGP w Gdańsku został wybrany kol. Tomasz Jewsienia, a Rady Regionalnej FSNT NOT w Elblągu – kol. Janusz Augustynowicz.