… od 1 stycznia 2017r.

Data publikacji: 22.03.2017

CZY WIESZ ŻE: Od 1 stycznia 2017 roku koniec terminu w prawie cywilnym, a w konsekwencji również w postępowaniu cywilnym nie będzie mógł przypadać w sobotę ?!

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 115 k.c. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.