Patronat gdańskiego SGP nad Technikum Geodezyjnym w PSB

Data publikacji: 07.03.2019

W dniu 1 marca 2019 r. podczas wernisażu w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu (Wystawa 4 BIURKA) dokonano uroczystego podpisania porozumienia pomiędzy PSB w Gdańsku i SGP w Gdańsku.

Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku współpracując z Państwowymi Szkołami Budownictwa wspierał będzie m.in. następującymi działaniami: współtworzeniem, doradztwem i opiniowaniem programu nauczania w zawodzie technik geodeta; upowszechnianiem najnowszych technologii geodezyjnych wśród kadry pedagogicznej i uczniów szkoły;udziałem w procesie edukacyjnym w zakresie realizacji programu nauczania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Państwowe Szkoły Budownictwa współpracując z Oddziałem Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku będą: zachęcały uczniów do podejmowania kształcenia na Politechnice Gdańskiej;organizowały konkursy i turnieje wiedzy geodezyjnej;udostępniały pracownie na potrzeby edukacji uczniów  i dorosłych, jak i na potrzeby innych akcji szkoleniowych organizowanych przez gdański Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich; upowszechniały informacje o wspólnej działalności i przedsięwzięciach podejmowanych przez strony porozumienia.