Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Data publikacji: 19.06.2016

Na zaproszenie Pani Bożeny Hakuć – Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej w dniu 15 czerwca 2016r. odbyło się spotkanie z udziałem Geodety Województwa Pomorskiego, Geodetów Miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz Wiceprezesa gdańskiego Oddziału SGP nt. możliwości utworzenia CYFROWEJ KOLEKCJI pn. „Geodezja i kartografia”. Podczas spotkania zapoznano uczestników z technikami pracy w Bibliotece Cyfrowej PG. W dyskusji uzgodniono że Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku złoży JM Rektorowi Politechniki Gdańskiej akces współdziałania w tworzeniu kolekcji. Celem rozpoczęcia prac przekazano pliki cyfrowe z pendriva BKG’2016 oraz roczniki Przeglądu Geodezyjnego 1945-1950. Przekazana pierwsza część ARCHIWALIÓW SGP do zeskanowania to niezbędne min. dla rozpoczęcia tworzenia w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej  „naszej, zawodowej kolekcji”. Zapraszamy do odwiedzenia: http://pbc.gda.pl/dlibra i dalej  http://pbc.gda.pl/dlibra/collectiondescription