Profesor Wilde rektorem Politechniki Gdańskiej

Data publikacji: 12.06.2019

W imieniu członków Oddziału SGP w Gdańsku, Honorowy Prezes Oddziału Ryszard Cieślukowski wraz z Prezesem Oddziału, przesłali LIST GRATULACYJNY nowo powołanemu Rektorowi Politechniki Gdańskiej. Czytamy w nim m.in.:

W imieniu członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku, w tym także studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej będących członkami SGP, składamy Panu serdeczne gratulacje z okazji wyboru na zaszczytną funkcję Rektora Politechniki Gdańskiej. Cieszymy się i jesteśmy dumni z faktu, że funkcję tę pełni pracownik naukowy, który w pracach badawczych pośród różnych technologii stosuje również metody geodezyjne.

Z Politechniką Gdańską łączy nas funkcjonujące tam Koło SGP „Hevelius”. W roku 2016 wspólnie zorganizowaliśmy Baltic Geodetic Congress połączony z 70-leciem naszego oddziału. Od kilku lat SGP Oddział Gdańsk uczestniczy w życiu uczelni, między innymi współpracuje z Pomorską Biblioteką Cyfrową w tworzeniu kolekcji „Geodezja i Kartografia”. W 2018 roku na sugestię Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, został powołany przez Zarząd Oddziału SGP zespół do zaopiniowania programu studiów magisterskich – kierunek Geodezja i Kartografia – w zakresie specjalności geomatyka i geoinformatyka. Przedmiotowa, pozytywna opinia została opracowana….

Życzymy dużo zdrowia, optymizmu oraz energii w działaniu w tym współpracy ze środowiskiem geodetów Pomorza Gdańskiego.”

Prof. Krzysztof Wilde (ur. 11 stycznia 1966 r. w Gdańsku) jest specjalistą w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki, ale także geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich.

CZYTAJ WIĘCEJ