Projekt KU-B … do poprawki ? [autopoprawka]

Data publikacji: 23.11.2016

30 września 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk skierował do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany (KU-B). Poniżej kilka wybranych propozycji i uwag do projektu KU-B.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich: http://geoforum.pl/upload/files/pliki/161121_sgp_kub.pdf

http://geoforum.pl/?page=news&id=22718&link=sgp-ocenia-kodeks-urbanistyczno-budowlany&menu=46819,46868

Geodezyjna Izba Gospodarcza: http://geoforum.pl/upload/files/pliki/161122_kub_gig.pdf

http://geoforum.pl/?page=news&id=22721&link=gig-sceptycznie-o-kodeksie-urbanistyczno-budowlanym&menu=46819,46868

Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne: http://geoforum.pl/upload/files/pliki/161123_psg.pdf

http://geoforum.pl/?page=news&id=22729&link=pomorskie-stowarzyszenie-geodezyjne-o-kodeksie-urbanistyczno-budowlanym&menu=46819,46868

Polska Izba Inżynierów Budownictwa: http://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2951-zgaszamy-uwagi-do-kodeksu-urbanistyczno-budowlanego  a tam m.in. postulat WAŻNY dla nas geodetów do Art. 357 § 1. Uczestnikami procesu inwestycyjnego są inwestor oraz, w przypadku inwestycji wymagającej sporządzenia projektu budowlanego, o ile przepisy wydane na podstawie art. 315 nie stanowią inaczej: 4) geodeta wykonujący czynności geodezyjne w procesie inwestycyjnym.

Jako środowisko geodezyjne powinniśmy dokonać wszelkich starań, aby od lat nagłaśniany postulat Stowarzyszenia Geodetów Polskich zakończyły się uchwaleniem Ustawy z artykułem 357 w brzmieniu jak powyżej. Notabene: okazuje się, że cierpliwość oraz „walka o swoje” popłaca. Przykładem konferencja „Współdziałanie inżynierów budownictwa i geodezji w procesie budowlanym.”, którą WOIIB współorganizowała ze: Stowarzyszeniem Geodetów Polskich i CUTOB-PZITB w Poznaniu 21 czerwca 2016 r. Szczegóły: http://woiib.org.pl/index.php/aktualnosci-2016/859-wspoldzialanie-inzynierow-budownictwa-i-geodezji-w-procesie-budowlanym.html

Aktualnie trwają ogólnopolskie konsultacje MIiB m.in.:

Gdańsk: :http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/zuchowski-kodeks-urbanistyczno-budowlany-wszystkim-ulatwi-zycie/03jn21

Katowice: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797406.htm

Wrocław: http://www.tvdoiib.pl/?cat=3 a tam m.in. PREZENTACJA SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ KU-B, CZ.2   … gdzie pomiędzy 14 a 20 minutą trochę o naszych, geodezyjnych opracowaniach !

Konsultacje projektu KU-B potrwają do końca listopada br. Podsumowanie regionalnych konsultacji zaplanowano na 16 grudnia w Warszawie.

Projekt resortu budownictwa zmiażdżony przez Radę Legislacyjną

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kodeks-budowlany-prawo-budowlane,32,0,2218784.html

Projekt KU-B dostępny TUTAJ