PSB po raz 2

Data publikacji: 30.06.2018

Dzięki staraniom m.in. dyrekcji PSB z udziałem Dyrektora Wydziału Geodezji UM Gdańsk w dniu 28 czerwca 2018 roku RADA MIASTA GDAŃSKA nadała w Gdańsku – Jasieniu ulicy położonej na wschód od ulicy Tanecznej, której lokalizację określa załącznik Nr 1 do UCHWAŁY, nazwę ulica prof. Mariana Osińskiego – patrona Państwowych Szkół Budownictwa.