Ulica Geodetów również w Gdańsku

Data publikacji: 26.04.2015

W dniu 26 lutego 2015 roku UCHWAŁĄ NR VI/92/15 RADY MIASTA GDAŃSKA jedna z ulic w Gdańsku Kokoszkach otrzymała nazwę Geodetów. Ulica położona jest po wschodniej stronie ulicy Stokłosy i nawiązuje tematycznie do przyjętego na tym obszarze klucza, tj. nazw zawodów: Betoniarzy, Budowlanych, Instalatorów, Metalowców, Snycerzy. Konieczność nadania nowej nazwy ulicy jest konsekwencją realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w wyniku którego wydzielono działki przeznaczone na inwestycje produkcyjne i usługowe. Pas drogowy ulicy wewnętrznej został wydzielony geodezyjnie, a na podstawie pisemnej zgody właściciela na nadanie nazwy, projektowaną ulicę nazwano właśnie ulicą Geodetów.

W Polsce jest to jedna z 38 ulic Geodetów, w tym m.in. w Wejherowie i Władysławowie.

Szczegóły: http://www.gdansk.pl/bip/subpages/akty_prawne/pliki/2015/URM_2015_7_92.pdf

Czytaj: http://geoforum.pl/?page=news&id=19361&link=w-gdansku-uhonorowali-geodetow