Adam ŻUROWSKI [1929 – 2016]

Data publikacji: 01.04.2016

Kol. Prof. dr hab. inż. Adam ŻUROWSKI  [3.03.1929 – 25.03.2016]

Urodził się we Lwowie. W roku 1949 po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Jeleniej Górze, rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Gdańskiej, które ukończył w 1955 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera nauk technicznych, specjalność konstrukcje budowlane. Już w roku 1953 rozpoczął pracę w charakterze asystenta w Katedrze Geodezji na Wydziale Budownictwa, z którą związał się na całe swoje życie zawodowe. W latach 1959 – 1964 odbył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera geodety, specjalność geodezja inżynieryjno-przemysłowa.

12 maja 1992 roku z rąk Prezydenta RP Lecha Wałęsy otrzymał tytuł Profesora Nauk Technicznych.

W latach 1978 – 1981 pełnił funkcję z-cy dyrektora Instytutu Hydrotechniki, w latach 1984 – 1990 prodziekana ds. Nauki Wydziału Hydrotechniki, zaś w latach 1990 – 1993 funkcję dziekana. Od roku 1985 pełnił funkcję kierownika Katedry Geodezji.

Opublikowany dorobek naukowy obejmuje ogółem ponad 100 pozycji (19 w językach obcych) w tym 94 indywidualnych, 16 współautorskich oraz 3 książki i 4 skrypty. Prof. Adam Żurowski był autorem ponad 110 opinii i recenzji, w tym 5 opinii o nadanie tytułu naukowego profesora, 1 recenzji pracy habilitacyjnej, 4 recenzji prac doktorskich oraz 16 recenzji wydawniczych książek, podręczników i skryptów dla studentów. Autor ponad 150 opracowań i ekspertyz z dziedziny geodezji inżynieryjnej oraz pomiarów kontrolnych w budownictwie.

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej znaczne było zaangażowanie profesora w organizacjach międzynarodowych i krajowych komitetach naukowych, a mianowicie w latach 1988-1992 jako przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Polskich w 4 Komisji Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) „Pomiary hydrograficzne”, w latach 1990-1998 jako członek Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, zaś w latach 1982-1999 jako członek Sekcji Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji PAN.

Prof. Adam Żurowski działał aktywnie w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich do którego przystąpił w 1970 roku. W latach 1972-1989 pełnił wiele funkcji, miedzy innymi przewodniczącego Głównej Komisji Morskiej w Gdańsku i Warszawie, członka Zarządu Oddziału w Gdańsku, członka Zarządu Sekcji Geodezji Przemysłowej w Warszawie, członka Zespołu Kwalifikacyjnego ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów w Warszawie. Był również organizatorem Ogólnopolskich Konferencji N-T „Geodezja w gospodarce morskiej”, współorganizatorem Konferencji N-T „Automatyzacja w geodezji” w Warszawie oraz redaktorem Biuletynu Technicznego SGP w Gdańsku. Członek Komitetu Naukowego konferencji naukowo-technicznej pt. „Geodezja dla potrzeb elektrowni jądrowych” zorganizowanej w dniach 19-21 czerwca 1986 roku w Żarnowcu na terenie budowy (nieukończonej) pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej min. Przez SGP oraz OPGK Gdańsk.

Prof. Adam Żurowski zmarł 25 marca 2016 roku w Gdańsku. Jego pogrzeb odbył się 31 marca 2016 roku. Rodzina oraz licznie zgromadzeni: wychowankowie oraz współpracownicy z Politechniki Gdańskiej, koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich pożegnali prof. Adama – przyjaciela, dobrego, uczynnego i uczciwego Człowieka podczas mszy żałobnej w Parafii Bożego Ciała w Gdańsku-Morenie.

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego SGP jako wyraz szczególnego uznania i podziękowania za współpracę i postawę wobec Stowarzyszenia, Prezes kol. Stanisław Cegielski wręczył rodzinie, przyznany pośmiertnie, Medal „Amigo Societas” (Przyjaciel Stowarzyszenia). Odczytano listy kondolencyjne w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Dziekana WILiŚ Politechniki Gdańskiej. Trumna z ciałem Prof. Adama Żurowskiego spoczęła w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Gdańsk-Łostowice. Kondolencje oraz szczere wyrazy współczucia dla rodziny.

Cześć jego pamięci !