Antoni NALEPA [1934 – 2004]

Data publikacji: 04.05.2015

Kol. Antoni, Zbigniew NALEPA syn Tadeusza i Marii

Data urodzenia: 28 maj 1934 r.

Miejsce urodzenia: Bybło / powiat przemyski

Absolwent Technikum Geodezyjno-Drogowego w Jarosławiu

Absolwent Politechniki Warszawskiej – mgr inż. geodeta

Długoletni pracownik w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Gdańsku. Autor monografii OPGK w Gdańsku z okazji 40 lecia przedsiębiorstwa.

Od 1 maja 1990 r. pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku – Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami.

Wieloletni nauczyciel geodezji – do ostatnich chwil pracował w Technikum Geodezyjnym w Gdańsku.

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Oddział w Gdańsku, gdzie od 1963 do 1989 roku członek zarządu oddziału w tym w latach 1965-1974 oraz 1980-1983 Przewodniczący ZO SGP w Gdańsku. Wielokrotny delegat na Zjazdy SGP. Odznaczony złotą odznaką SGP (1972) oraz dyplomem Honorowy Zasłużony Senior SGP.

Autor wzoru „Honorowej Odznaki SGP”. Współautor monografii oddziału gdańskiego SGP z lat 1946-1990.

Zmarł 13 lipca 2004 roku w Gdańsku. Pogrzeb Śp. Antoniego Nalepy odbył się w dniu 16 lipca 2004 roku. Trumna z jego ciałem spoczęła w grobie na Cmentarzu Sobieszewo w Gdańsku. Antoniego żegnało liczne grono kolegów geodetów oraz niezliczona grupa uczniów oraz absolwentów TG w Gdańsku.

GRÓB: http://www.cmentarze-gdanskie.pl/cmentarze/chapter_77037.asp?smode=2&p1oid=2CA5D380C3834E9BBA54657D1B19038E