Bogdan RÓŻANEK [1935 – 2015]

Data publikacji: 01.12.2015

Kol. Bogdan Różanek urodził się 25 czerwca 1935 roku w Gdyni. Wykształcenie średnie – ogólnokształcące, absolwent pomaturalnego liceum geodezyjnego. W latach 1955-1960 pracował w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni na stanowisku kreślarza Miejskiej Pracowni Geodezyjnej. Następnie jako geodeta w Wydziale Komunalnym oraz Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami. Po reorganizacji pracuje w  Biurze Geodety Miasta Gdyni, którego zostaje kierownikiem pełniąc funkcję Geodety Miasta Gdyni. W roku 1990 rozpoczyna pracę w Urzędzie Rejonowym w Gdyni. Po przejściu na emeryturę prowadził własną działalność gospodarczą.

Długoletni członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich, w tym w latach 1974 – 1977 członek Zarządu Oddziału gdańskiego SGP. Działał również w Kole Środowiskowym SGP w Gdyni.

Zmarł w dniu 25 listopada 2015 roku po długiej chorobie. Msza żałobna odprawiona została w dniu 27 listopada 2015 roku w kościele Jezuitów w Gdyni. Pogrzeb tego samego dnia na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. Rodzina oraz licznie zgromadzeni koleżanki i koledzy geodeci pożegnali Bogdana … „tych których kochamy zostają na zawsze w naszych sercach„.

ZAPAL ZNICZ: http://gdynia.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=212502&inni=0