Dorota STUDZIŃSKA [1956 – 2009]

Data publikacji: 07.05.2015

Kol. Dorota, Aleksandra STUDZIŃSKA z domu Spałek urodziła się 14 marca 1956 roku w Olsztynie.

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie – Wydział Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych – mgr inż. geodeta

Długoletni pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Gdańsku.

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdyni. Do ostatnich chwil pracowała w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Gdyni.

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Oddział w Gdańsku, gdzie w latach 1995 – 1998 zostaje Sekretarzem Zarządu Oddziału. Działała również aktywnie w Kole Środowiskowym SGP w Gdyni.

Zmarła w dniu 9 września 2009 roku po ciężkiej, długiej i heroicznej walce z chorobą. Pogrzeb odbył się w dniu 12 września 2009 roku na Cmentarzu Witomino w Gdyni. Rodzina oraz licznie zgromadzeni koleżanki i koledzy pożegnali Dorotę – przyjaciela, dobrego, uczynnego i uczciwego Człowieka. Trumna z jej ciałem spoczęła w grobowcu obok przedwcześnie zmarłego męża Leszka.

„Pamięć o jej wielkim sercu, mądrości i dobroci, będzie towarzyszyć każdemu, komu dane było ją znać”

ZAPAL ZNICZ: http://gdynia.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=170838&inni=0 

NOTA BENE: Pod pseudonimem „Skoczybruzda” w biuletynie wydawanym w latach 1992-1996 publikuje swoje wiersze m.in. na 50 lecie oddziału (patrz Skoczybruzda nr 9, 10, 11 w zakładce Biuletyn).