Jerzy STAWOWSKI [1922 – 2014]

Data publikacji: 29.08.2015

Kol. Jerzy Stawowski urodził się 1 stycznia 1922 roku  w Kutnie. W 1939 roku ukończył we Włocławku Gimnazjum Techniczne. Po wojnie pobierał naukę w Liceum Mierniczym w Łodzi uzyskując dyplom technika mierniczego. Następnie ukończył kurs inżynierski organizowany przez NOT. W roku 1968 ukończył Wydział Administracji i Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując dyplom magistra prawa.

Pracę zawodową rozpoczął w zimie 1945 roku w Powiatowym Urzędzie Ziemskim w Kutnie jako pomocnik przy pracach związanych z parcelacją majątków. Następnie został oddelegowany do Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Bydgoszczy gdzie pracował jako samodzielny wykonawca, a potem kierownik grupy. W 1951 roku został przeniesiony służbowo do Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Gdańsku gdzie pełnił różne funkcje: mierniczego wykonawcy, inspektora nadzoru, kierownika referatu oraz oddziału aż do stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Funkcję tę piastował od 1960 roku aż do chwili przejścia na emeryturę w roku 1989. W tym czasie był także pełnomocnikiem Ministra Rolnictwa na województwo gdańskie do wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów i założenia ewidencji gruntów.

Do Związku Mierniczych Rzeczpospolitej Polskiej wstąpił w 1948 roku, mieszkając i pracując wówczas w Chojnicach. Po przeniesieniu do Gdańska zaczął udzielać się społecznie w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich, początkowo w Kole, w którym pełnił funkcję sekretarza a następnie przewodniczącego. Wybrany do Zarządu Oddziału pełnił w nim funkcję sekretarza, skarbnika, wiceprzewodniczącego, a w latach 1961-1965 i 1989-1992 Przewodniczącego Zarządu Oddziału w Gdańsku. HONOROWY PREZES oddziału gdańskiego SGP (2004 – 2014). Był przez wiele lat członkiem Zarządu Głównego SGP. W latach 1995-2004 działał w Głównym Sądzie Koleżeńskim SGP jako jego wiceprzewodniczący. Przez kilkanaście lat pracował w wojewódzkich organach Naczelnej Organizacji Technicznej.

W uznaniu zasług jakie wniósł Kol. Jerzy Stawowski w rozwój Stowarzyszenia Geodetów Polskich, XXXII Zjazd Delegatów SGP, obradujący w dniach 11-13.05.1995 roku w Kaliszu nadał Mu godność Członka Honorowego SGP. Posiadacz wielu odznaczeń państwowych resortowych i organizacji społecznych, między innymi: Krzyż Oficerski oraz Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty i Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, Złota i Srebrna Odznaka Honorowa NOT, Diamentowa i Złota Odznaka Honorowa SGP.

Jerzy Stawowski zmarł 10 kwietnia 2014 r. w Gdańsku. Pogrzeb odbył się w dniu 15 kwietnia 2014 roku. Urna z prochami została złożona w grobie na Cmentarzu Łostowice w Gdańsku.