Józef GIEROŃ [1939 – 2015]

Data publikacji: 10.04.2015

Kol. Józef GIEROŃ s. Franciszka, urodził się 10 lutego 1939 roku.

Miejsce urodzenia: Rudniki

Absolwent Politechniki Warszawskiej – mgr inż. geodeta

Główny Geodeta Wojewódzki w latach 1977 – 1989

Od roku 1967 pracował w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Wydziale Geodezji. Od 1970 roku pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Kartografii (1977 – 1984) jako Geodeta Wojewódzki i dyrektor Biura. W latach 1984 – 1989 Główny Geodeta Wojewódzki i dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.

Po przejściu na rentę w 1989 roku prowadził własną działalność gospodarczą. Od 2001 roku do ostatnich chwil pracował w firmie rodzinnej DUKT.

Uprawnienia geodezyjne nr 38 z 1984 roku

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Oddział w Gdańsku w tym w latach 1980-1983 członek prezydium ZO SGP; 1986-1989 v-ce przewodniczący ZO SGP. Odznaczony srebrną (1978) i złotą (1980) odznakę honorowa SGP

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 1816 z 1996 roku. Członek Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku

Zmarł  31 marca 2015r. w Gdańsku. Pogrzeb Śp. Józefa Gieronia odbył się w dniu 8 kwietnia 2015 roku. Trumna z jego ciałem spoczęła w grobie na Cmentarzu Łostowice w Gdańsku.