Zbigniew Krzymański [1942 – 1993]

Data publikacji: 06.07.2015

Kol. Zbigniew KRZYMAŃSKI urodził się 24 listopada 1942 roku.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Geodezji i Kartografii – mgr inż. geodeta.

Pracę zawodową rozpoczął w 1960 roku w Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Szczytnie jeszcze przed rozpoczęciem studiów na Politechnice Warszawskiej, które ukończył w 1966 roku. W latach 1971 – 1975 pracował, a następnie kierował Powiatowym Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Braniewie. W 1975 roku powołany został na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Elblągu. Wniósł ogromny wkład w organizowanie działalności nowej jednostki administracyjno-wykonawczej, troszcząc się o właściwy dobór kadr, budowę nowej siedziby a nade wszystko o zachowanie jednolitej struktury zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Poczynione wówczas wysiłki na rzecz integrowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego były bardzo owocne, bowiem w ówczesnym woj. elbląskim powstały pierwsze w Kraju wspólne ponadresortowe ODGiKi. W 1978 roku przeszedł do pracy w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Gdańsku podejmując się kolejnego zadanie tworzenia Zakładu OPGK w Malborku. W ramach zatrudnienia w OPGK-Gdańsk w latach 1983 – 1986 wykonywał prace geodezyjne w Iraku. W kolejnych latach pracował na stanowiskach kierowniczych i nadzoru w strukturach OPGK-Gdańsk, a następnie po sprywatyzowaniu części firmy w spółce OPEGIEKA w Elblągu.

We wszystko co robił angażował bez reszty własne ambicje, swój talent i zdolności nie bojąc się ryzyka i trudności. W bezpośrednich kontaktach był niezwykle skromnym i koleżeńskim, z dużym poczuciem humoru ale też uczynnym i wrażliwym na sprawy innych ludzi wzbudzając swym postępowaniem powszechną sympatię.

Uprawnienia zawodowe:
– geodezyjne (GUGiK z 1988 r.);
– szacowania nieruchomości (Minister GPiB z 1993 r.) – rzeczoznawca majątkowy.

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Oddział w Gdańsku, gdzie w latach 1977-1983 był członkiem Zarządu Oddziału. Organizował zloty geodetów resortu rolnictwa. Działał również aktywnie w Kole Zakładowym OPEGIEKA w Elblągu.

Zmarł nagle, w drodze do pracy w dniu 12 listopada 1993 roku. Rodzina oraz liczne grono kolegów geodetów żegnali Zbyszka – przyjaciela i uczciwego Człowieka – na Cmentarzu Komunalnym w Elblągu.

ZAPAL ZNICZ: www.polski-cmentarz.com/elblag/grobonet/start.php?id=detale&idg=5137572&inni=0 

NOTA BENE: Zbyszek jest autorem pierwszego logo spółki OPEGIEKA w Elblągu.