Stefan PIOTROWSKI [1940 – 2017]

Data publikacji: 13.03.2017

Kol. Stefan PIOTROWSKI s. Alojzego urodził się 24 lipca 1940 roku w Wąbrzeźnie.

Absolwent ART Olsztyn – mgr inż. geodezji i urządzeń rolnych.

Od roku 1966 pracował w Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Wąbrzeźnie, a następnie w Kartuzach. Od 1970 roku Kierownik Powiatowego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Pucku. W 1976 roku utworzył i zorganizował w Pucku Pracownię Terenową Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego w Gdańsku, którą kierował do 1991 r., z przerwą w latach 1987 – 1990, kiedy przebywał na kontrakcie w Libii. Razem z żoną Elżbietą prowadził Biuro Usług Geodezyjnych do maja 2015 roku.

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Oddział w Gdańsku od 1969 roku. W 1979 roku odznaczony został srebrną odznaką resortową „Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii”.

Zmarł  6 marca 2017 roku w Pucku. Pogrzeb Śp. Stefana Piotrowskiego odbył się w dniu 11 marca 2017 roku. Rodzina oraz licznie zgromadzeni: koleżanki i koledzy pożegnali przyjaciela, dobrego, uczynnego i uczciwego Człowieka. Urna z jego prochami złożona została na Cmentarzu „Przy Zatoce” w Pucku. MOWĘ POGRZEBOWĄ w imieniu geodetów wygłosił Geodeta Powiatowy w Pucku kol. Marek Cygiert.