1 marca – Na POMORZU ważny dzień…

Data publikacji: 01.03.2023

Na POMORZU ważny dzień dla GEODETÓW!

1/. Joanna Charytanowicz – GEODETA POWIATOWY, Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

2/. Karol Koss – GEODETA MIASTA Gdynia i z-ca naczelnika wydziału gospodarki nieruchomościami i geodezji.

3/. Tadeusz Keliński – GEODETA POWIATOWY, Starostwo Powiatowe w Bytowie.

4/. Marek Rybakowski – GEODETA POWIATOWY, Starostwo Powiatowe w Malborku.

Gdańskie SGP wręczyło listy gratulacyjne, gdzie czytamy m.in.
Objęcie nowego stanowiska to przede wszystkim przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w przedmiocie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami tej ustawy, jaki i szeregu innych przepisów prawa. Dlatego chciałbym przy tej okazji zapewnić, że jako organizacja społeczno-zawodowa będziemy wspierać w realizacji powierzonych zadań. Razem możemy efektywniej działać na rzecz naszego środowiska. Jestem przekonany, że współpraca pomiędzy administracją geodezyjną, a wykonawstwem geodezyjno-kartograficznym będzie miała nowy? inny? wymiar…