18 marca WYBORY!

Data publikacji: 01.03.2022

MOTTO: Zebranie się razem to początek, trzymanie się razem to postęp, praca razem to sukces /Henry Ford/

Koleżanki i koledzy!

członkowie gdańskiego Oddziału SGP

Zgodnie z § 43 Statutu SGP „O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Oddziału zarząd Oddziału zawiadamia osoby uprawnione co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania Zgromadzenia, a także publikuje w tej sprawie informację na stronie internetowej Oddziału.” niniejszym ZAWIADAMIAM, że dnia 18 marca 2022 r. (piątek) o godz. 13:00 [I termin]; godz. 13:15 [II termin] w Domu Technika „NOT” [SALA INŻYNIERÓW; II piętro – dawna sala B], przy ul. Rajska 6, w Gdańsku, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku.

Projektowny program

UWAGA: Ze względów organizacyjnych prośba o potwierdzenie uczestnictwa u kol. Sekretarz Barbary Kaczmarczyk, w terminie do 14.03. br. – w trakcie zgromadzenia zaplanowano poczęstunek.

W imieniu Zarządu Oddziału

Prezes SGP w Gdańsku

   / Ryszard Rus /