24 listopada SZKOLENIE w Gdańsku

Data publikacji: 24.10.2023

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku ZAPRASZA NA SZKOLENIE w dniu 24 listopada 2023 roku (piątek) w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6.

Temat szkolenia:

Aktualizacja danych dotyczących granic działek ewidencyjnych w procesie inwestycyjnym i modernizacji EGiB oraz nowe zasady ustalania zasięgu wybranych użytków gruntowych wraz ze zmianami w przepisach z zakresu geodezji i kartografii obowiązujących od 2023 roku

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Mirosław PUZIA – doświadczony wykładowca, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

PROGRAM i ZGŁOSZENIE_szkolenie 24.11.2023 r.