6 i 7 czerwca szkolimy się w Żukowie

Data publikacji: 04.05.2022
Gdański oddział SGP realizując ustalenia Walnego Zgromadzenia rozpoczął przygotowania do tradycyjnych szkoleń na terenie Pomorza Gdańskiego – główny cel przybliżenie lokalnego wykonastwa g-k oraz piękna Kaszub, Kociewia i Warmii.
KARTY UCZESTNICTWA na czerwcowe szkolenia nr 1 i/lub nr 2 w Żukowie:
Szkolenie1 „Wybrane zagadnienia z zakresu podziałów nieruchomości” poprowadzi dr Mirosław GDESZ, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Pojęcie podziału nieruchomości / Kto może wystąpić o podział nieruchomości / W jaki sposób i jakim trybem podzielić nieruchomość / Limit powierzchniowy 0,3000 ha / Tryb postępowania przy wydzielaniu działek pod drogi publiczne / Podziały nieruchomości niezależnie od planu miejscowego / Podziały nieruchomości zabudowanych / Podziały w przypadku braku planu miejscowego i decyzji o warunkach zabudowy / Wydzielenia nieruchomości pod tzw. cel publiczny / Podział a opłata adiacencka / Podziały nieruchomości a Prawo Wodne / Ograniczenia obrotu gruntami rolnymi / Przykłady praktyczne podziałów nieruchomości, omówienie przykładów własnych / Dyskusja.

oraz

Szkolenie2Ustalenia granic działek ewidencyjnych oraz prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w świetle nowych przepisów prawnych” poprowadzi dr hab. inż. Paweł HANUS, prof. AGH

Definicje / Atrybuty obiektów i podmiotów katastru / Ustalanie granic / Metody ustalania granic / Warunki dla wybranych metod / Analiza i możliwości wykorzystania materiałów źródłowych / Źródła danych / Ocena dokładności danych / Ustalanie granic działek w trybie ewidencyjnym / Określenie podmiotów ustalenia / Zawiadamianie podmiotów / Kolejność sposobów ustalania granic / Dokumentacja ustalenia granic / Modernizacja ewidencji gruntów i budynków / Określanie linii brzegowej / Dyskusja.

Zgłoszenia online:
oraz 
UWAGA: wraz ze zgłoszeniami można przekazać pytania do prowadzących szkolenia,
ZAPRASZAMY!
P.S.
Jesienią spotkamy się w Krynicy Morskiej?