70-lecie oddziału

Data publikacji: 30.06.2015

OBCHODY 70-lecia Oddziału SGP w Gdańsku zorganizujemy w czerwcu 2016 roku ! 

W dniu 11 czerwca 2015r. w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu. Członków komitetu powitał Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, a słowo wstępne wygłosił Prezes Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku. Uzgodniono zakres obowiązków członków komitetu. Opracowano ramowy plan pracy. Wyznaczono podstawowe kierunki …

II spotkanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 70-lecia oddziału gdańskiego SGP odbyło się w dniu 25 czerwca 2015r. Przyjęto, że jubileusz będzie zorganizowany pod nazwą: BAŁTYCKI KONGRES GEODEZYJNY Z OKAZJI 70-LECIA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH W GDAŃSKU.

III spotkanie Komitetu Organizacyjnego BKG’2016 odbyło się 14 lipca 2015r. w sali 406 HYDRO (budynek nr 20) tj. w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ. Najważniejsze ustalenia tego spotkania to ramowy program obejmujący m.in.: uroczysta sesja inauguracyjna kongresu, seminaria geomatyczne wraz z wystawą, forum geodezji, prezentacja CB-R OPEGIEKA-Elbląg oraz „Uroczysta kolacja” i „Biesiada przyjaciół”.

IV spotkanie Komitetu Organizacyjnego BKG’2016 odbyło się 8 września 2015r. w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ. Opracowano szczegółowy program kongresu wraz z imprezami towarzyszącymi. Działa już strona internetowa www.bkg.geomatyka.eu na której na bieżąco będziemy informować zainteresowanych szczegółami uczestnictwa w jubileuszu …

V spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG’2016 odbyło się 18 września 2015r. na promie Stena Line w rejsie integracyjnym członków KO 70 BKG do Karlskrony

VI spotkanie członków Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG’2016 odbyło się 1 października 2015r. na terenie Politechniki Gdańskiej, w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ. Uchwalono składy zespołów tematycznych KO kongresu, zaplanowano rozesłanie KOMUNIKATU nr I 

VII spotkanie członków Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG’2016 odbyło się 5 listopada 2015r. w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ PG. Zaopiniowano treść i formę strony internetowej w tym komunikatu nr I, uzgodniono sposób kolportażu materiałów informacyjnych, zaplanowano przygotowanie komunikatu nr II.

VIII spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG’2016 odbyło się w sali Rady WILiŚ PG, w dniu 26 listopada 2015r. Zaopiniowano KOMUNIKAT nr II tj. wytyczne dla Autorów i terminarz nadsyłania tekstów autorskich oraz uzgodniono wirtualny sposób REJESTRACJI uczestników kongresu. Można również przesłać zgłoszenie w postaci analogowej. Na podstawie zgłoszenia zostanie przypisany dostęp do elektronicznego systemu rejestracji. Skan zgłoszenia należy przesłać na e-mail: bkg@geodezja.pl lub faks 58 742 13 25. 

IX spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG’2016 odbyło się w dniu 21 stycznia 2016r, w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej. Podsumowano realizację dotychczasowych działań oraz treści porozumień dla sponsorów, wystawców i opiekunów medialnych. Omówiono stan organizacji szkoleń jak również zasady przygotowania wydawnictw kongresowych. 
 
X spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG’2016 odbyło się w dniu 23 lutego 2016r, w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ PG. Omówiono stan przygotowań SZKOLEŃ w Gdańsku, które są początkiem obchodów 70-lecia. Analizowano aktualny stan zgłoszeń uczestników oraz publikacji kongresowych. 
 
Od 1 marca 2016r. PATRONAT MEDIALNY nad kongresem objęły branżowe czasopisma: Przegląd geodezyjny i Geodeta oraz portal internetowy Geoforum.
 
XI spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG’2016 odbyło się w dniu 21 marca 2016r, w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ PG. Uwzględniono wnioski potencjalnych uczestników kongresu bez publikacji i przesunięto termin standardowego zgłoszenia do dnia 30 KWIETNIA br. Rozpoczęto uzgadnianie treści Komunikatu III tj. WCZESNY PROGRAM KONGRESU.
 
Spotkanie XII Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG’2016 odbyło się w dniu 13 kwietnia 2016r, w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej. Analizowano aktualną listę uczestników kongresu, treść „Wczesnego programu BKG” oraz skuteczność informacji medialnych. Powołano zespoły robocze ds. wystawy, materiałów do druku …
 
Podsumowujące spotkanie Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego BKG’2016 odbyło się w dniu 12 maja 2016r, w siedzibie Katedry Geodezji WILiŚ Politechniki Gdańskiej. Uzgodniono treść KOMUNIKATU nr III „Wstępny program BKG”. Przygotowano materiały dla uczestników kongresu.
 
                                            DO ZOBACZENIA 2 czerwca – INAUGURACJA godz. 10:15 Aula PG
 
PATRONAT nad Bałtyckim Kongresem Geodezyjnym objął JM Rektor Politechniki Gdańskiej Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG.
 
PATRONAT HONOROWY nad Bałtyckim Kongresem Geodezyjnym sprawują:
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wicepremier, Pan Jarosław Gowin
 • Minister Infrastruktury i Budownictwa, Pan Andrzej Adamczyk
 • Główny Geodeta Kraju, Pan Kazimierz Bujakowski
 • Wojewoda Pomorski, Pan Dariusz Drelich
 • Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk
 • Prezydent Miasta Elbląga, Pan Witold Wróblewski
 • Prezydent Miasta Gdańska, Pan Paweł Adamowicz
 • Prezydent Miasta Gdyni, Pan Wojciech Szczurek
 • Prezydent Miasta Sopotu, Pan Jacek Karnowski
oraz organizacje:
 • Geodezyjna Izba Gospodarcza
 • Naczelna Organizacja Techniczna w Gdańsku, NOT
 • Polska Geodezja Komercyjna
 • Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

 

Sprawdź i zapamiętaj ! 
PROGRAM KONGRESU
Sesja jubileuszowa i Forum SGP
Prezentacje CBR OPEGIEKA Elbląg