75 lat Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na Ziemi Gdańskiej [1947-2022]

Data publikacji: 16.12.2022

Trwają obchody 75-lecia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych gdańskiej Naczelnej Organizacji Technicznej [1947-2022]. Wyróżniający się członkowie federacji, m.in. geodeci ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku zostali / zostaną uhonorowani. Decyzją Kapituły Medalu, przyznano Medal 75-lecia PR FSN-T NOT w Gdańsku im. Prof. Tadeusza Jednorała:

– Pani mgr Elżbiecie Hajdul – byłej SEKRETARZ Oddziału SGP-Gdańsk, aktualnie Prezes Koła Seniorów.

– Panu mgr inż. Kazimierzowi Chudzikiewiczowi – byłemu SEKRETARZowi oraz członkowi Zarządu Oddziału SGP-Gdańsk.

– Panu mgr inż. Ryszardowi Cieślukowskiemu – byłemu PREZESowi Oddziału SGP-Gdańsk, byłemu członkowi Pomorskiej Rady FSN-T NOT w Gdańsku, aktualnie HONOROWEMU PRZEZESOWI GDAŃSKIEGO SGP.

Wręczenie medali odbyło się w dniu 15 grudnia 2022 r. podczas obchodów gdańskiego 54 Dnia Seniora.  

W dniu 29 grudnia 2022 r. podczas uroczystego posiedzenia Pomorskiej Rady FSN-T NOT w Gdańsku madale otrzymają również:

– Pani mgr inż. Barbara Kaczmarczyk – SEKRETARZ Oddziału SGP-Gdańsk.

– Pan mgr inż. Florian Romanowski – były PREZES Oddziału, były członek Pomorskiej Rady FSN-T NOT w Gdańsku oraz Rady Regionalnej FSN-T NOT w Elblągu. W 2022 roku nadana godność ZASŁUŻONEGO CZŁONKA SGP.

– Pan mgr inż. Tomasz Jewsienia – I Wiceprezes Oddziału SGP-Gdańsk, członek Pomorskiej Rady FSN-T NOT w Gdańsku.

– Pan mgr inż. Ryszard Rus – Prezes Oddziału SGP-Gdańsk, były członek Pomorskiej Rady FSN-T NOT w Gdańsku.

Wyżej wymienione osoby przede wszystkim wyróżnia działalność społeczna, która przyczyniła i przyczynia się nadal do rozwoju  inżynierskiej wspólnoty oraz pogłębiania integracji wewnątrz Stowarzyszenia Geodetów Polskich jak i między stowarzyszeniami FSN-T NOT w Gdańsku. Ich aktywność społeczno-zawodowa nie pozostaje bez wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy naszego regionu, naszego kraju.

Informację przekazała Pani Barbara Wiśniewska – Główny Specjalista ds. Obsługi Biura PRFSN-T NOT w Gdańsku

P.S. Z okazji jubileuszu ukazała się federacyjna monografia, którą można pobrać:

https://gdansk.enot.pl/aktualnosci/75-lat-federacji-stowarzyszen-naukowo-technicznych-not-na-ziemi-gdanskiej-1947-2022?department=gdansk

…strony 83-95 – monografia gdańskiego oddziału SGP